Close

Önlisans Programı

  • Mesleki bilgi, beceri ve tutumlara katkı sağlama
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme
  • Mesleki iletişim becerisi geliştirme
  • Programı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
  • Alanı ile ilgili malzemeleri ve teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
  • Alanı ile ilgili malzemeleri ve teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
  • Acil durumlarda ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma
  • Radyasyondan, toksik etkilerden ve enfeksiyondan korunma konusunda bilgi sahibi olma
  • Diş hekimliği klinik yardımcılığı mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak
  • Diş hekimliğinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bu ihtiyaçlara uygun eğitimin gerçekleşmesini sağlama

Ağız ve diş sağlığı programı mezunu,

1)      Vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı-organların ve baş-boyun bölgesinin anatomik, histolojik ve fizyolojik özellikleri ve ağız dokularında oluşabilecek hastalıklarla ilgili bilgi sahibidir.

2)      Diş hekimliği konularında temel bilgilere ve mesleki terminolojiyi sahip olma ve bu bilgileri mesleki konularda etkin kullanabilme becerisine sahiptir.

3)      Dişlerin morfolojik yapı bilgisine, süt ve sürekli dişleri ayırt etme, sınıflama ve kodlama becerisine sahip olur.

4)      Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan el alet ve cihazlarını tanıma, kullanma ve transfer etme, tedavi alanlarını hazırlama ve tedavi sırasında asiste etme bilgi ve becerisine sahiptir.

5)      Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan materyallerin manipülasyonu, içerikleri ve özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olma ve bu bilgileri etkin kullanabilme becerisine sahiptir.

6)      Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda etkin görev alma ve kendisine verilen yetkiler dâhilinde pratik uygulamalar gerçekleştirme becerisine sahiptir.

7)      Bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme ve hasta tedavilerine ilişkin tüm verileri kaydedebilme ve koruyabilme bilgi ve becerisine sahiptir.

8)      Koruyucu diş hekimliği alanında bilgi sahibi olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

9)      Diş hekimliğinde bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olma; mikrobiyolojik kirlenmeyi önleyebilme ve yeterli infeksiyon kontrolü yapabilme becerisine sahiptir.

10)  Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerilerine sahip olmaktadır.

11)  Diş hekimliği alanındaki radyografi teknikleri ve radyasyon tehlikeleri ile ilgili bilgiye sahip olma ve radyasyondan korunma becerisine sahiptir.

12)  Diş hekimliğinde kullanılan ilaçlarla ilgili bilgi sahibi olma ve tıbbi acil durumlarda müdahale yapabilme becerisine sahiptir.

13)  Hastanın psikolojik ve sosyal yönlerini değerlendirebilme ve etkin iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Sağlık alanında sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmaktadır.