Close

Önlisans Programı

1)      Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, yorumlama ve uygulama becerisi.

2)      Güvenilir odyometrik tetkikler yapabilme becerisi.

3)      Bebeklerde erken tanı becerisi.

4)      İşitme kaybını saptadığında erken dönemde cihazlama becerisi.

5)      İşitsel problemleri olan bireyler için KBB kliniklerine odyometrik destek verme becerisi

6)      İşitsel problemi olan bireylerin tedavisi ve yaşam konforlarının tekrar kazandırılması konusunda sorumluluk alabilme becerisi.

7)      Hekimlerle işbirliğini koruyarak sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratabilme becerisi.

8)      Etkin iletişim kurabilme ve sorumluluk alanında eğitim verebilme becerisi.

9)      Mesleğinin gerektirdiği etik kurallara uygun davranma becerisi.

Odyometri Programı mezunu,

 

1)      İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilir.

2)      Kulak Burun Boğaz (KBB) servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olan sübjektif ve objektif testleri uygulayabilir.

3)      İşitme kaybı ya da denge bozukluğu hakkındaki bilgilerinin yanında hastaya tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapabilir.

4)      Tedavi ve rehabilitasyon için yardımcı işitme cihazları ve koklear implant gibi seçenekler sunabilir.

5)      Konuşma bozuklukları ve terapisi hakkında bilgi sahibi olur.

6)      Mesleğe yönelik derslerden temel fizik bilgileri ile donanarak, ses fiziği ve biyofizik gibi temel alan bilgisine sahip olur.

7)      Anatomi ve fizyoloji gibi temel alan derslerini alarak, temel vücut yapısının yanı sıra kulağın anatomi ve fizyolojisini iyi bilir.

8)      Yeni doğan ve çocuklarda işitme ve dengeye yönelik her türlü mesleki bilgiye sahip olur.

9)      İşitme cihazı ve koklear implantların şekilleri ve uyarlanması gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olur.

10)  Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözebilme becerisine sahip olur.

11)  Mesleki yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip olur ve bu doğrultuda alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek, kendilerini sürekli geliştirebilir.

12)  Kalite kontrol disiplini ile ürün denetlemesi yaparak sağlık etiğini ve tüketici haklarını bilerek hareket etme bilincine sahip olur.

13)  İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirleyip bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması konusunda bilgilidir.

14)  Çalışma ortamının çalışan sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesini sağlayabilir.

15)  Mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir.

16)  Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak ürün geliştirebilme bilgisine sahip olur.

17)  Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak ya da düzenleyerek toplumu işitme kayıpları ve kulağa bağlı denge bozuklukları konusunda seminerler ile bilgilendirebilir.

18)  Odyometri alanı ve bu alana yakın disiplinlerle yaptığı çalışmalar, uygulamalar ve sosyal deneyimler üzerine kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılarda bilgi paylaşımında bulunabilir.