Close

Ders İçerikleri

         
             

AMH  101

Ameliyathane Teknolojisi

(1-1)3

 

Ameliyathane ortamı, İdeal bir ameliyathane nasıl olmalı?, Ameliyat masası teknolojisi, Ameliyathanede aydınlatma, Gaz sistemi teknolojisi, Temiz hava teknolojisi, Ameliyathanenin fiziki yapısı, Ameliyathanenin fonksiyonel özellikleri, Ameliyathanede iklimlendirme, Ameliyathanede Kayıt ve Dökümantasyon, Ameliyathane talimat ve protokolleri, Ameliyathanede atık yönetimi,  Ameliyathanede çalışan ve çevre güvenliği, Ameliyat masası, Ameliyat tavan lambaları, Koterler, Aspiratörler, Mönitörler Koterler, Vakum ve aspiratörler, Monitörler ve diğer makinalar, Ameliyat ensturumanlarının özellikleri, Ameliyat ensturumanlarının bakım ve temizliği.

 
 
 
 
             

AMH  103

Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I

(1-1)4

 

 Ameliyathane Teknikerlerinin ne tür bir operasyonla müdahale edildiğini, müdahale sırasında hangi cihaz ve ekipmanın kullanıldığını bilmelidir. Bunun gerçekleşebilmesi için ders cerrahi hastalıkları öğretmeyi hedeflemektedir. Dersin ana başlıklarını cerrahi hastalıkların tanımı,  ameliyat sırasında yaşanması olası komplikasyonlar oluşturmaktadır. Başlıca konular:Homeostasis ve Homeostazisi bozan durumlara organizmanın tepkisi, Cerrahi hemşireliğine giriş, Yara ve Yanık bakımı, Şok ve Tedavisi, Sinir sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Solunum sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Kalp cerrahi hastalıkları, girişimleri ve hemşirelik bakımı, Periferik damar hastalıkları cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Ürogenital sistem cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı.

 
 
 
 
             

AMH  105

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

(1-1)4

 

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon özellikle invazif tedavi veya teşhis yöntemlerin kullanıldığı alanlarda uygulanır. Ameliyathane odaları ise bu riskin en yüksek düzeye çıktığı alanlardır. Sağlık Hizmetlerinde çalışan personelin bu yöntemleri tanıması ve doğru bir şekilde uygulaması gerekir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları, Fiziksel sterilizasyon yöntemleri, Isı ile sterilizasyon, Nemli ısı ile sterilizasyon, Kuru ısı ile sterilizasyon, Filtrasyonla sterilizasyon, Radyasyonla sterilizasyon, Sterilizasyon uygulamaları, Kimyasal sterilizasyon yöntemleri, Dezenfeksiyon işlemi, Dezenfektanlar, Dezenfektanların etki mekanizmaları, Ameliyathane temizlik yöntemleri, Nazokomiyal enfeksiyonların önlenmesinde asepsi kurallarının önemi, Sterilizasyon ünitelerinin işleyişi ve önemi.

 
 
 
 

AMH  102

Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II

(1-1)3

 

Gastrointestinal sistem cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Kas-İskelet sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Cerrahi girişim gerektiren göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Kulak-burun-boğaz hastalıklarında cerrahi hastalıklar ve hemşirelik bakımı, Endokrin sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Hastane enfeksiyonları ve asepsi, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif hasta bakımı ve uygulamaları.

 
 
 
 
             

AMH  104

Ameliyathane Uygulamaları I

(1-4)5

 

Hastanın monitorizasyonu, Hastanın ameliyata hazırlanması, Ameliyat öncesi ameliyathanede hazırlık, Ameliyat ekibinin ameliyata hazırlanması, Emstrumantasyon, Hastaya pozisyon verme, Hastanın cilt temizliği ve boyanması, Ameliyatta sıvı balansı ve dökümantasyonu, Ameliyatta alet, iğne ve dikiş, tekstil malzeme vb. sayımı ve dökümantasyonu, Ameliyat bitiminde hastanın temizliği ve yara kapatılması, Ameliyat bitiminde ameliyathanenin temizlik ve dezenfeksiyonu.

 
 
 
 
             

AMH  201

Ameliyathane Uygulamaları II

(2-8)9

 

Hastanın takibi, ameliyata hazırlanması, ameliyathanenin hazırlanması, hastanın temizliği, ameliyatta kullanılan alet ve malzemelerin kullanımı, temizliklerinin ve bakımlarının muhafaza edilmesi, gerekli formların doldurulması ve takibi, Hastanın nakli, dezenfeksiyon ve sterilizasyon konularında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.Bu uygulamalar hem hasta maketleri üzerinde hem de sağlık kuruluşlarının ameliyathane servislerindemesleki uygulama adı altında gerçekleştirilecektir.

 
 
 
 
             

AMH  202

Ameliyathane Uygulamaları III

(2-8)10

 

Öğrencilerin öğrenmiş oldukları tüm teorik bilgilerin uygulamalarını yaparak, beceri ve tecrübe kazanmaları gerekir. Bu nedenle bu ders özellikle pratik uygulamaların yapılması için hazırlanmıştır. Bu uygulamalar laboratuvarımızda  hasta maketleri üzerinde üzerinde hem de sağlık kuruluşlarının ameliyathane servislerinde, mesleki uygulama adı altında gerçekleştirilecektir.

 
 
 
 
             

AMH  203

Ameliyathane Cihaz ve Ekipmanları I

(1-2)4

 

Temel ameliyathane cihaz ve ekipmanları, Ameliyathane Türleri, Ameliyathane türlerine göre ve yapılacak cerrahi işlem ve girişimlere göre farklılık gösteren cihaz ve ekipmanlar, Yaşam ve destek cihazları,  Ameliyathanelerde Bulunan Cihazların tanınması, rutin bakımları, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri.

 
 
 
 
             

AMH  204

Ameliyathane Cihaz ve Ekipmanları II

(1-2)4

 

Cerrahi müdahaleler için ilgili ünitelerde bulundurulması zorunlu asgari cihaz ve malzemeler, Çocuk cerrahisi ameliyatları, Üroloji ameliyatları, Beyin cerrahi ameliyatları, Göğüs cerrahisi ameliyatları, Kadın hastalıkları ve doğuma ilişkin cerrahi ameliyatlar, KBB ameliyatları, Göz ameliyatları, Genel cerrahi ameliyatları, Ortopedi ameliyatları, Plastik ve rekonstrüktif cerrahi ve KVC  ameliyatlarına ilişkin cerrahi setler ve diğer ekipmanlar.

 
 
 
 
             

AMH  106

Enfeksiyon Hastalıkları

(2-0)3

 

Mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon hastalıkları cerrahi dalların önemli bir başlığını oluşturmaktadır. Ameliyatlar sırasında ve sonrasında önlem alınmadığı taktirde hastalar enfeksiyon kapabilirler. Bu durumların engellenmesi için enfeksiyon ajanlarının tanınması ve bunların nasıl bertaraf edileceği bilinmelidir. Enfeksiyon hastalıklarına yaklaşım, Temel tanımlar, patogenez, Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, Viral Enfeksiyonlar ve hastalıkları, korunma yöntemleri, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği, Viral ensefalitler, Nezle, Grip, Kuduz, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Vektörlerle bulaşan hastalıklar, Bakteriyel enfeksiyonlar ve korunma yöntemleri, Kızıl, Boğmaca, Difteri, Tüberküloz, Difteri, Gıda zehirlenmeleri, Parazitlerin neden olduğu enfeksiyon hastalıkları.  

 
 
 
 
             

AMH  211

Anesteziyoloji

(2-0)3

 

Anestezi uygulamaları ameliyatların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu uygulamalar operasyon esnasında hastayı, gerekli uyku ve hareketsizlik halini sağlayarak korurlar. Kullanılan anestezi yöntemi ameliyatın türüne ve hastanın durumuna bağlıdır. Hastanın ameliyat esnasında takibi, hastanın hazırlanması, uyandırılması ve gerekli durumlarda reanimasyon uygulnması da anestezi uzmanlığına girer. Ameliyathanede çalışan teknikerlerin bu yöntemleri bilmeleri ve bu yöntemlerde kullanılan alet, cihaz ve anestetik maddeleri kullanabilmeleri son derece önemlidir. Derste anestezi prosedürleri ve anestetik gaz ve kimyasallar hakkında bilgi, beceri ve tecrübe kazandırılacaktır.Anesteziye giriş, tanımı, Anestezi tipleri, Havayolu ve entübasyon, Hasta pozisyonları, İnhalasyon, intravenöz ve lokal anestetikleri, Monitörizasyon, Anestezi ve Kardiyovasküler Cerrahi, Anestezi ve Göğüs Cerrahisi, Anestezi ve Beyin Cerrahisi, Anestezi ve Böbrek, Ürogenital Cerrahi, Anestezi ve Karaciğer Hastalıkları Cerrahisi, Anestezi ve Endokrin Sistem, Anestezi ve Kulak Burun Boğaz Cerrahisi,  Anestezi ve Göz Cerrahisi, Anestezi ve Travma Cerrahisi, Anestezi ve Ortopedik Cerrahi, Anestezi ve Laparoskopik Cerrahi, Anestezi ve Pediatrik Hasta, Anestezi ve Geriatrik Hasta, Anestezi ve Günübirlik Cerrahi, Anestezi ve obesite, Anestezi ve nadir rastlanan hastalıklar.

 
 
 
 
             

AMH 207 

Sistem Hastalıkları

(2-1)3

 

 Solunum sistemi hastalıkları, belirti ve bulguları, solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, sinir sistemi hastalıkları, belirti ve bulguları, sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım, sindirim sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı, kan hastalıkları belirti ve bulguları, kan hastalıkları ile tedavi ve bakımı, üriner sistemi hastalıkları, belirti ve bulguları, üriner sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, endokrin sistemi hastalıkları, belirti ve bulguları, endokrin sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, diğer sistem hastalıkları, belirti ve bulguları, diğer sistem hastalıkları ile tedavi ve bakımı.

 
 
 
 
             

AMH 208

Postoperatif ve Yoğun Bakım

(2-0)4

 

Hangi durumlarda yoğun bakım, Yoğun bakım hasta tipleri, Yoğun bakım destek tedavisinin amaçları, Yoğun bakımın ilkeleri, Riskler ve en aza indirmek, Yoğun bakım hemşirelerinin özellikleri, Yoğun bakımda beslenme, bası yaraları, Yoğun bakımda psikolojik sorunlar ve ağrı kontrolü, Hİ kontrolü, Kayıt tutuma, Postoperatif bakım amacı,Açık ve Kapalı cerrahide hemşirelik bakım süreci ve karşılaştırması, gelişen komplikasyonlar, psikolojik destek. 

 
 
 
 
             

 AMH 296

Meslek Etiği

(2-0)2

 

Gerek toplumsal yaşam gerekse iş hayatının işleyişi belirli kurallara bağlanmıştır. Bu kuralların temelini oluşturan en önemli unsurlarından biri de toplumun temel ahlak anlayışıdır. İş hayatındaki tüm ilişkiler belli bir etik anlayışına dayanmalıdır. Etik ilke ve değerlerin toplumsal yaşamımızda daha belirgin kılınması ve benimsenmesi, bu ilke ve değerlerin tartışmaya açık bir ortamda irdelenmesi ve etik kavramının yöntemleri bu sorunlara uygulanması (yani uygulamalı etik ) ile mümkündür.Bu ders ile etik kavramı hakkında olumlu fikirler geliştirebilecek, kendi davranış biçiminizi sorgulayabilecek, meslek etiği ilkelerini doğru olarak kavrayabilecek ve meslek etiğine uygun davranma bilgi ve becerilerine sahip olabileceksiniz.

 
 
 
 
             

AMH 280 

Seminer

(1-1)3

 

Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun rapor haline getirilmesi, sunum, tartışma, değerlendirme.  

 
 
 
 
             

AMH  121

Sağlık Psikolojisi

(2-0)2

 

Sağlık Psikolojisi, hastalık ve hastalığın tedavisi ile psikolojik etkenler arasındaki ilişki konusunda farkındalık ve biyopsikososyal bakış açısını kazandırmaktır.

 
 
 
 
             

AMH 122

Hasta Hakları

(2-0)2

 

İnsan olmanın doğuştan getirdiği haklar, Hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları, daha iyi  sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklar, Bir hasta ne ister, Bir sağlık çalışanı ne ister, En temel hasta Hakları, Hasta hakları ilkeleri, Hasta sorumlulukları.

 
 
 
 
             

AMH 124

Tıbbi Cihaz Bakımı

(2-0)2

 

Tıbbi cihazların çalışma prensipleri, Tıbbi cihazların çalıştırılmasındaki kontrol listeleri, Uyarı işaretleri ve sertifika bilgileri, Tıbbi cihaz enerji ve çalışma modları, Farklı tip cihazlara ait kullanım dökümanları ve servis kılavuzlarının araştırılması, Cihazların depolanması ve nakliye kuralları, Tıbbi cihaz arıza tespiti ve arızalardan doğabilecek tehlikelere karşı ikazlar, Tıbbi cihazların tehlike statüleri ve çeşitleri.

 
 
 
 
             

AMH 126

Liderlik ve Zaman Yönetimi

(2-0)2

 

 Etkili bir örgüt yönetimi,  İnsani yön en verimli bir şekilde nasıl kullanılır, Yöneticilerin sahip olması gereken özellikler, İletişim ve beden dilinin önemi, Planlama, Örgütleme, Yön verme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme, Motivasyon, Yenilik yapma, kendi yeteneklerinin farkında olma ve kendini geliştirme, Kendini yönetme, Kriz yönetimi, Öfke, korku, ansiyete kontrolü ve yönetimi. 

 
 
 
 
             

AMH 221

Diksiyon ve Güzel Konuşma

(2-0)2

 

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında, sosyal varlıklar olarak “ne” söylediğimiz kadar, neyi “nasıl” söylediğimizin de önemi çok büyük. Etkili iletişim yöntemleri, beden dilini doğru kullanmak, Doğru, renkli ve etkili bir konuşma ile diksiyon ve fonetik kurallar arasındaki ilişki,doğru telaffuz, doğru tonlama ve vurgulama, monotonluktan uzak, etkileyici ve renkli bir konuşma için gerekli bilgiler.

 
 
 
 
             

AMH 223

Mesleki Terminoloji

(2-0)2

 

Tıbbi Terminoloji, hakkında dilbilimsel anlamda öğretim görmek alan içerisinde iletişimi sağladığı gibi araştırma, eğitim ve arşivleme yapabilmek için gerekli altyapıyı sağlar. Anlam bilgisi kazandırmanın ötesinde, terimlerin okunuşunu, çekimlerini, ön ve son ek kullanımını öğretmek, anlamlandırmaya yönelik özel beceri kazandırmak, hareket sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve üreme sisteminin terimleri, cerrahi girişimlere ait terimleri öğretmeyi amaçlanmaktadır.

 
 
 
 
             

AMH 222

Sağlık Ekonomisi ve Politikaları

(2-0)2

 

Ders, iktisadi kavramlar ile sağlık hizmet ve sağlık piyasalarının özellikleri, sağlık hizmetleri arz ve talebine yönelik analizler, sağlık hizmetlerinin üretim ve tüketim olgusuna dair süreçler, maliyet-fayda unsurları, sağlık harcamaları, sağlık hizmet finansmanı ile Türkiye ve dünya ülkeleri sağlık ekonomisi trend ve dönüşümleri konularını içerir.

 
 
 
 
             

AMH 224

Ekstrakorpoperal Dolaşım Teknolojisi

(2-0)2

 

Mekanik kalp destek cihazlarından biri olan ECMO, solunum sistemine ya da dolaşım sistemine beden dışı geçici yapay bir destek sağlayarak ve kalp ve akciğeri günlerce ve haftalarca destekleyerek hastanın iyileşmesine yardımcı olmaktadır. ECMO beden dışında gaz değişimine olanak tanıyan kardiyopulmoner bypassın prensipleri üzerine temellendirilmiştir. ECMO pozitif basınç yoluyla akciğer ve alveoler doku hasarını en aza indirir ve yeterli doku oksijenasyonunu sağlanması,Kalp akciğer makinası ve ekipmanları, Kalp ve Damar Cerrahisinde Kullanılan sarf malzemelerin, protezlerin ve kullanım alanları, İhtiyaç duyulan malzemenin zaman kaybı olmadan ameliyat odasına temini temellerine dayalı olarak “Ekstrakorporal Dolaşım Teknolojisi” kullanımı ders içeriğini oluşturmaktadır.

 
 
 
 
             

AMH 290*

STAJ*

(0-0)8

 

*Birinci  veya ikinci öğretim yılını izleyen yaz tatillerinde staj komisyonu tarafından uygun görülüp onaylanan hastanelerin ameliyathanelerinde yapılacak 30 işgünü süreli bu  stajın amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar  uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları ameliyathanelerdeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyonu  ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. Staj sonunda yapılan uygulama ve etkinlikler raporlanır.