Close

Yatay Geçişler

 DUYURU:

     --->>>       2016-2017 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları - Kabul Edilenler Listesi

     --->>>       Yatay Geçiş ile gelenler  için ücret görüntüleme, kredi kartı ile ödemeye buradan gidebilirsiniz.


 

 BİLGİLER:

  • Yatay Geçişler Kurum içi ve Kurumlararası olarak iki şekilde yapılabilmektedir.
  • Kurum içi Yatay Geçişler aynı kurumda farklı programlar arası geçişi kapsamaktadır.

Öğrencinin ösym puanının yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır. Hukuk Fakültesine yapılacak başvurularda ise genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2,75 olması şarttır.

  • Kurumlararası Yatay geçiş:

Yurt içi ve Yurt Dışı olmak üzere iki ayrı kontenjan dahilinde öğrenci almaktadır.

Yurt İçi : Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az (GNO)4.00 üzerinden (GNO)2.00 olması şartı aranır. Ortalama ile yatay geçiş aynı puan türünden eşdeğer programlara geçişini sağlar.

Yurt Dışı :Yurt dışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

  • Buna ek olarak 2014 yılından itibaren Ek-Madde I kapsamında kurumlararası ve kurum içi yatay geçişlerde yapılmaktadır.

 

Ek – Madde I : MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

Yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıtlı tüm öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin, eğitim aldığı üniversiteye girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilir. Hazırlık sınıfı ve son sınıf dahil olmak üzere bu geçiş hakkından yararlanabilirler. Öğrenciler bu maddeden yararlanarak ancak 1 defaya mahsus yatay geçiş yapabilmektedir.

 

  • İngilizce Yeterlik

Öğretim dili tümüyle veya kısmen İngilizce olan programlara başvuran adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce yeterlikleri Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve akademik takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlik Sınavları ile belirlenir. İngilizce başarı koşulları Altınbaş üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliğine göre uygulanır.

 

2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

MYO / FAKÜLTELER İÇİN

Başlangıç

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Başvurular

03.07.2017

29.08.2017

Değerlendirme

05.09.2017

06.09.2017

Kazananların İlanı

07.09.2017              

İngilizce Yeterlik Sınavı

08.09.2017

Kesin Kayıt

12.09.2017

13.09.2017

Yedek Kayıt

15.09.2017

  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Yatay Geçiş Başvuru Formu

2- Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alacağı, dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge.

3- Ders içerikleri (Farklı dilde olması durumunda noter tarafından Türkçe ya da İngilizce çeviri yapılması gerekmektedir.)

4- Disiplin durum belgesi (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

5- Öğrenci Belgesi.

6- Dil Yeterlik Belgesi: Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından (TOEFL- (IBT-65), (IELTS-5.5) veya (FCE,CAE ve CPE -C) Üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puan belgesini başvuru sırasında belgelemesi veya Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından (60) ile başarılı olması ya da Üniversitelerinden getirecekleri Dil Yeterlilik Belgesi.

7- Kimlik Fotokopisi: T.C. ve K.K.T.C. uyruklular için nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportlarındaki resim ve kimlik bilgileri ile işlem gören sayfaların fotokopisi.

8- Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYS/DGS Sınav Sonuç Belgesi

9- Lise Diploması: Onaylı fotokopisi

10- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf.

11- Daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını belirten belge.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

2017-2018 Akademik yılı  Not ortalaması ile (Kurumlararası) Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız

2017-2018 Akademik yılı  Merkezi Sınav Puanı ile (Kurumlararası) Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız

2017-2018 Akademik Yılı  Not Ortalaması ile (Kurumiçi) Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız

2017-2018 Akademik Yılı  Merkezi Sınav Puanı ile (Kurumiçi) Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız. 

 

Eğitim-Öğretim ücretleri için tıklayınız

 

2016-2017 AKADEMİK YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI  VE YÖNERGESİ       

2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisans Programları için Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız. 

2016-2017 Akademik Yılı Önlisans Programları için Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız. 

2016-2017 Akademik Yılı  Lisans - Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi için  tıklayınız.