Close

Önlisans Programı

  • Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama
  • Mesleki iletişim becerisini geliştirme
  • Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma
  • Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma
  • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma
  • Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
  • Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma
  • İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma
  • Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

1)      Hastanın ameliyata hazırlık aşamalarını sayar

2)      Ameliyat odasını yapılacak ameliyata uygun hazırlar

3)      Cerrahla birlikte hastanın ameliyatına uygun pozisyonunu verir

4)      Ameliyat ekibini steril giydirir ve cerrahi alan oluşturulmasına yardımcı olur

5)      Hastadan alınan patolojileri korur ve kayıt tutarak ilgili yerlere teslim eder

6)      Yapılan ameliyata göre hastanın pansumanını uygun şekilde yapar

7)      Ameliyat esnasında kullanılan malzemeleri, tekrar kullanıma hazır hale getirir

8)      Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tekniklerini bilir ve uygular

9)      Cerrahi alet ve malzemeleri tekniğine uygun şekilde paketler

10)   Cerrahi alet ve malzemeleri tekniğine uygun şekilde paketler

11)  Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır

12)  Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

13)  Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

14)  Genel halk sağlığı alanında temel bilgilere sahiptir.

15)  İnsan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisi bilgisine sahiptir.