Close

Önlisans Programı

  • Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama
  • Mesleki iletişim becerisini geliştirme
  • Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma
  • Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma
  • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma
  • Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
  • Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma
  • İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma
  • Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

Radyoterapi Programı mezunu,

 

1)      Radyoterapi alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilir.

2)      Radyoterapi alanı ile ilgili terimleri açıklayabilir.

3)      Cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlayabilir.

4)      Radyoterapi alanında mevcut olan eksiklikleri ve sorunları tespit edebilir ve çözüm yolları bulabilir.

5)      Radyoterapi alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.

6)      Kişisel ve sosyal çevre içerisinde insan davranışlarının önemli kalıplarını keşfedebilir.

7)      Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

8)      Radyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.

9)      Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.

10)  Radyoterapide kullanılan malzemeler ve aletler ile ilgili özellikleri, ve kullanım alanları hakkında gerekli bilgiye sahip olur ve bu bilgiyi kullanabilir.

11)  Acil durumlarda ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir.

12)  Hekim ile birlikte bir ekip oluşturulma ve birlikte çalışma becerisine sahiptir.

13)  Radyasyon onkologları, tıbbi radyasyon fizikçileri, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

14)  Genel halk sağlığı alanında temel bilgilere sahiptir.

15)  İnsan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisi bilgisine sahiptir.

16)  Radyasyon onkolojisi ile ilgili olarak anamnez alma, dosya hazırlayabilme v.b. hasta bilgilerinin alınmasında yeterlidir.

17)  Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini, bilgisayar kullanımı becerilerinde yetkindir.

18)  Radyoterapi alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.