Close

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler Programı

Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programının amacı öğrencilerimizin ders dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde görevlendirerek, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmalarını sağlamak ve iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

2016-2017 akademik yılı Kısmi Zamanlı Çalışma Programı başvuruları 20-30 Eylül 2016 tarihleri arasında alınacaktır. Yaz dönemi çalışacak öğrenciler için başvurular Mayıs ayında alınmaktadır. Bu dönemler dışında başvuru alınmamaktadır.

Programa başvuracak öğrencilerde aranan özellikler:

 1.       Normal eğitim öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak
 2.       Not ortalaması 2.00’ın üstünde olmak
 3.       Disiplin cezası almamış olmak
 4.       Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak
 5.       İzinli olmayan aktif öğrenci olmak

Program kapsamında haftalık en fazla 10 saat, aylık en fazla 40 saat çalışılmaktadır. Çalışma programları öğrencilerin ders programlarına göre birim sorumluları tarafından oluşturulur. 

Program kapsamında öğrenci çalıştıran birimler aşağıdaki gibidir:

 1.    Diş Hekimliği Fakültesi (Bakırköy Yerleşkesi)
 2.    Eczacılık Fakültesi (Bakırköy Yerleşkesi)
 3.    Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
 4.    Hukuk Fakültesi
 5.    İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 6.    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 7.    Tıp Fakültesi (Bakırköy Yerleşkesi)
 8.    Meslek Yüksekokulu (Gayrettepe Yerleşkesi)
 9.    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Bakırköy Yerleşkesi)
 10. Yabancı Diller Yüksekokulu
 11. Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Araştırma Merkezi (AYDAM)
 12. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı
 13. Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
 14. Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (Bakırköy Yerleşkesi)
 15. Etkinlik ve Organizasyon Koordinatörlüğü
 16. İdari İşler Müdürlüğü (Bakırköy Yerleşkesi)
 17. İdari İşler Müdürlüğü (Mahmutbey Yerleşkesi)
 18. Kariyer Geliştirme Merkezi
 19. Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
 20. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 21. Mali İşler ve Bütçe Daire Başkanlığı
 22. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 23. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 24. Satınalma Daire Başkanlığı
 25. Sürekli Eğitim Merkezi (GayrettepeYerleşkesi)
 26. Uzaktan Eğitim Merkezi
 27. Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı