Close

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, temel yaklaşımı her koşulda insan olan "Altınbaş Holding"in eğitim alanında önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyetine başlamıştır. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde eğitime önemli destek sağlayan Altınbaş Holding, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini holding kurucusu Sayın Mehmet Altınbaş'ın vasiyeti doğrultusunda kurulan Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı ile birlikte sürdürmektedir. Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı çoğunluğu burslu olmak üzere modern teknoloji ile donatılmış kampüsünde Türkiye'yi geleceğe taşıyacak gençlerimizi en çağdaş yöntemlerle yetiştirmek amacıyla üniversite kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 2008 yılında kurulmuştur ve ilk kez 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmiştir.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin kuruluş yasasında aşağıdaki akademik birimler mevcuttur:

 • Eczacılık Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Meslek Yüksekokulu
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Lisans programlarına öğrenci kabulü bazı programlara ÖSYM'nin yaptığı merkezi sınav yoluyla, bazı programlara ise özel yetenek sınavıyla olur.

Lisans programlarına ayrıca yatay ve dikey geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilir.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin öğrenim dili;

 • Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik ve Mimarlık, Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği bünyesindeki programlar için İngilizce,
 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri MYO bünyesindeki programlar için Türkçe,
 • Hukuk programı için ise %30 İngilizcedir.

Eğitim dili tümüyle veya %30 İngilizce olan programlara yerleştirilen öğrencilerden İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayanlar zorunlu İngilizce hazırlık programına alınırlar.

Türkçe programlara yerleştirilen öğrenciler de isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolabilir. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolan tam burslu öğrenciler Hazırlık Programı süresince üniversitenin belirleyeceği bir öğrenim ücreti öderler.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenim dili tümüyle veya %30 İngilizce olan programlara yerleştirilen öğrencilerden yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler bir yıllık İngilizce hazırlık programına alınırlar. İngilizce hazırlık programında öğrenciler İngilizce öğrenirler. Hazırlık programını bir yılda tamamlayamayan öğrenciler hazırlık programına bir yıl daha devam edebilirler.

Türkçe programlara yerleştirilen öğrenciler isterlerse İngilizce hazırlık programına kaydolurlar, isterlerse İngilizce hazırlık programında okumadan doğrudan birinci sınıfa başlarlar. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolan tam burslu öğrenciler Hazırlık Programı süresince üniversitenin belirleyeceği bir öğrenim ücreti öderler.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce hazırlık programı beceri temelli eğitimi benimsemiştir; konuşma, yazma, okuduğunu anlama, konuşulanı anlama becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verilir.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin eğitim yaklaşımı öğrencinin kendisini geliştirmesini öne çıkaran öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıdır.

Bu yaklaşımın özellikleri şunlardır:

 • Proje temelli uygulamalı dersler
 • İş ve çalışma yaşamıyla iç içe eğitim
 • Sosyal sorumluluk proje dersleri
 • Esnek program yapısı
 • Çok sayıda seçimli ders
 • Çift anadal programları
 • Yandal programları
 • Yenilikçi, yaratıcı ve araştırmaya yönelik eğitim
 • Etkileşimli öğrenme
 • Mezun olur olmaz elinden iş gelen mezunlar
 • Girişimcilik dersi
 • İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik dersler ve uygulamalar
 • Takım çalışmasına yönelik dersler ve uygulamalar
 • İngilizce eğitim
 • Değişim programları yoluyla yurt dışında eğitim
 • Teknoloji desteği

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde üstün başarılı öğrenciler çift anadal programına kaydolabilirler.

Çift anadal programına katılan öğrenci kendi dalı yanında ikinci bir dalda daha diploma alır. Örneğin bilgisayar mühendisliğine kayıtlı bir öğrenci elektrik-elektronik mühendisliği ile çift anadal yaparak hem bilgisayar mühendisliği diploması hem elektrik-elektronik mühendisliği diploması alır.

Çift anadal programını normal eğitim-öğretim süresinde tamamlamak olanaklı olmakla birlikte daha da fazla sürebilir.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde başarılı öğrenciler yandal programına kaydolabilirler.

Yandal programına katılan öğrenci kendi dalında diploma almak yanında ikinci bir dalda da sertifika alır. Örneğin bilgisayar mühendisliğine kayıtlı bir öğrenci işletme yandalı yaparak bilgisayar mühendisliği diploması yanında işletme sertifikası alabilir.

Yandal programını normal eğitim-öğretim süresinde tamamlamak olanaklıdır.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde öğrencilerin girişimcilik dersini almaları özendirilir.

Girişimcilik dersi kazanç getirmeye yönelik yenilikçi bir fikrin nasıl uygulamaya konacağı konusunda bir derstir. Girişimciliğin temeli yenilikçi bir fikrin ortaya konmasıdır.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde öğrencilerin bir sosyal sorumluluk projesi yürütmeleri zorunludur.

Sosyal sorumluluk projesi toplumsal gelişmeye yönelik bir projedir. Örneğin toplumun bir kesiminin doğayı koruma bilincini artırmak için bir çalışma yapılması bir sosyal sorumluluk projesi olabilir.

MYO Şişli Yerleşkesinde.

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO Bakırköy Yerleşkesinde

Diğer fakülteler ise Mahmutbey Yerleşkesi’ndedir.

2015/2016 öğretim yılı için programa yerleşme nasıldır?

 • Programa Türkiye’den başvuran öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yerleştirilecektir.
 • Programın toplam kontenjanı 30 öğrenciden oluşmaktadır ( Köln Üniversitesi: 15 öğrenci; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi: 15 öğrenci)
 • Uluslararası öğrenciler için 7 kontenjan ayrılmıştır

Uluslararası öğrenci başvuruları için aşağıdaki linklerden bilgi alınabilir:

http://www.kemerburgaz.edu.tr/egitim-hayati/liste.aspx?SectionID=xawP6bnvU98Y1CHoKL8wgQ%3d%3d

Yatay geçiş başvuruları için:

http://www.kemerburgaz.edu.tr/images/ayonetmelikler/Yatay%20geçiş%20yönergesi-11.07.2012.pdf

 Programın süresi ve öğrenim dili nedir?

 • Lisans programını tamamlama süresi dört yıldır (8 yarıyıl)
 • Programa her iki ülkeden kabul edilecek öğrenciler, iki ülkenin Hukuk Lisans Eğitimini alacaklardır. Öğrenciler birlikte olarak öğrenimlerinin ilk iki yılını Köln Üniversitesinde, son iki yılını ise İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde tamamlayacaklardır. 
 • Programın dili Türkçe ve Almanca ’dır.
 • Öğrencinin hukuk öğrenimine başlayabilmesi için Almanca dil bilgisinin Köln Üniversitesinin yapacağı sınav sonucunda en az B2.2. seviyesinde olması gerekmektedir. 
 • Hazırlık okulundan muaf olmak isteyen öğrenciler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (“The Common European Framework”) kapsamında yer alan “C1” düzeyinde Almanca Dil bilgisini gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
 • Almanca dil bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler (B1 seviyesinden az olanlar), İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Almanca hazırlık okulunda 1 yıl yoğun dil eğitimi alır (Derse devam zorunluluğu vardır).
 • Hazırlık sınıfı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde Goethe-Enstitüsü tarafından yürütülecektir
 • Almanca dil seviyesi B1 ve üzerinde olan öğrenciler Köln Üniversitesi’nde B2.2 seviyesine çıkıncaya kadar bir yıl süresince Almanca dil eğitimi alacaklardır.
 • Öğrencinin dil koşulunu sağlaması için en fazla 2 yıl süre verilir.
 • 2 yıl içinde dil koşulunu sağlayamayan öğrenci, ÖSYM tarafından Türkiye’de başka bir üniversitenin veya kaydının bulunduğu İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin eşdeğer bir programına yerleştirilebilir.

 Programın ücreti ne kadardır?

 • Yıllık Ücret KDV % 100 Burslu % 75 Burslu % 50 Burslu
  31500 TL 2520 TL 0 TL 8505 TL 17010 TL
 • Öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, eğitim süresi ücretini her yıl İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ne öder. Köln Üniversitesi tarafından kabul edilen öğrenciler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi eğitim ücretinden de muaf sayılır. Köln Üniversitesi’ne ayrıca öğrenim ücreti ödenmemektedir. Ancak her yarıyıl başında öğrenci Köln Üniversitesi’ne 245,52 EURO öğrenim harcı öder. Bunun karşılığında eyalet sınırları içindeki tüm toplu taşıma araçlarından (tren, otobüs, metro vb.) ve üniversitenin her türlü hizmetinden (internet vb. gibi) ücretsiz olarak faydalanabilir. (http://verwaltung.uni-koeln.de/studsek/content/studium/rueckmeldung___bankverbindung/)
 • Hukuk eğitiminde üstün akademik başarı gösteren öğrenciler Almanya’daki yaşam masraflarını karşılamak üzere DAAD gibi çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs olanakları da elde edebilirler.

Burs olanakları var mıdır?

 • Öğrenci ÖSYM’e puanına göre en az %50 burslu* yerleştirilir.
 • Bunun yanı sıra B2.2 seviyesinde Almanca bilen her öğrenciye  ilave %25 burs* İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından verilecektir.
 • Köln Üniversitesi tarafından kabul edilen öğrenciler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi eğitim ücretinden de muaf sayılır.
 • ÖSYS kitapçığında programın kod numarası, kontenjanları ve burs oranları aşağıdaki gibidir: 

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

 

Kod

Fakülte Adı

Program Adı

Süre

Puan Türü

Genel Kont.

Bakınızlar

202910736

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu)

4

TM-3

5

5, 17, 125, 166, 251, 826

20291

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%75 Burslu)

4

TM-3

5

5, 17, 125, 166, 251, 826

202910799

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu)

4

TM-3

5

5, 17, 125, 166, 251, 826

 

* Yukarıda bahsi geçen tüm burslar İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin “öğrenim ücretini” kapsamaktadır.

 • LYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 10.000 arasında yer alan ve en iyi puana sahip olan 1 öğrencinin Almanya’daki yaşam giderleri İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Burs miktarı aylık 800 Euro olup, yılda 10 ay süreyle verilir. Akademik başarısızlık durumunda burs kesilecektir.

Almanya’ da konaklama imkânları nasıldır?

 • Almanya’da konaklama ile ilgili araştırma ve mali yükümlülük öğrenciye aittir.
 • Almanya’da konaklama konusu konut/yurt temini, olası yurt bekleme süresi veya kira sözleşmesinin hazırlanması süreci açısından iyi bir zaman planlaması gerektirir. Bu sebeple öğrenciye kaydını yaptırdıktan hemen sonra konaklama konusu ile bir an önce ilgilenmesi önemle tavsiye edilir.

Vize işlemleri nasıl yapılmaktadır?

 

Daha fazla bilgi için

Bahar ŞENTÜRK YEŞİLYURT ( Program Tanıtım Uzmanı)
bahar.yesilyurt@kemerburgaz.edu.tr
(0212) 604 01 00/4008

 Prof. Dr. Şükran ŞIPKA (Hukuk Fakültesi Dekanı / Program Direktörü):
sukran.sipka@kemerburgaz.edu.tr

Ass. iur. Ayşegül ALTINBAŞ, LL.M. (Program Koordinatörü):
aysegul.altinbas@kemerburgaz.edu.tr

ÖSYM Bursu

Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirilecekleri programlarda belirlenen burs oranlarıyla eğitim görmeye başlar.
   • Tam burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin tamamından
   • % 75 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin dörtte üçünden
   • % 50 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin yarısından
   • % 25 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ise öğrenim ücretinin dörtte birinden muaf olurlar.
Burslar Programın öğrenim süresince devam eder, öğrenim dili İngilizce olan burslu programları kazanan öğrenciler için burs, İngilizce Hazırlık Programını da kapsar. Üniversitemize dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin normal eğitim-öğretim süreleri ise intibak ettirdikleri sınıf göz önüne alınarak belirlenir. Bu sürelerin aşılması durumunda burs oranı, ilk yıl giriş oranının %80'ine, ikinci yıl için %50'sine düşer. Üçüncü yıla uzama durumunda burs tümüyle kesilir.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Bursu:

LYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 2000 arasında yer alan ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler ayda 1.000 TL destek bursu almaya hak kazanır. Destek bursu, öğrencilerin eğitimlerini başarıyla sürdürmeleri koşuluyla normal öğrenim hayatları boyunca yılda 9 ay süreyle verilir. Bu öğrencilere ayrıca bir dizüstü bilgisayar hediye edilir.

Onur Bursu:

İngilizce Hazırlık Programından sonraki her akademik yılın sonunda, hem o yıl için bağlı oldukları öğretim programında belirtilen normal dersleri almış hem de genel not ortalamasını 3.50’nin üstünde tutmuş öğrencilere verilen burstur. Öğrenciler, belirlenen Onur Bursunu o yıl boyunca aşağıda gösterilen oranlarla almaya devam eder. Aynı koşulları sağlayan giriş %25, %50, %75 burslu öğrencilere de aynı oranlarda burs verilir. Bu burs için her akademik yıl başında yeniden değerlendirme yapılır. Burs için başvuruya gerek yoktur. Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü burs kazanan öğrencileri belirler ve yazılı olarak bilgilendirir.

 

Not Ortalaması Burs Oranı
Bölüm Birincisi Öğretim ücretinin % 100'ünü ödemez.
Bölüm İkincisi Öğretim ücretinin % 50'sini ödemez.
Bölüm Üçüncüsü Öğretim ücretinin % 25'ini ödemez.

Spor ve Sanat Başarı Bursları:

Çeşitli spor veya sanat dallarında ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş öğrenciler arasından Üniversite adına spor veya sanat faaliyetlerinde bulunmak üzere seçilenler ile üniversite adına ulusal ve uluslararası başarılar elde eden öğrencilere verilen burstur.

Diğer Burs ve Destekler:

Bu bursların yanı sıra Çalışma Bursu, Destek Bursu, Öğrenim Kredisi ve %15 Kardeş İndirimi gibi imkanlar sunulmaktadır. Ücretsiz İngilizce Hazırlık Yaz Okulu ve ücretsiz Güzel Sanatlara Giriş Kursu da öğrencilere sağlanan avantajlar arasında yer almaktadır.
Ayrıca, Üniversitemiz, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 3 şehit çocuğuna, tam burs verecektir.

SORU: Bursum devamsızlık yaparsam kesilir mi?

CEVAP: Bursunuz devamsızlık ya da dersten kalma durumlarında kesilmez.

SORU: Bursum hangi koşullarda kesilir

CEVAP: Burslar, programın öğrenim süresince devam eder, öğrenim dili İngilizce olan burslu programları kazanan öğrenciler için burs, İngilizce Hazırlık Programını da kapsar. Bu sürelerin aşılması durumunda burs oranı, ilk yıl giriş oranının %80'ine, ikinci yıl için %50'sine düşer. Üçüncü yıla uzama durumunda burs tümüyle kesilir.

SORU: Okulu uzattığımda kesilen bursumun ücretlendirilmesi girdiğim yıldan mı hesaplanır?

CEVAP: Okulu uzattığınız ilk yıl bursunuzun tamamını kaybetmezsiniz. Bursunuz kademeli olarak kesilir. Uzattığınız yılın ücretinden hesaplanarak, ilk yıl % 20 oranında, ikinci yıl %50 oranında ve üçüncü yılda ise tamamı kesilir.

SORU: Bursumun sadece eğitim ücretini mi kapsar?

CEVAP: LYS puanıyla aldığınız burs sadece eğitim ücretinizi kapsar. Çift anadal yapma durumunuzda mevcut bursunuz bu programlarda da uygulanır. Yaz okuluna kalma, alttan ve üstten ders alma durumlarında da mevcut bursunuzdan yararlanabilirsiniz.

Öğrenim ücretleri, takip eden her yıl için Mütevelli Heyeti tarafından günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür.