Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon
Programımız; ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen, disiplinler arası ilişki kurabilen, girişimcilik ruhu kazanmış, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan refahının gelişimine katkıda bulunan, küresel değişim ve gelişimle birlikte çeşitlenen sosyal sorunlar karşısında sorumluluk alabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon
Programımız; ulusal ve uluslararası düzeyde değişim ve rekabete hazır, işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, etik sorumluluğa sahip, toplum sağlığını ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilimi ve evrensel değerleri kullanabilen, sosyal hizmet mesleğinin iyi bir uygulamacısı olmak üzere bilgi ve beceriyle donanmış meslek elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

SOSYAL HİZMETLER

Sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan refahının gelişimine katkıda bulunan, içinde yaşadığı toplumu yakından tanıyan, toplumdaki dezavantalı guruplara nitelikli bilgisiyle hizmetler sunan uzmanları yetiştirir.

SAHİP OLUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 • Toplumsal sorunlara ilgi duyan
 • Liderlik özelliklerine sahip
 • İnsanlar arasındaki eşitsizliği gidermek isteyen
 • Kolaylaştırıcı
 • Bağlantı kurucu
 • Aktivist
 • Ara bulucu
 • Uzlaştırıcı
 • Eğitmen
 • Harekete geçirici
 • Güçlendirici
 • Toplum Sözcüsü

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Çocuk bakımevi ve kurumları
 • Adalet Bakanlığı
 • Yerel Yönetimler
 • Rehabilitasyon Merkezleri

İKBU’NUN AYRICALIKLARI

 • Uzman ve yetkin eğitim kadrosu
 • Uygulama dersler ve stajları
 • Kurumlarla olan işbirliği
 • Lisans öğreniminde ön lisans eğitimi
 • Yaratıcı ve geliştirici yaklaşım
 • Sosyal sorumluluk projeleri
 • İki yıl içinde iş yaşamına hazırlayan mesleki Eğitim
 • Alanın uzmanlarıyla düzenlenen seminer, panel vb. Etkinlikler
 • Kurumların iç işleyişini kavratmaya yönelik geziler
 • Sorgulayıcı, eleştiren, fark yaratan yaklaşım