Close

Ders İçerikleri

FTT 101

Fizyoterapi Yöntemleri – I

(2-3)6

Isı ajanlarının kullanımı için temel bilgiler (inflamasyon ve iyileşme mekanizması), ağrıda ısı ajanlarının kullanımı ile ilgili teoriler, ısının fiziksel özellikleri-fizyolojik etkileri, ışık kaynakları, kanunları ve fizyoterapide kullanımı, infraruj, ultraviole, lazerin fizyolojik etkileri, lazerin kullanıldığı hastalıklar ve uygulama yöntemleri, helioterapi uygulamaları ve hidroterapi giriş, kısa tarihçe, Hidroterapinin tehlike ve komplikasyonları, Hidroterapi yöntemleri-daldırma banyoları, Hidroterapi yöntemleri- whirlpool uygulaması, Hidroterapi yöntemleri-zıt banyolar, kelebek banyosu, Hidroterapi yöntemleri- duşlar -jakuzi , bitki banyoları ve etkileri. Sauna ve uygulama şekilleri, Talassoterapi, Akuatik havuzların fiziksel özellikleri. Havuzların genel özellikleri-ebatları-dezenfeksiyonu-havuz kimyasalları, Su içi egzersiz ortamı ve ekipmanları ve örnek uygulamalar anlatılacaktır.

FTT 103

Fizyoterapide Tıbbi Terminoloji

(2-0)3

İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler. Hareket ve sinir sistemi ile psikiyatrik, Hareket ve sinir sistemi ile psikiyatrik, Hareket ve sinir sistemi ile psikiyatrik hastalıklara ilişkin tıbbi terimler, Solunum ve sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler, Kardiyovasküler sistem ile kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler, Üriner, genital ve endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler, Üriner, genital ve endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler, Göz, kulak-burun-boğaz ve deriye ilişkin tıbbi terimler, Fizyoterapide sık kullanılan tıbbi terimler anlatılacaktır.

FTT 105

Temel Anatomi

 

 

 

(2-2)5

Anatominin tanımı, temel anatomi terimleri açıklanarak kas iskelet, sinir sistemi ve hareket sistemi ağırlıkta olmak üzere tüm vücut sistemlerinin anatomik yapısı incelenir. Hücrenin yapısı ve çeşitleri,  Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları ve sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemi yapıları anlatılarak çeşitli anatomi maketleri üzerinde öğrencilerin  öğrenme pratikleri yapılacaktır.

FTT 107

Temel Fizyoloji

(2-0)3

Fizyolojiye giriş, İnsan fizyolojisi ile ilgili kavramlar, homeostazis, vücut sıvıları ve elektrolitler, hücre fizyolojisi, kan fizyolojisi, kas fizyolojisi, kas ve iskelet sistemi, sinir sistemi, kardiyovasküler sistem,  endokrin sistem, gastrointestinal sistem, duyu organlarının fizyolojik yapıları, solunum sistemi, boşaltım sistemi konuları ve fonksiyonları anlatılacaktır.

FTT 100

Fizyoterapi Yöntemleri – II

(2-3)6

Elektroterapiye giriş, elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, sağlıklı ve denerve kasın uyarılma özellikleri anlatılarak tartışılacaktır. Alçak frekanslı, orta frekanslı ve yüksek frekanslı akımların temel özellikleri, Doğru akım, İyontoforez, Alçak frekanslı akımlar, Orta frekanslı akımlar, Diadinamik akımlar, Tens, İnterferansiyel akım, Elektriksel stimülasyon, Manyetik alan tedavisi, Biofeedback, ESWT, Servikal traksiyon uygulaması ve pozisyonlama, Lomber traksiyon uygulaması ve pozisyonlama ve uygulama ilkeleri gibi fizyoterapi yöntemleri uygulamalı olarak ele alınacaktır.

FTT 102

Temel Ölçme ve Hareket Prensipleri

(2-2)5

Kas iskelet sistemi hastalıklarında öykü ve genel bilgilendirme, Üst ekstremite eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi, Alt ekstremite eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi, Üst ekstremite kas gücünün değerlendirilmesi, Alt ekstremite kas gücünün değerlendirilmesi, Gövde kaslarında kas gücü değerlendirilmesi, Kas iskelet sistemi hastalıklarında ağrının değerlendirilmesi, Bölgesel ağrıların değerlendirilmesi ve özel testler (Üst ekstremite, Alt ekstremite), Kas boyu ölçüm testleri, Esneklik ve hipermobilite, Antropometrik ölçümler, Postür ve postür analizi, ve Egzersize giriş, etkileri, endikasyonları, kontrendikasyonları, Eklem hareket açıklığı egzersizleri, Güçlendirme egzersizleri, aerobik egzersizler, Denge-koordinasyon egzersizleri, Bölgesel egzersizler, Özel gruplarda egzersizler olmak üzere temel egzersizler anlatılacaktır.

FTT 104

Klinik Bilimler

(2-0)3

       Epidemiyoloji, bulaşıcı hastalıklar ve bunlardan korunma şekilleri, asepsi, antisepsi. Çocuk hastalıkları. Romatizmal hastalıklar, Kas-iskelet sistemi hastalıkları,  Sinir sistemi hastalıkları, Dermatolojik hastalıklar, Kulak Burun Boğaz hastalıkları, Psikiyatrik hastalıklar, Solunum sistemi hastalıkları, Kalp hastalıkları anlatılacaktır.

FTT 106

Temel Fizik

(2-0)2

Fizik ve ölçme, vektörler, tek ve iki boyutta hareket, dinamik, iş, enerjisi ve güç, doğrusal momentum ve çarpışmalar, rotasyonel kinematik, açısal momentum, rotasyonel dinamik, statik denge ve elastisite, basit harmonik hareket, iş ve enerji, elektrik, elektriksel potansiyel, doğru akım devreleri ve manyetizma konuları işlenecektir.

FTT 201

Klinik Uygulama I

(0-8)6

Fizyoterapi alanında model/hasta üzerinde yapılan uygulamaların tümünü içermektedir. Farklı klinik tanısı olan vakalara uygun tedavi stratejilerini gözlemleyerek, fizik tedavi hekimi ve fizyoterapist gözetiminde uygulamalara yardımcı olacaklardır.

FTT 203

Romatizmal Hastalıklar ve Fizyoterapi Yaklaşımları

(1-2)4

Romatizmal hastalıklar. Romatizmal hastalıkları değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, rehabilitasyonda koruyucu hizmetler, farklı romatizmal hastalıkların tanınması ve fizyoterapi yaklaşımları anlatılacaktır.

FTT 205

Ortopedik Hastalıklar Ve Fizyoterapi Yaklaşımları

(1-2)4

Kırıklı hastaya yaklaşım, Kırık iyileşmesi, Kırıklı hastada fizyoterapi, Bölgesel ortopedik fizyoterapi (Üst ve alt ekstremite), Kalça artroplastisinde fizyoterapi, Diz artroplastisinde fizyoterapi, Ampute hastada fizyoterapi, Yara iyileşmesi, Ortopedik hastada komplikasyonlar ve fizyoterapi yaklaşımları, Skolyozda fizyoterapi, Sportif fizyoterapi anlatılacaktır.

FTT 207

Fizyoterapide Masaj Uygulamaları

(2-4)6

Masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, endike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel masaj uygulamaları (alt ekstremite ve gövde). Vücudun değişik bölgelerine: Sırt, boyun, omuz kuşağı, göğüs kafesi, üst ektremite, el, kalça, alt ektremite, ayak, karın, yüz ve saçlı deri masajı masaj tekniklerinin öğretilmesi ve uygulanması anlatılacaktır.

FTT 209

Fizyoterapide Ortez - Protez kullanımı

(2-0)3

Ortez- protez tanımı, temel mekanizmalar, üst ekstremite ortezleri ve rehabilitasyon, Alt ekstremite ortezleri ve rehabilitasyon, Servikal ortezler-omuz askıları, Omurga ortezleri, Ortez kullanan hastalarda ev programı, Ortez kullanan hastalarda yürüyüş analizi ve yürüyüş bozuklukları, Alt ekstremite amputasyon ve protezleri, Üst ekstremite amputasyon ve protezleri anlatılacaktır.

FTT 200

Klinik Uygulama II

(0-8)6

Fizyoterapi programlarında öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmek için Fizik Tedavi Hekimi ve/veya fizyoterapistin yanında uygulamalara yardımcı olarak pratik yapmak.

FTT 202

Nörolojik Hastalıklar ve Fizyoterapi Yaklaşımları 

(2-2)4

Nörolojik hastaya yaklaşım, Denge bozukluklarında fizyoterapi, Hemiplejik hastada fizyoterapi, Travmatik beyin yaralanmalarında fizyoterapi, Omurilik yaralanmalı hastada fizyoterapi, Nöromuskuler hastalıklarda fizyoterapi, Periferik sinir yaralanmalarında fizyoterapi, Multiple Sklerozlu hastada fizyoterapi, Parkinsonlu hastada fizyoterapi, Spastisite ve fizyoterapi, Nörolojik hastalıklarda ortez ve yürümeye yardımcı cihazlar anlatılacaktır.

FTT 204

Pediatrik Hastalıklar ve Fizyoterapi Yaklaşımları

(1-2)4

Büyüme ve gelişme, Gelişim nörolojisi eğitimi. Pediatrik hastalıklar, pediatrik hastaya yaklaşım, pediatrik olgularda uygulanan fizyoterapi yöntemleri. Pediatrik hastanın özgün değerlendirme ve tedavi yöntemleri anlatılır.

FTT 206

Kardiyopulmoner Hastalıklar ve Fizyoterapi Yaklaşımları

(1-2)4

Dolaşım sistemi fizyolojisi, Kardiyak rehabilitasyonun tanımı, Kardiak rehabilitasyonun temel prensipleri, Kardiak rehabilitasyonda özel ölçme yöntemleri, Kardiak rehabilitasyonda özel ölçme yöntemleri, Miyokard enfarktüsünde fizyoterapi, Kardiak cerrahi sonrası fizyoterapi, Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, Solunum fizyoterapisinde özel ölçme yöntemleri, drenaj teknikleri, Kontrollü solunum teknikleri, Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz teknikleri, Solunum fizyoterapisinde mekanik modaliteler, Fiziksel uygunluk ve aerobik konuları anlatılacaktır.

FTT 121

Balneoterapi

(2-0)2

Balneoterapinin tanımı, Balneoterapi yöntemleri, kaplıca tedavisinin uygulama alanları. Termomineral su banyolarının etki mekanizmaları; özel etkileri-mekanik-termik- kimyasal-genel etkiler. Kaplıca sularının özelliklerinin incelenmesi-kaplıca suyunun özellikleri ve etkileri-içme sularının özellikleri ve etkileri-suların klor ve ph ölçümleri. Kaplıca tedavisinin endikasyonları, kontrendikasyonları, komplikasyonlar. Balneoterapi yöntemleri-internal uygulamalar; irrigasyonlar-mineralli sular ve içmeler inhalasyon. Balneoterapi yöntemleri-eksternal uygulamalar; banyolar-duşlar-peloidler- gaz banyoları, Radonlu sular, Karbondioksitli sular, Kükürtlü sular. Sülfatlı sular, Bikarbonatlı sular, eser elementli sular. Demirli sular-iyotlu sular-florlu sular. Peloidler ve uygulaması. Romatizmal hastalıklarda kaplıca tedavisi.  Sindirim sistemi  hastalıklarında kaplıca tedavisi. Şişelenmiş doğal mineralli sular ve kaynak suları. Türkiye'deki kaplıcalar ve özellikleri. Termomineral su banyolarının  etki mekanizmaları, Kükürtlü sular, Radonlu sular, Karbondioksitli sular, Bikarbonatlısular, sülfatlı sular, Demirli-iyotlu-florlu sular, Eser elementli sular, İçmeceler ve doğal mineralli sular, Su içi egzersiz yöntemleri anlatılacaktır.                 

FTT 123

Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım

(2-0)0

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar, özel eğitimin amacı ve önemi, özel eğitim ilkeleri, kurumları ve özellikleri, engele neden olan faktörler, erken tanı ve önleme, özel eğitimde sınıflandırma, dünyada ve Türkiye’ de özel eğitimin gelişimi, engel türlerini tanıma, nedenlerini öğrenme ve eğitimleri hakkında bilgi edinme. Stres, Ruh sağlığı ve epidemiyolojisi, Özel eğitimli bireylerin  psikolojisi, Özel eğitimli bireylerin ailelerinin psikolojisi, Sağlık-özel eğitimli bireyler ve iletişim.

FTT 124

Sağlıklı Yaşam ve Fitness

(2-0)2

Sağlık problemlerinde koruyucu yaklaşımlar, uygulanabilecek farklı fizyoterapi yaklaşımlarının seçimi, uygulanma prensipleri. Yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler, aktif yaşlanma ve sağlıklı yaşam. Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki, Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramlar, Fiziksel uygunluğun önemi, Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi, Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antrenman metotlarını tanıyabilme. Vücut yağ-kas kitlesi ölçümü, Aerobik kapasite, Aerobik egzersiz, Germe egzersizleri, Güçlendirme egzersizleri-üst ekstremite-alt ekstremite-karın-sırt, Egzersizin etkileri anlatılacaktır.

FTT 122

Fonksiyonel Anatomi

(2-0)2

Fonksiyonel anatominin temel prensipleri. Kemik, kıkırdak, kas, tendon, ligaman, kapsül, sinirin fonksiyonel anatomisi. Üst ekstremite eklemlerinin ve alt ekstremite eklemlerinin fonksiyonel anatomisi. Omurga eklemlerinin fonksiyonel anatomisi. Kas iskelet sistemini oluşturan yapıların fonksiyonel özellikleri. Lokomotor sistemin fonksiyonel anatomisi konularında bilgi vermek ve edindiği bilgiyi klinik deneyimine aktarma becerisi kazandırmak.

FTT 221

Sporda Fizyoterapi

(2-0)2

 Kas-tendon, artikuler yapıların iyileşme süreçleri, Spor yaralanmalarının değerlendirme şekilleri,  Akut, subakut, kronik
 yaralanmaların  dönmenin tedavi prensipleri, Spora geri dönüş prensipleri, Spor yaralanmalarını önleyici önlemler, Fonksiyonel rehabilitasyon süreci, Proprioceptive , Kardiyovaskuler endurans eğitimi, kapalı ve açık kinetik halka egzersizleri prensipleri anlatılacaktır.

FTT 223

Egzersiz Fizyolojisi

(2-0)2

Kas fizyolojisi, Kas lifi tipleri, Egzersiz tipleri, Egzersiz fizyolojisi tanımı, yaşam tarzı, egzersiz ve davranış değişikliği ile, yaralanma ve kronik hastalıkları önleme ve yönetme yöntemlerini anlatmak. İskelet kasları ve egzersiz, hareketin kontrolü, egzersizin sistemler üzerine etkileri, sporda doping, sporda ergojenik yardım, kadın ve spor, ölçüm yöntemleri anlatılacaktır.

FTT 222

Fizyoterapide Güncel Yaklaşımlar

(2-0)2

Fizyoterapi ve rehabilitasyona ilişkin güncel yaklaşımları tanıma, takip etme, güncel tedavi prensiplerini öğrenme ve
literatürlerle etkinliği belirlenen ve/veya proje aşamasında olan güncel rehabilitasyon yaklaşımları anlatılacaktır.

FTT 224

Özel Gruplarda Rehabilitasyon

(2-0)2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyona ilişkin özel grupları tanıma,  değerlendirme, tedavi prensipleri ve fizyoterapi yaklaşımları işlenecektir. Geriatri, spor, yanık, kanser, gebe, diyabet, yoğun bakım, yeni doğan, psikolojik travma ve rehabilitasyonları