Close

Odyometri

Odyometri programımızın amacı, işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık elemanı yetiştirmektir. Mezunlarımız, işitme kayıpları ve denge bozukluğu konusunda test bilgi ve becerileri yanında, etkin sözel iletişim kurma, ekip içinde çalışabilme, sorunları fark edip çözebilme özelliklerine önce teorik sonrada uygulamalı derslerle sahip olacaklardır. Programımız yardımıyla öğrencilerimiz, yalnızca iki yıl değil, dilerlerse sürdürebilecekleri iki yıl ötesi eğitimleri için de, gerekli donanıma sahip olacaktır.