Close

Önlisans Programı

  • Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama
  • Mesleki iletişim becerisini geliştirme
  • Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma
  • Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma
  • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma
  • Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
  • Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma
  • İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma
  • Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

Anestezi Programı mezunu,

 

1)         Genel anestezi öncesi hasta ve malzemeye yönelik hazırlık yapmak

2)         Hastanın ameliyathaneye alındıktan sonra gerekli hazırlıkların yapılması

3)         Hastaya genel anestezi uygulanmasında yardımcı olmak

4)         Genel anestezinin idamesi sırasında yardımcı olmak

5)         Hastaya ilaç, sıvı ve kan uygulanması

6)         Hastaya nazogastrik sonda uygulanması ve aspire edilmesi

7)         Anestezi cihazının kontrolü, kullanılması ve bakımının öğrenilmesi

8)         Anestezide kullanılan yardımcı cihazların hazırlığının ve kullanılmasının öğrenilmesi

9)         Genel ve lokal anestezide kullanılan ilaçların ve güvenli uygulamalarının öğrenilmesi

10)       Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamasının öğrenilmesi

11)       Rejyonel anestezi uygulamalarında yardımcı olmak

12)       Sistem hastalıklarında anestezi uygulamaları konusunda bilgi sahibi olunması

13)       Sağlık alanında sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve 

             bilincine sahip olmak.

14)       İnsan anatomisi ve fizyolojisi alanlarında temel bilgilere sahip olabilme

15)       İlk yardım uygulamaları hakkıda bilgi sahibi olunması

16)       Etik ve ahlaki değerler hakkında bilgi sahibi olunması

17)       İletişim kurulması hakkında bilgi sahibi olunması

18)       Bilgi iletişim teknolojisi hakkında bilgi sahibi olunması

19)       Ameliyathane dışı anestezi ve sedasyon uygulamalarına yardımcı olmak

20)       Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip

             edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olabilme