Close

Kütüphane Kuralları

 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmemeli (şişe su hariç), tütün mamulleri içilmemelidir.
 • Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarının sesini kapatmaları zorunludur.
 • Karellerde grup çalışması yapılmamalı ve sesli olarak çalışılmamalıdır.
 • Kitaplar raflara LC sınıflama sistemine göre yerleştirilmektedir. Raftan alınan kitaplar yerleştirilmeye çalışılmamalı, masalar üzerinde bırakılmalıdır.
 • Kütüphanedeki yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin almadan kütüphane dışına yayın çıkarılmamalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde her türlü çanta ve özel eşya kütüphane personeli tarafından aranabilir.
 • Kütüphane kurallarına uymayanlar, güçlük çıkaranlar, kütüphane çalışanlarının görev yapmalarını engelleyenler, kütüphane içinde disiplini ve sükuneti bozanların kütüphane görevlisi tarafından kütüphaneyi terk etmeleri sağlanır.
 • Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta veya özel eşya bırakılamaz. Kütüphanede bırakılan ya da unutulan eşyalar kütüphane personeli tarafından güvenliğe gönderilir ve hiçbir sorululuk kabul edilmez.

 •          Altınbaş Üniversitesi'ne kayıtlı tüm öğrenci, öğretim elemanları ve idari personel doğrudan kütüphaneye üye kabul edilir ve ödünç kitap alabilirler.
 •          Ödünç verme işlemleri sırasında üniversite kimliği gösterilmesi zorunludur.
 •          Danışma kaynakları, süreli yayınlar, görsel işitsel malzemeler ve tezler ödünç verilmez.
 •          Öğretim elemanları, yüksek lisans/doktora öğrencileri ve çift diplomalı hukuk bölümü öğrencileri 1 ay, lisans öğrencileri ise 2 hafta süre ile ödünç yayın alabilir.
 •          Öğretim elemanları bir defada en fazla 6, lisans öğrencileri 2, yüksek lisans öğrencileri ve çift diplomalı hukuk bölümü öğrencileri 4 yayın ödünç alabilirler. Öğrenci/öğretim elemanı istediği takdirde 1 kez uzatma yapılmaktadır.
 •          Kütüphaneden başkası adına ödünç yayın alınamaz.
 •          Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
 •          Üyeler ödünç aldıkları yayını gününde iade etmelidir. İadesi geciken her yayına 1 gün için 2 gün ödünç kitap alamama cezası uygulanır.
 •          Üyeler kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye bilgi vermek zorundadırlar.
 •          Üyeler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek, kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar.
 •          Üyeler ödünç aldıkları yayınları telefon ile (212 604 01 00/4077) uzatma işlemi yaptırabilir.

 

 • Kütüphanedeki bilgisayarlardan Altınbaş Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencileri ve personeli ücretsiz olarak faydalanabilir.
 • Bekleyen olması durumunda kullanım süresi maksimum 30 dakikadır.
 • Bilgisayarlar öncelikle kaynak araştırma amaçlı kullanılır.
 • Chat yapmak, oyun oynamak ve bilgisayarların sistem özellikleriyle oynamak yasaktır.
 • Kurallara uymayanlar belirli sürelerle internetten yararlandırılmazlar.

 • iPad’ler  sadece Altınbaş Üniversitesi öğrencileri, Akademik ve idari personeli tarafından ödünç alınabilir.
 • Her kullanıcı sadece 1 (bir) adet iPad alabilir.
 • iPad’ler ilk talep eden kişiye verilir, rezerv yapılmaz.
 • Pad ödünç alma süresi 7 gündür. Uzatma yapılmaz.
 • Geç getirilen her gün için 20 (Yirmi) TL gecikme cezası ve geç getirilen günün 2 (iki) katı kadar kütüphaneden materyal ödünç alamama cezası uygulanır.
 • iPad’ler adaptörü, ekran koruyucusu, kalemi ve kılıfı ile beraber ödünç verilir;  tüm parçalarıyla geri teslimi istenir.
 • Kayıp/Bozuk iPad, İPad adaptörü, ekran koruyucusu, kalemi ve kılıfının güncel değeri alınır.
 • Üniversitenin banka hesabına (Denizbank Hesap No: 9130-9681319-351 IBAN: TR76 0013 4000 0096 8131 9000 01) yatırılan ceza dekontu Mali İşler biriminden ibraz edilerek Kütüphane Birimine teslim edilir.

 

 •          Grup çalışma odaları en az 2 kişiden oluşan grupların kullanımı içindir.
 •          “Randevu oda” kullanımı başlangıç saatinden itibaren 15 dk. içinde oda anahtarı alınmalıdır. Alınmadığında randevu iptal edilir. Oda kullanım hakkınız iptal olur.
 •          Çalışma odaları için rezervasyon yapılmamaktadır, oda talep eden öğrenciler müsait durumdaki odalardan birini kullanabilir.
 •          Oda anahtarı, odadan yararlanmak isteyen kullanıcıların kimlik belgeleri karşılığında teslim edilir.
 •          Odalar, en fazla 2 saatliğine kullanılır, talep olmadığı durumlarda süre uzatılabilir.Gecikmelerde her 15 dakika için 10 TL para cezası uygulanır.
 •          Eşya ve ekipmanlar özenli ve temiz kullanılmalıdır. Diğer salonlardan odaya sandalye giriş-çıkışı yapılmamalıdır.
 •          Odadaki ses yüksekliği diğer kullanıcı ve hizmetleri etkilemeyecek düzeyde olmalıdır.
 •          Oda, kullanım sırasında kilitli tutulmamalıdır.
 •          Kullanım sonrası, odaya ait ekipmanlar, teslim alındığı şekliyle bırakılır. Oda ve ekipmanlardan, kimlik bırakan kullanıcılar sorumludur.
 •          Oda kullanımı bittikten sonra, anahtar ve ek donanım teslim edilerek, kimlikler alınır. Oda anahtarının kaybedilmesi durumunda, kimlik sahibi 5 TL ceza ödemek zorundadır. Aksi halde kimliğini geri alamaz.
 •          Yiyecek-içecekle girilmez (şişe su hariç).
 •          Cep telefonu kullanılmaz. 

 •          ILL hizmeti; Altınbaş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın üyesi olduğu ANKOS İşbirliği Araştırma Grubunun geliştirdiği kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) üzerinden gerçekleştirilir.
 •          Yayın/makale talepleri KİTS’e üye kurum/üniversite kütüphanelerinden temin edilir.
 •          Makale istekleri telif yasasının izin verdiği ölçüler dahilinde istenir ya da gönderilir.
 •          Yayın ödünç verme-iade etme ve uzatma süresi her kurumun kendi politikasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 •          İhtiyaç duyulması halinde ödünç verilen/ alınan yayın, iade tarihi dolmaksızın hiçbir neden bildirmeden geri alınabilir/geri istenebilir.
 •          İstenen yayın/gönderilen yayın kütüphanelere tercih edilen herhangi bir kargo firma ile ulaştırılır. Kargo ile ilgili tüm masraflar istek yapan kütüphaneye aittir.

 

 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ MENSUBU İÇİN ILL HİZMETİ

 •          ILL Hizmeti Akademik personel ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin acil ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.
 •          Yayın/makale talep eden kişi ILL formunu eksiksiz olarak doldurarak, kütüphane personeline teslim etmek zorundadır.
 •          Akademik personel ile yüksek lisans/doktora öğrencileri 1 ayda en fazla 3 adet yayın talep edebilir.
 •          Aynı kişi için en fazla 3 adet olmak üzere talep edilen yayınların kargo masrafı kütüphane tarafından karşılanır. 3 adetten fazla olan yayının kargo masrafı talep eden kişi tarafından ödenecektir.
 •          Basılı makalelerin fotokopi ücreti talep eden kişi tarafından ödenir.
 •          Yayının üzerinde bulunduğu dönem içindeki tüm sorunluluğu talep eden kişinin kendisine aittir. Yayının kaybedilmesi ya da zamanında iade edilmemesi durumunda talep edilen kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 •          Akademik personel ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin talep etmiş olduğu basılı yayın/makale sayfa başı fotokopi ücreti 5 kuruştur.
 •          Talep eden kişi basılı yayın/makale fotokopi ücretinin toplam bedelini Denizbank 9130-9681319-351 numaralı hesaba (IBAN: TR76 0013 4000 0096 8131 9000 01) yatırarak, alındı makbuzunu kütüphane personeline teslim etmek zorundadır.

 

DİĞER KÜTÜPHANELER İÇİN ILL HİZMETİ

 

 •          Süreli yayınlar, rezerv kitaplar, görsel-işitsel materyaller ve danışma kaynaklarıödünç verilmez.
 •          Üniversite kütüphaneleri 1 ay süre ile 10 kitap isteyebilir. Altınbaş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın uygun gördüğü durumlarda istenilirse 1 defaya mahsus yayın süresi uzatılabilir.
 •          İstek yapılan yayınlar kargo ile gönderilir. Altınbaş Üniversitesi KDD’ne geri gönderimler kargo ile yapılmalıdır. Kargo masrafları yayını talep eden kütüphaneye aittir.
 •          Makale fotokopileri telif yasasının izin verdiği ölçüde gönderilir ve fotokopi ücreti istek yapan kütüphaneye aittir. Kitabın bir bölümü veya %10’u, derginin bir sayısından ise tek makaleden fazla fotokopi alınamaz.
 •          Yayının kaybolması ya da zarar görmesi durumunda (Postada kaybolması ve zarar görmesi dahil) istekte bulun kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur. Hasar ya da kayıp durumunda Altınbaş Üniversitesi KDD yayının yenisini ödünç alan kütüphaneden talep etme hakkına sahiptir.
 •          İhtiyaç durumunda ödünç verilen yayının iade tarihi dolmasa bile geri istenebilir. Ödünç alan kütüphane iade istek durumunda en geç 2 gün içerisinde yayını teslim etmek zorundadır.

 

Kütüphane dermesi kitap, dergi, gazete, görsel-işitsel materyaller ve elektronik yayınlardan oluşmaktadır. Kütüphane dermesi bağış ve satın alma yolu ile geliştirilir.

1. SATIN ALMA

 • Kütüphaneye yayın temini, yıllık üniversite yönetimince belirlenen bütçe dahilinde satın alma yolu ile temin edilir.
 • Her akademik yılbaşında fakülte ve bölümlerin bütçeleri ile kütüphanenin bütçesi ayrı tanzim edilir. Her ikisinin birleşimiyle oluşan kütüphane genel bütçesi çerçevesinde akademik personelin talepleri bölüm ve fakülte bütçelerinden, öğrenci ve idari personelin talepleri ise kütüphane bütçesinden karşılanır.
 • Üniversitede görevli akademik personel yayın taleplerini rektörlüğe resmi yazı ile bildirmelidir.
 • Yayın taleplerinin değerlendirilmesi ve fiyat bilgileri KDD tarafından tespit edildikten sonra o yılki bütçe olanakları çerçevesinde incelenerek, Rektörlük onayı alındıktan sonra sipariş edilir.
 • Kütüphaneden talep edilen ve satın alma yolu ile temin edilecek yayınların ilk önce dermede olup olmadığı kontrol edilir. Talep edilen yayın kütüphanede mevcut ise kütüphanedeki kullanım durumu gözetilerek yayının alınıp alınmamasına kütüphane yönetiminin inisiyatifiyle karar verilir.
 • Kütüphaneye yayın temini, yıllık üniversite yönetimince belirlenen bütçe dahilinde yılda 3 (Üç) kez  (Eylül, Ocak ve Mayıs aylarında) satın alma yolu ile temin edilir.

 

2. BAĞIŞLAR

 • Altınbaş Üniversitesi Kütüphanesi, kütüphane kaynaklarını zenginleştirmek ve üniversite eğitim/araştırma faaliyetlerini desteklemek amacı ile bağış kaynak kabul eder.
 • Prensip olarak her türlü bağış kaynak kütüphanemiz tarafından kabul edilir. Özellikle el yazması ve nadir eserlerin bağışı teşvik edilir.
 • Altınbaş Üniversitesi Kütüphanesi, koleksiyonunu geliştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışındaki özel ya da tüzel kişilere bağış yapması için başvurabilir.
 • Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumlar, bağışlayacakları kaynak/ların bilgilerini içeren listeyi önceden kütüphaneye iletebilecekleri gibi, böyle bir liste olmaksızın da kaynakları kütüphaneye bağışlayabilirler.
 • Bağış yolu ile edinilen kaynaklar doğrudan kütüphane demirbaşına kaydedilebileceği gibi, gereksinim duyulmadığı takdirde ayıklama yoluna ya da başka kütüphanelere bağışlama yoluna gidilebilir.
 • Süreli yayınların güncel olmayan eski sayıları bir yılın tüm sayılarını içermiyorsa demirbaşa kaydedilmez.
 • Bağış yapan kişi ve kurumlara Altınbaş Üniversitesi adına teşekkür mektubu gönderilir.

 

 • Rezerv hizmetinden yararlanmak isteyen öğretim üyeleri seçtikleri kaynakları kütüphaneye bildirerek, bunların bir yarıyıl boyunca ayırtılmış yayınlar olarak saklanmasını isteyebilirler.
 • Rezerv yayınlar ödünç verilmez, Genel koleksiyondan ayrı tutulur.
 • Rezerv kaynaklar ihtiyaç durumunda saatlik olarak ödünç verilebilir.  Bir saati geçmeyecek şekilde zamanında iade etmeyenler için her 1 saat gecikmeye 2 gün kitap alamama cezası uygulanır.
 • Kütüphane personeli, gerekli gördüğü durumlarda ebat olarak büyük, spiralli yada kullanımının riskli olduğu kitapları rezerv bölümünde tutabilir.
 • Öğretim üyeleri rezervde bulunmasını istedikleri temel ders kitaplarını kütüphane ile protokol imzalayarak 1 dönem yada 1 akademik yıl boyunca kullanabilir.

 • Abonelik taleplerinin değerlendirilmesi ve fiyat bilgileri KDD tarafından tespit edildikten sonra o yılki bütçe olanakları çerçevesinde incelenerek, Rektörlük onayı alındıktan sonra başlatılır.
 • Süreli yayınlar ödünç verilmez, Genel koleksiyondan ayrı tutulur.
 • Süreli yayınlar ihtiyaç durumunda saatlik olarak ödünç verilebilir.  Bir saati geçmeyecek şekilde zamanında iade etmeyenler için her 1 saat gecikmeye 2 gün kitap alamama cezası uygulanır.
 • Kütüphanede bulunan dergilere zarar veren kullanıcı, zarar verdiği sayının yenisini tedarik etmekle yükümlüdür.
 • Gazeteler kütüphane dışına çıkarılmaz.
 • Kütüphanedeki tüm gazeteler 1 (bir) ay süre ile arşivlenir.

 • Tüm kullanıcılar aynı anda en fazla 2 adet filmi 4 gün süre ile alabilir.
 • Filmlerde uzatma yapılmaz.
 • Filmin tüm sorumluluğu ödünç alan kullanıcıya aittir. Filmin zarar görmesi durumunda kütüphane görevlisi iade almama hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcı materyalin aynısını temin etmek zorundadır.