Close

Program Başkanının Mesajı

Değişen dünyanın değişen toplumlarında sosyal refah anlayışından sonra etkin biçimde işlevselleşmiş olan sosyal hizmet çalışmalarına bugünün dünyasında artan oranda ihtiyaç vardır. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin “normalleştirilmesi” ve toplumla etkileşiminin sağlanması, dayanışma ağlarından ziyade bir uzmanlık alanı gerektirmektedir. Bu bağlamda; sosyal hizmet alanı toplumun iyileştirilmesi, toplumsal etkileşimin sağlanması ve evrensel değerler ışığında sosyal politikanın önemini ortaya koymaktadır.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bir disiplin ve bir meslek olarak sosyal hizmetlerin, ulusal ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte toplumun refahını ve yaşam kalitesinin artmasını hedefleyerek sorun çözme odaklı bir önlisans programıdır. En önemli değer olarak insan temelinde eşitlik, insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini benimseyerek yola çıkan bölümümüz, gittikçe genişleyen kadrosuyla meslek temelli eğitim vermeye devam etmektedir.

Sosyal Hizmetler Bölümü; toplumda dezavantajlı birey ve gruplara hizmet vererek toplum örgütlenmesini esas alırken, çalışma alanları da buna göre biçimlenmiştir. Önlisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz; kamusal kurumların yanı sıra, yerel örgüt ve sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet yardımcı elemanı, araştırmacı ve uzman yardımcısı olarak çalışabilmektedir.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümümüz; insan ihtiyaçları odaklı, sosyal değişmeyi veri alan, teorik ve uygulamaya dönük eğitimiyle siz öğrencilerimizi meslek yaşamına hazırlamakta ve hayata iki adım önde başlamanızı sağlamaktadır.

Bu programı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Öğretim Görevlisi Hülya TÜRK ÇATALOLUK 
Sosyal Hizmetler Program Başkanı