Close

Yüksekokul Kurulu

Temel İng. Böl. Bşk. V.
Okut. Esin Odabaş ŞAHAN

 

Modern Diller Böl. Başk.
Okut. Zeynep SALGAR