Close

Ders İçerikleri

OPT 101 Fizik I (3-0)4
Fiziksel büyüklükler, ölçme ve birim sistemleri, vektörler ve skaler büyüklükler, hareket, denge, katı cisimlerin dengesi, Newton Kanunları, Newton Kanunlarının diğer uygulamaları, sürtünme kuvveti, kütle, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, enerji ve enerjinin korunumu, dinamik, iş ve kinetik enerji ilişkisi, momentum, doğrusal momentum ve çarpışmalar, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, titreşim hareketi.
OPT 102 Fizik II (3-0)4

Noktasal ışık kaynakları, ışınlar, yüzeyler arasında ışığın kırılması, oftalmik prizmalarla görüntülerin yer  değiştirmesi, lenslerin prizmatik etkisi, prizmaların vektör ilavesi, prizma abarasyonları, verjans tanımı ve uygulamaları, dioptri, mültipl lens sistemleri, obje-görüntü hareketleri, lens etkilerinin grafiği, refraktif yüzeyin gücü, sferik yüzeyin gücü, havadan başka bir ortamda ince lens, kalın lens, gerçek güç, lenslerin ve lens sistemlerinin magnifikasyonu, teleskoplar, astigmatik lensler, aynalar ve çeşitleri.

OPT 103 Geometrik Optik I (3-0)5

Işık, ışığın doğası, ışığın bir ortamda yayılması, Huygens prensibi, dalga kuramı, dalga teorisi, ışığın foton özelliği, polarizasyon, polarize güneş gözlükleri, oftalmik aletler ve binoküler fonksiyon testleri gibi uygulama alanları, kırılma, Snell yasası, kırınım, difraksiyon, saçılıma, yansıma ve yansıma kanunları, Işınların iletimi, aydınlanma ışığının özellikleri, mercekler, merceklerde aberasyon, mercekler, büyüteçler, fotometreler.

OPT 104 Geometrik Optik II (2-1)5

Gerçek obje ve görüntüler, mercekler ve merceklerde görüntü oluşumu, çift lens sistemleri, obje-görüntü hareketleri, lens etkilerinin grafik analizleri (konjuge noktalar, optik aks, fokal noktalar, nodal noktalar, ışın transeleri, santral ışın, lateral (lineer ve trasver magnifikasyon), refraktif yüzeyin gücü, abartılmış verjans, bazit sferik yüzeylerin fokal uzunluğu, tek bir sferik yüzeyin gücü, havadan başka bir ortamda ince lens, kalın lens, gerçek güç, lenslerin ve lens sistemlerinin büyütmesi (lateral, aksiel ve angülar magnifikasyon, teleskoplar, basit büyüteçler, cerrahi lup), sferik lenslerin aberasyonları (sferik önlenmesi), astigmatik lensler için sembollerle gösterme, strum konoidi, jackson kos silindiri, transpozisyon, aynalar, yansıma kanunları, yansıtıcı gücü, verjans hesaplamaları düz, konkav ve konveks aynalar.

OPT 105 Göz Anatomisi ve Fizyolojisi (2-1)5
Göz anatomisine giriş, göz, yardımcı organları ve yapısına giriş, orbita anatomisi, göz kapakları ve kapak bezleri, gözyaşı sistemi, konjunktiava. bulbus okuli; kornea ve sklera, korneaskleral limbus, uvea (koroidea, silier cisimi iris ve pupilla), retina, gözün boşlukları (ön kamara, arka kamara, vitreus boşluğu lens), göz dışı kasları (rektus kasları, oblik kaslar), gözün sinirleri (ll, lll, lV, V, Vl ve Vll. kafa çiftleri, otonom sinir sistemi), görme yolları, göz fizyolojisi: kornea, gözyaşı, humör akoz, lens, vitrecus, retina, (genel metabolizma ve görme fotokimyası), görme mekanizmasi adaptasyonu, ışığa adaptasyonu.
OPT 126 Malzeme Bilgisi (1-1)2

Laboratuvarda kullanılan temel gereçler, el aletleri, optik aletler ve kaynak malzemeleri; laboratuvar malzemelerinin bakımı.

OPT 128 Optisyenlik Tarihi ve Deontoloji (2-0)2
Dünyadaki optikle ilgili terimler ve optik biliminin çeşitli branşları; dünyada ve Türkiye'de optisyenlik ve tarihi gelişimi; optik ve optometrik meslekler ve meslek adamları, optisyenlikle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar; bir meslek olarak optisyenliğin tanımı ve optisyenlik felsefesi; göz sağlığında optisyenin görevi ve sorumlulukları; Türkiye’nin optisyene olan ihtiyacı; optisyenliğin diğer optometrik mesleklerle ve optisyenin optometrik meslek adamları ile ilişkileri; dünyada ve Türkiye’de optik meslekler eğitimi; Avrupa’da optik ve optometrik mesleği; dünya ülkelerinde ve ülkemizde optisyenlik ve optometrik mesleklerle ilgili kanun ve yönetmelikler; meslek etiği ile ilgili örnek olay incelemeleri.
OPT 121 Görme Engellilerle İletişim (1-1)2
Görme yetersizliği, görmenin gelişimdeki rolü, görme yetersizliği gösterenlerin bağımsız yaşam becerilerindeki sınırlılıklar, görme yetersizliğine has tikler, görme yetersizliği gösterenlere karşı davranış biçimleri, görme engellilerin çevre düzenlemesi, görme yetersizliği gösterenlerin kullandığı özel araç gereçler, görme yetersizliği gösteren bireylerle kaliteli iletişim yöntemleri.
OPT 122 Sağlık Kurumları Finansmanı (2-0)2
Nakit akım tablosu; şirket değerleme; sermaye yapısı teorileri, kâr payı politikaları; finansla kiralama –leasing; finansal piyasalar; uluslararası finansal yönetim, risk yönetimi ve türev ürünler
OPT 110 Optik ve Oftalmik Cihazlar (2-1)5
Optik aletlerin temel elemanları, optik aletlerin temel karakteristikleri, lensometre (fokometre) esası, fokometre tanımı, çeşitleri. Merceklerin fokometredeki görüntüleri, merceklerin diyoptrik güçlerinin belirlenmesi, pupillametre, büyüteçler, dürbünler, mikroskoplar, teleskoplar, kamera (fotoğraf makinası), oftalmik optik aletler, gözle ilgili şikayetler ve göz hastalıklarının semptomatolojisi, az görme (düşük görüş) optik aletleri, göz muayenesi, gözün rutin muayenesi ve yardımcı alet ve yöntemlerle muayenesinde kullanılan optik araç-gereçler ve esasları, oftalmaskoplar, retinoskoplar, fundus kameraları, refraktometreler, tonometreler, yarık lambaları ve ameliyat mikroskop çeşitleri, fotoğraf koyulaştırıcı.
OPT 124 Cam Teknolojileri (2-0)2
Lenslerin hammadde özelliklerine göre üretim teknolojileri, sferik (Sph) ve silindirik (Cyl) dioptrili lenslerin üretim aşamaları, lenslerde degrade ve renklendirme işlemleri, lenslerde anti-refle kaplama teknolojisi, indislerine göre lensler ve yüksek indisli lenslerin üretimi, lenslerin indisinin optik cihazlar ile ölçülmesi, bifokal lens üretim teknolojisi, progresiv lens üretim teknolojisi, lens üretim standartları, lens kalite kontrol sistemleri.
OPT 112 Optisyenlik Uygulamaları I (2-4)6
Cobra 3 düzeneğini kullanarak uzaklığın fotometrik yasasının incelenmesi, Snell Yasası ve ışığın farklı ortamlarda kırınımı, Malus yasası, tek ve çift yarık sistemlerde kırınım şiddetinin belirlenmesi, ışığın ayarlanabilir tek yarıkta ve bir engelde kırılması, tek yarıkta kırınım ve Heisenberg’in belirsizlik ilkesi, Kerr olayı, Frensel denklemleri -yansıma teorisi.
OPT 203 Optisyenlik Uygulamaları II (2-4)6
Gözlük camlarının çerçeveye takılması, gözlük camı biçimleri, gözlük camlarındaki kenar formları, reçete yazım kuralları ve adisyon kavramı, reçetenin doğrulanması ve veri kontrolü, reçete verileri doğrultusunda gözlük camı ve çerçevesi seçimi, gözlük cam ve çerçevelerinin fiyatlandırılması, gözlük ve cam çerçevelerine ilişkin standartlar, santrasyon ve desantrasyon; tek odalı merceklerin gözlük çerçevesine montajı ve gözlük yapımı, silindirik merceklerin gözlük çerçevesine montajı ve aks tayini, gözlük çerçevelerinin insan yüzüne ayarlanması.
OPT 205 Kontakt Lens (2-1)5
Kontakt lensin tanımı, uygulandığı kornea ile ilişkisi, kontakt lensler için gerekli muayeneler ve kontakt lenslerin optik özellik ve prensipleri, kontakt lenslerin kullanım amaçları, kontakt lenslerde istenilen aranılan özellikler, kontakt lenslerle gözlüğün kıyaslanması, sert kontakt lensler, yumuşak kontakt lensler, hidrojel lensler, silikon lensler, hidrid kontakt lensler, disposabl kontakt lensler, terapötik kontakt lensler.
OPT 125 Optisyenlikte Girişimcilik (2-0)2
Girişimciliğin temel fonksiyonları, KOBİ’lerin ekonomiye ve sosyal hayata katkıları, KOBİ’lerin zayıf yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere destek sağlayan kuruluşlar, franchising sistemi ve yatırımcıya sağlayacağı faydalar, pazarlama ve tutundurma stratejileri, iş planı ve bölümleri.
OPT 207 Gözlükçülük (2-0)3
Kimyasal yapılarına göre lensler, koruyucu ve emniyet lensleri, fotokromik lensler, polaroid lensler, lens yüzey formları, lentiküler lensler, yüksek indisli lensler, asferik lensler, reçete yazım kuralları, yüz tipine göre optik çerçeve ve lens seçimi, gözlük çerçevelerinde pantoskopik ve retroskopik açı, gözlük çerçeve hammadde ve özellikleri; UV radyasyonu zararları ve korunma yöntemleri.
OPT 208 Göz Hastalıkları (2-1)4
Oftalmolojide muayene yöntemleri ve gözün refraktif durumu, kapak, konjuktiva ve sklera hastalıkları, glokom ve optik sinir hastalıkları, lens ve göziçi cerrahisi, uvea, vitreus, retina ve makula hastalıkları, oftalmolojide lazer, az görenin rehabilitasyonu.
OPT 225 Optik Aletler Kullanımı (2-0)2
Test kartları, standatları ve tipleri, tangent screen ve perimetreler, deneme lensleri ve çerçeveleri, retinoskoplar, refraktometreler, oftalmoskoplar (direkt ve indirekt oftalmoskoplar), fundus kameraları, biyomikroskoplar, keratometreler, keratoskoplar, pakimetreler, tonometreler, mikroskoplar, luplar ve büyüteçler, fokometreler, binoküler görme ve renk görme testleri, binoküler balans testleri.
OPT 227 Optisyenlik Paket Programı (2-0)2
Kurum ve özel reçete girişi, reçete hesapları ve reçete toplu dökümleri, reçete girişi sırasında transpoze işleminin otomatik olarak yapılması, hastadan alınacak tutarın kurumdan alınacak fatura bedelinin otomatik hesaplanması, kurumlara ve şahıslara fatura kesilmesi işlemleri, hasta ile yapılan tüm işlerin takibi, hasta veya cari kartlarınıza adres etiketi bastırabilme, hastanın çerçeve alma hakkının olup olmadığının kontrolü, cam, çerçeve ve diğer ürünlerin stok takibi, otomatik sipariş hazırlama.
OPT 211 Görme Optiği (2-1)5
Optik ile ilgili genel bilgiler, göz anatomisi ve fizyolojisi, insan gözünün optik sistemi, görme yolları, görme alanı, ışık reaksiyonu, renkli görme, görme keskinliği ölçümü, görme keskinliğini etkileyen faktörler, emetropi-ametropi, miyopi, hipermetropi, astigmatizma, presbiyopi, siklopleji, refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde objektif yöntemler.
OPT 200 Optik Mağaza Uygulamaları (2-2)6
Optik mağaza ile ilgili temel kavramlar, mağaza bilgisi, amaçları ve türevleri,mağaza yönetimi kavramı,  işletmelerin kuruluş araştırmaları ve işletmelerin kuruluşu, işletmelerin hukuki yapıları.
OPT 221 Mağaza Yönetimi (2-0)2
Mağazalarda stratejik planlama süreci, mağazaların organizasyonu, mağazalarda insan kaynakları yönetimi, mağazalarda finansal yönetim, mağazalarda operasyon yönetimi, mağazalarda envanter yönetimi, mağazalarda fiyatlandırma.
OPT 222 Optisyenlikte Meslek Esasları (2-0)2
Dünyadaki ve Türkiye’deki optik ve optometrik meslekler, ilgili kurum ve kuruluşlar; optisyenlik mesleğinin tanımı, yetki ve sorumlulukları; ülkemizdeki optisyenlik mesleği ile ilgili mevzuat; optisyenin yasal sorumlulukları; optisyenin meslek etiği açısından görevleri; optisyenlikte kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin genel tanıtımı.
OPT 223 Teleskopik Gözlükler ve Mercekler (2-0)2
Teleskopik gözlükler ve kullanımları, mercekler ve merceklerin teleskopik gözlüklerde kullanımı, lenslerde sag miktarı merkez kalınlığı-kenar kalınlığı, lensin nominal (efektif) dioptrileri ve verteks güç avansı; lenslerin abbe değeri, absorbsiyon, dalgaboyu ve yansıma özellikleri, lens aberasyonları; UV radyasyonundan gözü koruyan lensler, bifokal lensler, trifokal lensler, progressive lensler, verteks mesafesinin etkili güçle ilişkisi, az görme ve rehabilitasyonu (düşük görüş).
OPT 224 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2-0)2
Bilimsel araştırma ve yöntemleri, araştırma sonucu yorumlaması, araştırma konusuna uygun veri toplama, bilimsel kurallara uygun olarak rapor yazmak.
OPT 280 Seminer (1-1)3
Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum, tartışma, değerlendirme.
OPT 290 Staj (0-0)8
Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.