Close

Ders İçerikleri

ENF 101 Anatomi                                                                                             (2,0)3

Anatomiye giris genel ve anatomi ile ilgili tanımlar. Anatomide sık kullanılan terimler: hareket sistemi; sinir sistemi ,duyu organları, endokrin sistemi, dolasım sistemi, periferal formasyonlar.

 


 

ENF103 Elektronörofizyoloji giriş                                                                   (2,0)6

Elektronörofizyolojiye giriş, EEG jeneratörleri ve ritmik EEG aktivitesi, Nöbetlerin sınıflandırılması, Bilgisayarlı iktal ve interiktal EEG analizi yöntemleri, Klinik nöbet özellikleri, Lokalize ve jeneralize epileptiform paternler, Yavaş dalgalar v asimetriler, Fokal beyin lezyonları, Diffüz, toksik ve metabolik ensefalopatiler, Organik beyin sendromları ve demans, Koma ve diğer bilinç değişiklikleri, İlaç etkisi, Psikiyatrik hastalıklar ve EEG, Elektrokortikografi, Kronik intraserebral kayıtlama, Uyku bozuklukları, İntraoperatif monitorizasyon.

 


 

ENF 105 Tıbbi Terminoloji                                                                              (2,0)2

İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Hastalık ile ilgili temel bilgiler, Tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler, Hareket sistemine ilişkin terimler, Solunum sistemine ilişkin terimler, Kalp ve dolaşım sistemine ilişkin terimler, Sindirim sistemine ilişkin terimler, Sinir sistemine ilişkin terimler, Üreme sistemine ilişkin terimler, İç salgı sistemine ilişkin terimler.

 


 

ENF 107 Nörofizyolojik Cihaz ve Ekipman Teknolojileri                                (2,0)3

EMG ve Ep sistemleri, EEG ve EP sistemleri, PSG(Uyku) Sistemleri, Manyetik Stimülatör, Neuro Audio, IOM sistemleri, EKG sistemleri, Spirometreler, Neuro Audio Screen.

 


 

ENF 109         Fizyoloji                                                                                     (2,0)3

Fizyolojiye Giriş, Homeostaz, Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Kardiyovaskular Sistem, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Üreme Fizyolojisi, Aksiyon potansiyeli, Nöronal Devreler, Nöroplastisite, Sinir Sistemi Fizyolojisi, Somatik Duyular, Omuriliğin motor işlevleri ve omurilik refleksleri, Beyin sapı ve bazal gangliyonların motor işlevleri, Retiküler formasyon, Beyin dalgaları, epilepsi, uyanıklık ve uyku, Limbik sistem, hipotalamus, Otonom sinir sistemi. Endokrin Sistem Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi

 


 

ENF 102         Nöroloji I                                                                                   (2,0)4

Temel nörobilim ve nörofizyoloji konuları.

 


 

ENF 108 Elektroensefalografi-EEG                                                                  (2,2)4

Kısa Süreli EEG-Video Monitorizasyon, Uzun Süreli EEG-Video Monitorizasyon, Uyarılmış Potansiyeller, Vizüel Evok Potansiyel, Elektroretinogram, Beyin Sapı İşitsel Uyarılma Potansiyeli, Somatosensori Evok Potansiyeller


 

ENF 110 Kognitif Nörofizyoloji I                                                                     (2,0)4

Öğrenme-bellek konuları. Santral sinir sistemi işleyişinde assosiyasyon fonksiyonunun özellikleri, beyin kortikal yapılarının birbirleri ile ilişkileribu dersin ana konularını oluşturmaktadır.

 


 

ENF 104         Biyofizik                                                                                     (2,0)3

Biyofiziğe giriş, temel kavramlar, canlı sistemlerin temel yapısı, atom ve moleküllerin kuantumlu yapısı, kimyasal bağlar, Hücre yapıtaşları, su, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, biyomoleküller, Oksijen taşıyan proteinler, hemoglobin ve miyoglobin örneğinde biyomoleküllerin yapı-işlev ilişkileri     , Radyoaktivite ve ışın biyofiziği, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoizotopların özellikleri ve tıpta kullanımı, X-ışınları oluşumu ve tıpta kullanımı, Biyoenerjitiğe giriş, kavram ve terimler, termodinamik kuralları, enerji ve entropi, açık sistemler ve entropi, canlılarda enerji akımı, ATP ve kimyasal enerji iletimi, hücre metabolizmasında ATP-ADP sisteminin önemi, Hücre solunumu, ATP’nin mitokondride aerobik oluşum biyoenerjitiği, biyolojik işler, kimyasal iş, ozmotik iş,  Membran yapısı, elektriksel eşdeğer devreler ve modeller, aksiyon potansiyelleri, bioelektrik potansiyeller, Mekanik iş, miyozin filamenti, aktin filamenti, kas kasılmasının enerji kaynağı.

 


 

ENF 106         İlk Yardım                                                                                   (2,0)2

İlk yardım ve ilk yardımcı tanımları, hayat zinciri, olay yeri değerlendirmesi, birincil ve ikincil değerlendirme, temel yaşam desteği, şok ve koma pozisyonları, kırık-çıkık-burkulmalarda ilk yardım,  zehirlenmeler ve hayvan ısırmalarında ilk yardım, yanma-donma-sıcak çarpmasında ilk yardım uygulama yeteneği kazandırmak.

 


 

ENF 201         Nöroloji II                                                                                    (2,0)4

Temel nörofizyolojik tedavi yaklaşımları ve uygulama teknikleri.


 

ENF 203 Uyku EEG'si ve PSG                                                                              (2,0)3

Horlama, uyku apne, uykuda periyodik bacak hareketleri,  kalp ritim bozuklukları, uyku kalitesi gibi  ve diğer uykuya dair bozuklukların tanısında kullanılan ve gece uykusu boyunca hastanın beyin dalgalarının(EEG),  göz hareketlerinin(EOG), solunum faaliyetlerinin, kanındaki oksijen yüzdesinin, kas aktivitesinin(EMG), kalp fonksiyonlarının ölçülmesi, yatış pozisyonunun belirlenmesi

 


 

ENF 207         Elektromiyografi-EMG                                                                  (2,8)8

EMG veya elektromiyografi, sinir ve çizgili kasların elektrik potansiyelinin, nörolojik tetkik, Tıbbi anomalikler,  aktivasyon seviyesini teşhisi, insan veya hayvanların biyomekanik hareketini, hareket analizleri

 


 

ENF 207         Kognitif Nörofizyoloji II                                                               (2,0)4

Öğrenme-bellek konuları. Santral sinir sistemi işleyişinde assosiyasyon fonksiyonunun özellikleri, beyin kortikal yapılarının birbirleri ile ilişkileribu dersin ana konularını oluşturmaktadır.

 


 

ENF 204         Duyusal Uyarılmış Potansiyeller                                                  (3,0)6

SSEP, VEP, BERA, EEG, EMG


 

ENF 206         Klinik Elektronörofizyoloji Uygulamaları                                     (3,0)6

Klinikte Uygulamalı Olarak Elektronörofizyolojik Yöntemlerin ve Analizlerinin Gösterilmesi 02 Yapay Zekaya Giriş ve Temel Kavramlar 03 Yapay Zekanın Uygulama Alanları 04 Beyin-Bilgisayar Arayüzü (BBA) 05 Beyin-Bilgisayar Arayüzü (BBA) 06 EEG Tabanlı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Sistemleri 07 EEG Tabanlı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Sistemleri 08 ARA SINAV 09 P300 Heceleme Sistemi 10 P300 Sinyallerinin Sınıflandırılması 11 Polisomnografi 12 Polisomnografi 13 İntraoperatif Monitorizasyon 14 İntraoperatif Monitorizasyon