Close

Ders İçerikleri

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI

 

Mezuniyette kazanılması planlanan yetkinlik alanları

Ü1: Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanır,

Ü2: Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir.

Ü3: Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar,

Ü4: Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar,

Ü5: Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir.

FAKÜLTE / MESLEK YÜKSEKOKULU

Mezuniyette kazanılması beklenen yetkinlik alanları

Meslek Yüksek Okulu eğitim programları ‘Kemerburgaz Üniversitesi’ yetkinlik alanlarını da kapsar.

F1: Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.

F2: Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir.

F3: Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.

F4: Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, alanındaki temel düzey bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ya da sorumluluğu altında çalışanların gelişmesi için gerekli etkinlikleri yürütebilmelidir.

F5: Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur.

Bölüm Çıktıları:

B1:Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

B2:Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir

B3:Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

B4:Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

 

B5:Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.

 

B6: Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

 


İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVACILIK KABİN BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

1. SINIF I. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 101

Sivil Havacılığa Giriş

3

0

3

5

Zorunlu

Dünyada Sivil Havacılığın Gelişimi; Sivil Havacılık Uygulamalarının Tanımı ve Sınıflandırılması; Uluslararası Sivil Havacılık Sistemi: Organizasyonlar, Konvansiyonlar, Kurallar, İkili anlaşmalar, Hava trafik hakları; 2920 Şayili Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Ekleri: SHY0-6A (ticari havacılık), SHY-6B (genel havacılık); Türk Sivil Havacılık Sistemi; Havaalanlarının ve Elemanlarının Tanımı: Uçuş hattı ve terminal hattı tesisleri, Terminal dizaynı konularını içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 103

Havacılıkta Etkili İletişim Teknikleri

3

0

3

5

Zorunlu

İletişimin kavramı ve tanımı, İletişim sürecindeki öğeler , İletişim sürecine katılanlara göre iletişim türleri, Ben dili- sen dili, Temel iletişim modelleri, Kitle iletişimin tanımı ve etkileri, kitle iletişim araçları, Kitle iletişim ve popüler medya konularını içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 105

Temel Uçak ve Uçuş Bilgisi

3

0

3

5

Zorunlu

Uçuşun tarihsel gelişimi, Temel Aerodinamik, Uçmanın Teorisi, Seyrüsefer, Pilotaj Aletleri, Uçaklarda Taşıyıcı Yüzeyler, Havanın Fiziksel Özellikleri, Gövde, İniş Takımları, Güç Sistemleri, Aşırı Taşıma Tertibatı,Kanatlar, Kanat Profili, Stall, Uluslararası Standart Atmosfer, Subsonik, Transonik ve Süpersonik Uçuş konularını içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

BİL 110

Bilgisayar Becerileri

1

2

3

2

Zorunlu

MS Office Word, MS Office Excel ve MS Office Power Point programları kullanılarak dosya oluşturabilme, oluşturduğumuz dosya da istediğimiz yazı tipini, boyutunu, paragrafları ayarlayabilme, tablo oluşturup, grafik ve şekil ekleme, kapak hazırlayabilme, içindekiler oluşturma, dipnot ve sayfa numaraları ekleyebilme, sunum ve sunum biçimlendirme, yapılan sunumları video, efekt, animasyon ile zenginleştirme, ileri PowerPoint teknikleri temel çalışma sayfası ele alınarak, grafik ve veri oluşturma, Excel de ki fonksiyonları kullanma, kullanılan fonksiyonları birbirleriyle ilişkilendirme ve tablo oluşturma.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

İNG 105

İngilizce I

2

0

2

3

Zorunlu

Temel okuma, yazma, konuşma ve dilbilgisi çalışmaları, kelime öğrenme teknikleri, İngilizce ’den Türkçe ’ye, Türkçe ’den İngilizce ’ye çeviri yöntemleri.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

TCT 103

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2

0

2

2

Zorunlu

İnkılapla ilgili temel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğunu çöküşe götüren nedenler, çöküşü durdurmaya yönelik yenileşme çabaları ve reform arayışları, 1.nci Dünya Savaşına götüren nedenler, savaşa katılma ve sonuçları, Mondros Mütarekesi ve Milli teşkilatlanmaları kapsamaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

TURK 111

Türk Dili I

2

0

2

2

Zorunlu

Dilin Tanımı ve Özellikleri, Dünya Üzerindeki Dillerin Doğuşu Hakkındaki Teoriler, Kültür ve Özellikleri/Dil-Kültür İlişkisi, Dil-Düşünce-Varlık İlişkisi, Dünya Dilleri ve Bu Diller İçinde Türkçenin Yeri, Türk Dilinin Tarihi, Bilim Dili Olarak Türkçenin Kullanımı; Türkçenin Fonetiği, Türkçe Yazım Kuralları, Noktalama İşaretlerinin Doğru ve Yanlış Kullanımları, Anlamları Yönünden Sözcükler-Anlambilim, Cümlenin Anlamı ve Yorumu, Cümle Bilgisi, Kalıplaşmış Anlatımlar: Atasözleri ve Deyimler, Şiir Dili ve Türk Şiiri.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 121

Havacılık Esasları ve Terminoloji

2

0

2

4

Alan Seçmeli

Öğrencilerin alanlarında kullanacakları havacılık ile ilgili terimler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 123

Havacılıkta Yönetim ve Organizasyon

2

0

4

4

Alan Seçmeli

Bu ders Yönetimle ilgili temel kavramlar, Yönetimin Fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme) ve Yönetim Alanındaki Çağdaş Gelişmeleri kapsamaktadır.

 

1. SINIF II. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 102

Dünya Kültürleri ve Destinasyonları

2

0

2

3

Zorunlu

Dünyanın çeşitli yörelerinde hakim olan kültürlere ilişkin detaylar ve bir havayolunun temel şebeke yapısı içindeki destinasyonlara ilişkin bilgileri içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 104

Yer Hizmetleri

3

0

3

3

Zorunlu

Yer Hizmetlerinin Gelişimi. Yer Hizmetleri Kavramı ve Kapsamı. Yer Hizmetleri ile İlgili Taraflar; Yer hizmeti sunanlar, Havaalanları, Havayolu işletmeleri, Diğer hava taşıyıcıları, Yolcular, Yük sahipleri, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar. Yer Hizmetleri ile İlgili Düzenlemeler; Uluslararası anlaşmalar, Yasalar, Yönetmelikler. Yer Hizmetlerinin Sınıflandırılması. Yer Hizmeti İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon; Yer hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi ve denetimi. Yer Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri; Yer Hizmeti Uygulamaları; Uçuş, yolcu ve yük ile ilgili yer hizmetleri. Dünyada Yer Hizmeti Uygulamalarından Örnekler. Türkiye'de Yer Hizmeti Uygulamaları içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 106

Uçuş Psikolojisi ve Fizyolojisi

3

0

3

4

Zorunlu

Psikoloji kavramının tanımı ve önemi, Anksiyete kavramı, Anksiyete bozuklukları, Anksiyete ile başa çıkma yöntemleri, Uçuş fizyolojisi, uçuşa engel olan durumlar, Rapid dekompresyon ve müdahale yöntemleri, Dekompresyon yöntemleri ve müdahale yöntemleri, Dekompresyon hastalıklarının ortaya çıkmasını önleyen faktörleri, Akselerasyon fizyolojisi, Uçuşta oryantasyon ve disoryantasyon konularını içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

İNG 106

İngilizce II

2

0

2

3

Zorunlu

Dilbilgisi kurallarını içeren okuma, yazma, konuşma ve kelime çalışmaları, İngilizce dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve karşılıklı temel sohbet becerileri.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

TCT 104

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2

0

2

2

Zorunlu

Atatürk’ün hayatı, Samsun’a çıkışı, Milli Mücadele’nin hazırlık evresi, Meclis-i Mebusan’ın açılması, Misak-ı Milli metni, Milli Mücadele döneminde baş gösteren ayaklanmalar ve Sevr Antlaşması, Kurtuluş Savaşı’nda cepheler, Lozan Barış Antlaşması, Türk İnkılap Hareketleri, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeleri içerir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

TURK 112

Türk Dili II

2

0

2

2

Zorunlu

Kültür, Toplum ve İletişim, Bilgilendirici Yazılar ve Kurgusal Yazıların Özellikleri, Benzerlik ve Farkları, Bilgilendirici ve Kurgusal Yazılarda Plan, Metinlerde Konu, Konuya Bakış Açısı ve Anadüşünce, Paragraf: Paragrafta İç ve Paragraflar arası Bağlantıların Gösterilmesi, Giriş Paragrafında İlgiyi Çekme Yolları, Anlatım Biçimleri; Özet Çıkarma, Not Alma, Bibliyografya ve Dipnot Kuralları, Yazılı Anlatım Türleri: Öğretici ve Bilgilendirici Türler ve Yaşatıcı-Yaşantı Kazandırıcı Türler, Mektup, Dilekçe, Mail ve Özgeçmiş Yazma Yöntemleri, Sözlü Anlatım Türleri.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

TRH 110

Uygarlık Tarihi

3

0

3

3

Zorunlu

Kültürün doğuşu, uygarlık kavramı, dünya tarihindeki farklı uygarlıkların kökenleri, dünya tarihindeki farklı uygarlık örnekleri, aydınlanmanın uygarlık tarihinde ortaya koyduğu dönüşümler, yeni keşifler ve sömürgeciliğin uygarlık tarihindeki yeri, yirminci yüzyılda, bilim, sanat ve felsefe alanındaki arayışlar, küreselleşme, yeni sömürgecilik ve emperyalizmin uygarlık tarihindeki rolünü içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 122

Organizasyon ve Sorumluluk

3

0

3

3

Alan Seçmeli

Ders kapsamında işletme ve işletme yönetimi kavramları, İşletmelerin amaç ve sorumlulukları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 124

Nezaket ve Protokol Kuralları

2

0

2

2

Alan Seçmeli

Toplumda dikkat edilmesi gereken kurallar, Protokol kavramı, Protokolün önemi, Nezaket ve görgü kuralları, Kurumsal yerlerde tanışma ve tanıştırılma, Selamlaşma, Yolcu Karşılama ve önemi, Sokakta görgü kuralları ve kapılardan geçiş önceliği, Devlet protokolü kuralları, Sofra kuralları, servis düzeni ve malzeme kullanımı, , Meslek ve iş görgü kuralları konularını içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 126

Takım Çalışması ve Motivasyon

2

0

2

3

Alan Seçmeli

Motivasyon tanımı ve önemi, Motivasyon çeşitleri, Motivasyon teorileri, Liderlik kavramı, Liderlik çeşitlerini içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 128

Havayolu Pazarlaması

2

0

2

2

Alan Seçmeli

Havayolu İşletmesi Pazarlaması ile İlgili temel kavramlar. Havayolu İşletmelerinde Pazar Bölümlemesi. Pazar ve Pazarlama Stratejileri. Havayolu Pazarlama Karması elemanları ve Pazarlama Araştırmaları. Havayolu İşletmeleri açısından Pazarlama Teknikleri gibi konuları içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 130

Beden Dili

3

0

3

3

Alan Seçmeli

İletişim kavramı, İletişim çeşitleri, Kitle iletişim ve örgüt (kurum) içi iletişim olguları, İnsan tabiatını tanıma, etkili ve güzel konuşma, Etkin dinleme, Empati, İletişimde ilk izlenim ve önemi, Beden dili-sözsüz iletişim nedir, niçin önemlidir, Beden dili kodları: Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, Kişiler arası mesafe, Fiziksel görünüm, İş yaşamında beden dilinin etkin kullanımı: Uygulama ve örnekler, İletişim becerileri ve kişilik analizi test uygulamalarını içermektedir.

 

1. SINIF YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 190

Staj

0

0

0

4

Zorunlu

Yirmi iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.

 

 

2. SINIF I. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 201

Havacılık Mevzuatı

3

0

3

4

Zorunlu

Hava hukukuna giriş: Tanım, sınıflandırılması, tarihçesi, hava hukukunun kaynakları, Uluslararası anlaşmalar: Paris Konvansiyonu, Madrid, Havana Sözleşmeleri, Chicago Sözleşmesi, Varşova Konvansiyonu ve Lahey Protokolü tanımları içerikleri, Uluslararası ve Bölgesel Organizasyonlar, Uluslararası ve Bölgesel Organizasyonlar, Türk Sivil Havacılık Mevzuatı; Hava aracı: Kavram ve çeşitleri, hava aracının hukuki mahiyeti, Hava aracının hüviyeti, taabiyeti, sicili, Havaaracının mülkiyeti, Hava taşıyıcısının sorumluluğu, Avrupa Birliği ve Türkiye'de yolcu hakları, Havayolu taşımacılığında rekabet ve işbirliği düzenlemeleri, Havayolu taşımacılığında rekabet ve işbirliği düzenlemeleri gibi konuları içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 203

İkram ve Servis Teknikleri

3

0

3

5

Zorunlu

İkramın tarihçesi, Malzemelerinin korunması, Yolcu niteliğine göre verilen servis çeşitleri, Özel yemekler, İç ve Dış hat servis şekilleri, Servis yaparken dikkat edilecek hususları içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 205

Mesleki Uygulama I

0

4

4

4

Zorunlu

Mesleki uygulama, öğrencinin uygulama yaptığı kurumdaki/işletmedeki danışmanı ile birlikte uygulama faaliyetlerini planlayarak yürütmesini, plan doğrultusunda alanı ile ilgili çeşitli iş/üretim faaliyetlerine dâhil olarak, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri eyleme dökmesi süreçlerini içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 207

Havacılıkta Davranış Bilimleri

2

0

2

4

Zorunlu

Beden dili ve iletişim teknikleri başta olmak üzere insan davranışlarının bilimsel yönü, Yolcu ilişkileri, Kişilik özellikleri konularını içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 209

Normal Emniyet Usulleri

4

0

4

4

Zorunlu

Kabin kokpit yetki ve sorumlulukları, Uçuş öncesi emniyet güvenlik ve temizlik kontrolleri, Acil durum malzemelerinin tanıtımları ve uçuş öncesi kontrolleri, Acil durum malzemelerinin tanıtımları ve uçuş öncesi kontrolleri, Acil durum malzemelerinin tanıtımları ve uçuş öncesi kontrolleri, Alçak kabini tanıtımı ve uçak içi elektronik haberleşme ve ışıklandırma sistemleri, Uçağa yolcu kabulü ve iniş ve kalkış esnasında kabin hazırlıkları, Düz uçuşta kabin görevlilerinin görev ve sorumlulukları, Yolcu uğurlama ve uçuş sonrası brifing, Yolcu uçakta iken yakıt alma prosedürleri, Pas ekip ve deat-heat ekibin görev ve sorumlulukları konularını içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

İNG 201

Mesleki İngilizce I

2

0

2

3

Zorunlu

Alan ile ilgili gerekli İngilizce terminoloji, alana ait gündem takibi becerileri, İleri düzey okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirme, alanında İngilizce özgeçmiş hazırlayabilme ve İngilizce mülakat sorularını cevaplayabilme

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 221

Havacılıkta İlkyardım

2

0

2

2

Alan Seçmeli

Genel ilkyardım bilgileri, Kabinde oluşabilecek kazalara karşı tedbir alma ve bilinçli olarak müdahalede bulunma gibi konularını içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 223

Kabin Ekibi ve Performans Eğitimi

2

0

2

2

Alan Seçmeli

Hizmet Kavramı, Hizmet Stratejisi Geliştirmenin Önemi,  Müşteri Odaklı Kuruluş Olmanın Tanımı, İlk İzlenim , Sağlıklı İletişim Kurma Yolları ve Kabin Ekiplerinin Uçuşa Kabul Edilmesi, Kabin memuru özellikleri ve zarafet, doğru makyaj, Uçuş Öncesi ve Uçuşa Hazırlık Aşaması, Strese Bakış Açısı ve Stresle Başa Çıkma Yolları, Kabin Ekibi Uçuş ve Dinlenme Süreleri konularını içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 225

CRS Uygulamaları

2

0

2

2

Alan Seçmeli

Kavramalar, Küresel belirleyiciler, Tek yön, Gidiş dönüş, Ücret hesaplama, Bilet düzenleme, PTA,MPD düzenleme özel ücretler, Çocuk ve bebek ücretleri, Kodlama, kod açma

 

 

2. SINIF II. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 202

Acil Durumlar ve Emniyet Kuralları

3

0

3

5

Zorunlu

Oksijen sistemleri ve uygulanacak prosüdürler, Yangın ve uygulanacak prosüdürler, Hazırlıklı ve hazırlıksız acil durum kuralları, Hayatta kalma teknikleri, İnkapasite ve pilot konularını içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 204

Diksiyon (Etkili Konuşma ve Anons Teknikleri)

3

0

3

5

Zorunlu

Diksiyon ve Güzel Konuşma, Konuşmada Doğru Nefes Alma, Diyafram Nefesi ve Nefes Alma Çalışmaları, Konuşma sırasında sıkça yapılan yanlışlar, Türkçede okunuşları yazılışından farklı kelimeler ve telaffuzları, Düz ünlülerin ve Yuvarlak ünlülerin telaffuzları ile ilgili hece-kelime-cümle alıştırmaları, Ünsüzlerin seslendirilmesinde dikkat edilmesi gereken sorunlu harfler, Boğumlama Çalışmaları ve Doğru Ses Çıkarma, Topluluk Önünde Konuşma Denemeleri, Topluluk Önünde Konuşma Denemeleri gibi konuları içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 206

Mesleki Uygulama II

0

4

4

4

Zorunlu

Mesleki uygulama; öğrencinin uygulama yaptığı kurumdaki/işletmedeki danışmanı ile birlikte uygulama faaliyetlerini planlayarak yürütmesini, plan doğrultusunda alanı ile ilgili çeşitli iş/üretim faaliyetlerine dâhil olarak, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri eyleme dökmesi süreçlerini içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 280

Seminer

1

1

2

3

Zorunlu

Araştırma konusu belirleme, Araştırmanın planlanması, Kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, Sunum, tartışma, Değerlendirme yollarının izlenmesini içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 202

Meslek Etiği

2

0

2

2

Zorunlu

Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri; ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

İNG 202

Mesleki İngilizce II

2

0

2

3

Zorunlu

Alan ile ilgili gerekli İngilizce yayın araştırma, alana ait makale çevirisi çalışmaları, ileri düzey okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirme, İngilizce özgeçmiş hazırlayabilme, alanında İngilizce mülakat sorularını cevaplayabilme ve İngilizce yazışma yürütebilme

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 222

Ekip Kaynak Yönetimi

3

0

3

4

Alan Seçmeli

Liderlik, insanları idare etme, Kalabalık kontrolü, Ekip çalışması, Kişilik etkileşimleri, Sinerji, Motivasyon, Kişisel farklılıkları anlama ve onunla başa çıkma, Hatalar zinciri, kızgınlıkla başa çıkma, Beden dili, Stres yönetimi, Sağlık ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler, Profesyonellik, İletişim, İletişim ve algılama farklılıkları, Yorgunluk, İş yükü yönetimi, Durum değerlendirmesi, Risk yönetimi, Karar verme konularını içermektedir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 224

Tehlikeli Maddeler

2

0

2

2

Alan Seçmeli

Bu ders; Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi, Tehlikeli madde kurallarının uygulanması, Tehlikeli madde tanımı, Genel taşıma gereklilikleri, Tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları, Göndericinin sorumlulukları, Taşıyıcının sorumlulukları, Tehlikeli madde limitleri, Havayolu ile taşınması yasak olan tehlikeli maddeler, Gizli tehlikeli maddeler, Yolcu ve ekip beraberinde taşınmasına izin verilen tehlikeli maddeler, Hava postasında tehlikeli maddelerin taşınması, Taşıyıcı mülkiyetindeki tehlikeli maddeler, Hava kargosu olarak izin verilen tehlikeli maddeler, İstisnai miktardaki tehlikeli maddeler, Sınırlandırılmış miktarda tehlikeli maddeler, SHGM Sıvı Kısıtlamaları, Tehlikeli madde sınıfları, Patlayıcılar, Gazlar, Yanıcı sıvılar, Yanıcı katılar, Oksitleyiciler ve Organik peroksitler, Zehirli ve bulaşıcı maddeler Radyoaktif maddeler, Aşındırıcılar, Çeşitli tehlikeli maddeler, Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi, Notoc formu konularını içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 226

Müşteri İlişkileri Yönetimi

3

0

3

4

Alan Seçmeli

Müşteri İlişkilerini Geliştirme, Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları, Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma, Müşterilerle İletişim, İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri, Müşteri Hizmeti, Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi, Müşteriyi Kazanma ve Tutma, Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi, Fokus grup görüşmeleri, Danışma panelleri, Kritik olay tekniği, Müşteri ilişkileri anketi, Kıyaslama; Örgütsel Kültür ve Değişim, Müşteri odaklı kültürün yaratılması, Kültür değişimindeki engeller, Müşteri odaklı değişim yönetimi konularını içermektedir.

 

2. SINIF YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

SHK 290

Staj

0

0

0

4

Zorunlu

Yirmi iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.

 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 90 AKTS’ si zorunlu, 30 AKTS’ si de seçmeli olmak üzere en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

Bu program örgün öğretimdir.

 

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SERBEST SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ DERS İÇERİKLERİ

1. SINIF I. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

KULT 101

Kültür ve Toplum

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

 

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 121

Temel İlkyardım Eğitimi

1

1

2

2

Serbest Seçmeli

İlk yardımın temel uygulamaları, acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardım.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 123

Çevre Koruma

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 125

İletişim

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim, biçimsel (formal) iletişim, biçimsel olmayan (informal) iletişim, örgüt dışı iletişim kurmak.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 127

Mücevher Taşlarını Tanıma

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Gemolojinin sekiz alt dalıyla ilgili konuların incelenmesi, kıymetli ve yarı kıymetli mücevher taşlarının öğretilmesi. Süs taşı araması yapmadan önce adım adım uygulanan işlemler; aramada ve çıkarmada kullanılan aletler ve kullanımları; kaya sınıflamaları ve kayaların tanınma yöntemleri; mineral depolanan alanların özellikleri; mineralleri toplamanın pratik yöntemleri ve uygulanan madencilik şekilleri; örnekleri hazırlama, saklama ve sunum yöntemlerinin öğretilmesi. Maden kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde bir süs taşı madenini nasıl arayacağı ve nasıl işletmeye açıp işletileceğinin öğretilmesi.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 129

Genel Sanat Tarihi

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Sanat tarihinde, olayların yaratıldığı ortamı, sanat yapıtının önemini ve sosyo kültürel düzenin sanat tarihine yansıması anlatılırken; Dinsel, düşünsel ve kültürel özelliklerin belirlenmesi, biçimsel olarak sanat üretimlerinin ve üretilenlerle ilgili sosyal, kültürel bilgilerin incelenmesidir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 131

Sanat ve Estetik

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık, sanat ve estetik duyarlılık ve eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye'de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin önemi.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 133

Görme Engellilerle İletişim

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Görme yetersizliği, görmenin gelişimdeki rolü, görme yetersizliği gösterenlerin bağımsız yaşam becerilerindeki sınırlılıklar, görme yetersizliğine has tikler, görme yetersizliği gösterenlere karşı davranış biçimleri, görme engellilerin çevre düzenlemesi, görme yetersizliği gösterenlerin kullandığı özel araç gereçler, görme yetersizliği gösteren bireylerle kaliteli iletişim yöntemleri.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 135

Medya Okuryazarlığı

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Medya Okuryazarlığı; tanımlar, yaklaşımlar; medya okuryazarlığını gerektiren nedenler; medya okuryazarlığında temel ilkeler, izlenceler; medya metinlerini anlamak: toplumsal cinsiyet, etnisite, sınıf ve ideoloji; ideolojik hegemonya pratikleri ve medya metinleri; medya okuryazarlığında çeşitli örnekler ve uygulamalar.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 137

Türk Mitolojisine Giriş

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Bu dersin içeriği iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünü mitoloji ile ilgili temel kavramlar, mitolojik okullar ve teoriler oluşturmaktadır. Dersin ikinci bölümünü ise Türk mitolojisinin içeriği ve özelliklerinin yanı sıra Türk mitolojisinde önemli yeri olan sayı, renk, hayvan gibi kimi unsurlar üzerinde durulur.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 139

Sunum Teknikleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Sunum tanımı, Sunum türleri, Sunum Hazırlama Aşamaları, Sunum Planlanması-Amaç ve Hedefleri, Sunumun hedefleri, Konuşmacının hedefleri, Dinleyicinin hedefleri, Hedef kitlenin / dinleyicilerin profilini belirleme, Hedef kitle/dinleyiciler hakkında bilgi toplama, Hedef kitlenin/dinleyicilerin yapısı, Sunum Hazırlama Aşamaları, Sunum Planlanması, Kullanılacak Destek Araçları, Sözel destek araçları, Görsel destek araçları, Sunumda destek araçlarını kullanırken dikkat edilecek hususlar, Sunum Planlanması-Mekân Düzenlemeleri, Sunum mekânını hazırlamak, Sunum öncesi nefes ve gevşeme egzersizleri, Sunum uygulamaları konularını içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 141

Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Programla çizimler hazırlayabilecektir. Çizgiler üzerinde değiştirme ve düzenleme komutlarını kullanabilecektir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 143

Genel Ekonomiye Giriş

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Derste, temel iktisadi kavramlar ekonomiye giriş niteliğinde tanıtılarak mesleki ve gündelik yaşamdan örnekler üzerinden açıklanacaktır. Kaynak, kıtlık, ihtiyaç, fayda, maliyet, mal, hizmet, üretim, tüketim, bölüşüm, tercih sorunu, fırsat maliyeti, piyasalar, milli gelir, işsizlik gibi kavram ve konular üzerinde durulacaktır. İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi giriş düzeyinde anlatılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 145

Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Diplomasinin gelişimi, diplomatik teamüller, diplomatik protokol, diplomatik müzakereler, propaganda türleri, ekonomi ve dış politika ilişkisi, ekonomik yardımlar, siyasal amaçlı kullanılan ekonomik yaptırımlar, çatışmanın nedenleri, çatışma çözüm yöntemleri, savaş türleri, uluslararası terörizm ve silahlanma gibi konularda öğrencilerin temel bilgi düzeylerinin oluşturulması amaçlanır.

 

 

1. SINIF II. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

TOS 102

Toplumsal Sorumluluk Projesi

0

2

2

2

Serbest Seçmeli

 

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 120

Temel Fotoğrafçılık

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Fotoğrafın tarihsel gelişimi, temel teknikleri, kompozisyon ve ışık konuları ele alınır. Bu temel eğitim çerçevesinde öğrencinin uygulamalar ile sanatsal fotoğraf çekebilmeli ve özgün çalışmalarda bulunan görsel materyalleri, uygulamalı olarak üretebilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 122

Afet Bilgisi

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Afet ve kriz ilişkisi, afet ve kriz kavramlarının etimolojik yapısı, afet ve krizin özellikleri, afet ve kriz süreci, kriz türleri, afet ve kriz yönetiminin amacı ve önemi, Türkiye'de afet mevzuatının gelişim süreci; kalkınma planları ve afet yönetimi ilişkisi; yapı denetimi ve afet yönetimi ilişkisi; yerleşim stratejileri ve konut yapılanması.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 124

Türk İşaret Dili Temel Eğitimi

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Türk işaret dili tarihçesi, Türk işaret dili parmak alfabesi, kişi zamirleri, tanışma-selamlaşma, kendini tanıtma, aile ve akraba ilişkileri, meslekler, renkler, sayılar, olumlu ve olumsuz cümle yapıları, soru cümleleri.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 126

İşletme Yönetiminin Temelleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

İşletme ile ilgili temel kavramların anlamlarının kavratılması, işletmenin kuruluş işlemleri, kapasite durumu, gelir- gider ve verimliliği, işletmenin temel fonksiyonları hakkında bilgi verilmesi.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 128

Yunan Mitolojisi

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Yunan ve Roma mitolojileri ve tek tanrılı dinler incelenip, sanat eserleri üzerindeki (resim, heykel, mimari) yansımaları ele alınmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 130

Sanat Terapi Atölyesi

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Günümüzde sanat ile toplum ilişkisini incelemek. Sanat terapisi ile ne yapacağını, nerede çalışacağını, davranışların sanat eserine nasıl yansıtılacağı ve psikolojik değişimleri, çeşitli psikolojik yaklaşım ve kavramlarıyla açıklamaya çalışır. Sanatın  insan yaşamındaki psikolojik değerlerini, terapide bunu kullanma yöntemleri ve olasılıkları hakkında bilgi edinmelerini diğer deyişle öğrencilerin algıladıkları yaşamda bakış açılarını genişletmesi amaçlanmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 132

Finans Okuryazarlığının Temelleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Finans ve ekonominin temel kavramları paylaşılarak öğrencilerin öncelikle finansal bakış açısı kazanması ve kendi kendilerine finansal konularda doğru ve hızlı karar alması sağlanacaktır. Bu amaçla para, paranın zaman değeri, finans matematiği, finansal sistem ve öğeleri olan aracılar, araçlar, para ve sermaye piyasaları, fon kaynakları, finansal planlama ve yatırım konuları teorik ve pratik örneklerle işlenecektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 134

Pazarlamanın Temel İlkeleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Pazarlama kavramı, Tarihsel gelişim süreci içindeki yeri, tanımı, sınıflandırılmaları, Pazar yönetimi ve stratejik yönetim süreci ile ilişkisi, Pazarlama karması ve karar verme sürecine etki eden değişkenler, Tüketici ve endüstriyel pazarlama özellikleri, Pazarlama karmasının mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım unsuru ve ormancılık sektörü açısından planlama esasları, Pazarlama karmalarının pazarlama stratejilerine dönüştürülmesi ve alternatif stratejilerin oluşturulması, Uluslararası pazarlama, hizmet pazarlaması konuları açıklanır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 136

Hukuk Okuryazarlığı

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Bu derste öğrencilerin hukuk kurallarını tanıma ve mevzuat okuyabilme bilgisi kazandırılır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 138

Mücevher Taşlarını İnceleme

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Kuyumculukta kullanılan süs taşlarını tanımlayarak kategorilerine ayırma ve özelliklerini öğrenebilme hedeflenmektedir. Taşların asitlere dayanımları dirence karşı gösterdikleri tepkiler öğrenilecektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 140

Temel Web Programlama

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

İnternet ve web tanımları, HTML temel etiketleri, metin ve görünüm etiketleri, , tablo işlemleri, formlar, çerçeveler, çoklu ortam araçları, stil şablonları temelleri, stil şablonu özellikleri, stil şablonu menü işlemleri.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 142

Bilgisayar Destekli Tasarım

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Bilgisayarda ölçülü olarak makineden çıkarılmaya hazır takı modellerinin çizilmesi ve prototip yapılamasını amaçlamaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 144

Ticari Matematik ve İşlemleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Derste ekonomik hayatı ilgilendiren temel matematik kavramları açıklanacak, yüzde hesapları, oran/orantı kavramı, paranın zaman kavramı, faiz, anüiteler, dış ticaret ve kur hesaplamaları, gelir ve kar maksimizasyonu, maliyet hesapları problemleri ve grafikler ele alınacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 146

Küçük Heykel Üretim Teknikleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Çeşitli kil ve çamurlar kullanılarak organik formlardan yola çıkarak, takı ve takı dışında nesne üretilmesi, 3 boyutlu formların oluşturduğu takıların üretilmesi.

 

2. SINIF I. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 221

Davranış Bilimleri ve Psikolojisi

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Psikolojinin temel kavramları, alanları ve önemi, psikoanalitik teoriye göre davranışsal gelişim, benlik kavramı ve işlevleri, benliğin savunma düzenekleri, davranışsal yaklaşıma göre öğrenme; iletişimin önemini, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran faktörler, özel durumlarda iletişim, saldırgan hasta ile iletişim, tutumlar, gelişim, tutum ve davranışlar arasındaki bağ.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 223

DGS için Matematik I

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Derste temel matematik kavramları, sayı sistemleri, bölünebilme, basit eşitsizlikler, mutlak değer, rasyonel sayılar, ondalık sayılar, köklü sayılar, üslü sayılar, konuları işlenmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 225

İş Sağlığı ve Güvenliği'nin İlkeleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Çalışanların Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar ( Uygun İşe Yerleştirme, İşyeri Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi, İşyeri Risklerinin Kontrolü, Aralıklı Kontrol Muayeneleri, İşyerinde Sağlık Hizmeti Sunulması, Sağlık Eğitimi ve Danışmanlık…)

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 227

İş Hayatında Duygusal ve Sosyal Zeka

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Duygusal-Sosyal zekâ yetkinliklerini anlayabilmek için temel kavramları vermek, söz konusu yetkinliklerin iş hayatına ve günlük yaşama uygulanmasını incelemek.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 229

Kişisel Gelişim

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

İş ortamında iletişim, kişiler arası iletişim ilkeleri, davranış kalıpları, mesleki yeterlilikler, mesleki donanım.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 231

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Araştırma yapma, araştırma raporu hazırlama, araştırma sunma teknikleri.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 233

Kalite Yönetim Sistemleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Kalite kavramı, standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları. Çevre standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Stratejik yönetim. Yönetime katılma. Süreç yönetim sistemi. Kaynak yönetimi sistemi. Efm mükemmellik modeli.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 235

Küresel Lojistiğin Temelleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Uluslararası ticaret, uluslararası taşımacılık, uluslararası lojistiğe genel bakış yapılmakta ve lojistikte şu konular incelenmektedir: lojistiğin fonksiyonları, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi bileşenleri, global lojistikte hizmet sağlayıcılar ve uygulamalar konuları açıklanır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 237

Elektronik Ticarete Giriş

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Elektronik Ticarete İlişkin Temel Kavramlar, Mevzuat, Elektronik Sözleşmeler, Elektronik İmza, Elektronik Ticaret Araçları, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Yöntemler, Elektronik Ticarette Ödeme Şekilleri konuları temel ders konularıdır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 239

İlk Yardım

1

1

2

2

Serbest Seçmeli

İlk yardımın temel uygulamaları, acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardım.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 241

Mitoloji ve İkonografi

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Derste amaçlanan, yaratıcılığa ve onu besleyecek genel kültüre ihtiyaç duyan, toplumu hedef alan bir alanda eğitim gören öğrencilerin pek çok bilim dalını etkilemiş olan mitolojiyle ilgili fikir sahibi olmalarıdır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 243

Mücevher Taşları İşleme Tekniklerine Giriş

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Değerli ve yarı değerli taşlarının incelenmesi, makinelerin tanımlanması, kabaşon ve fasetli kesim işlemlerinin tamamlanması ve süs taşı işleme aşamalarının eğitimi.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 245

Mum Modelleme

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Öğrencinin her türlü anlatım dili, malzeme ve teknikle kendisini ifade edebilmesine olanak yaratan özgün sanatçı kişiliğini açığa çıkarmayı ve gelişmesinin amaç edinen uygulamalı bir derstir. Bu derse modelajın tanımı ve işlevi anlatılarak başlanır. Bu ders kalıp mumu malzemesini form bilgisi ve becerisi dâhilinde yontma ve yığma yöntemlerini kullanarak biçimlendirme ve üç boyutlu takı ana kalıplarının yapımını içermektedir. Öğrencinin 3 boyutlu düşünmesi ve üretilen mumların döküm tekniği ile metale dönüşmesi hedeflenir

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 247

Bilgisayar Destekli Üretime Giriş

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Karakalem ile tasarlanan ürünlerin bilgisayar ortamında çizilip ana kalıp oluşturulmasının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 249

Psikodramaya Giriş

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Psikodramanın Amprik-Kuramsal Temeli olarak sosyometri; J.L. Morenoya göre rol kuramı; Bilinç alanını genişletme yolu olarak psikodrama; Rol kuramı açısından psikodrama uygulaması; Psikodramanın unsurları; bir psikodrama oturumunun aşamaları; psikodramada temel teknikler ve yardımcı teknikler; psikodramada ısınma oyunları uygulama şeklinde işlenecektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 251

Görsel İletişim

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Görsel İletişim, görme ve algılama yetisini iletişime çok amaçlı katkı sağlayabilmesi, kitle iletişim ve sosyal bilimlere yönelik derslerle birlikte görsel iletişimin gereksinimi olan, teknoloji ve estetikle geliştirilen uygulama derslerine destek sağlaması amaçlanan destekleyici bir derstir. Medyanın tüm alanlarında, yazılı basından dergi, gazete, afişe ve kurumsal kimlik uygulamalarına dek görsel iletişim kavram, teknik ve uygulamalarını yaratıcı düşünceyi de kapsayacak biçimde öğrenci için bilinir ve kullanılır hale getirebilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 253

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticaret İşlemlerinde Bankaların Rolü, Türk Parasını Kıymetini Koruma Kanunu Kapsamındaki İthalat, İhracat, Görünmeyen İşlemler ve Sermaye Hareketleri ve Bu İşlemlere Aracılık Eden Bankaların Görev ve Yükümlükleri, E, F, C ve D grubunda yer alan Teslim Şekillerinde Tarafların Yükümlülükleri ve Uygulamaya Yönelik Kullanılması, Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme ve Akreditifli Ödeme Şekilleri ve Bu ödeme Şekillerinin Taraflar Açısından Önemi, Uygulamaya Yönelik Kullanılması ve İşlem Süreci Adımları anlatılır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 255

Uluslararası Ekonomik Örgütler

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Ekonomik entegrasyonların biçimlerini ve önemini anlamak, uluslar arası ekonomik ve finansal kuruluşların yapısının anlanmasını sağlamak Ekonomik entegrasyonlar, ekonomik entegrasyon şekilleri, ekonomik entegrasyonların etkileri, Amerika kıtasındaki entegrasyonlar, Avrupa kıtasındaki entegrasyonlar, diğer kıtalardaki entegrasyonlar, uluslararası ekonomik kuruluşlar anlatılır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 257

Ekonominin Temel Kavramları 

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Bu derste temel ekonomik terim ve kavramlar, özellikle müfredatlarında iktisat dersi bulunmayan öğrencilere uygun düzeyde ele alınır. Bu kavram ve terimler, öğrencilerin mesleki ve gündelik yaşamlarında zorunlu şekilde karşılaşacakları olayları doğru kavrayabilmeleri için, derste güncel örnekler üzerinden açıklanır

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 259

Aksesuar ve Obje Üretimi

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Takının uzak geçmişine kısaca değinerek günümüzde takının moda, teknoloji ve sanatsal akımlar içinde, değişen görüntüsü ve geçirdiği evrimi irdelemek bu dersin amacıdır. Tarih boyunca geçirdiği evrelerin günümüzde takı sektörü üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Günümüz takı sektörünün kullandığı yeni teknikler, değişen materyaller, yeni pazarlar ve takının çağdaş yansımaları. Mücevherlerin objelerle kullanılması çeşitli taşlar ve metallerle aksesuar ve obje tasarımı yapılması.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 261

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Fikri Mülkiyet Hukuku ilke ve esaslarını, fikri ve sınai hakları ve bunlara ilişkin düzenlemeleri detaylı olarak inceleyip, öğrencilere kavratmaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 263

Stratejik Yönetim

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar, stratejik yönetim modeli; durumsal analiz, alternatif stratejiler geliştirme, alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması

 

2. SINIF II. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 220

Mesleki Yazışma ve Raporlama Teknikleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Resmi yazışma evrakı türleri, iyi bir yazışmanın özellikleri, yazışmaların kurum ve kuruluşlardaki yeri ve önemi, resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları ve unsurların veriliş teknikleri, yazışma yönetimi, yazışma denetimi, raporlar, talimatlar, formlar

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 222

Girişimcilik ve Yenilikçilik

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması konuları ile dersin temel kavramları anlatılacaktır. Yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri konuları anlatılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 224

DGS için Matematik II

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Derste oran-orantı, denklemler ve özdeşlikler, çarpanlara ayırma, problemler, işlem, modüler aritmetik, geometri, sayısal mantık, permütasyon-kombinasyon-olasılık, doğrunun analitiği konuları işlenmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 226

İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Bu derste İKY ilgili temel kavramlar, İKY’nin gelişimi, fonksiyonları, İK uygulamalarıyla ilgili çeşitli konular incelenmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 228

Halk Sağlığının Temelleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Halk Sağlığına Genel Bakış, Küresel Sağlık Sorunları, Nüfus ve Sağlık Sorunları, Tarama Testleri, Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma, Su ve Gıda Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Gıda Zehirlenmeleri, Kronik Hastalıklar, Yaralanmalar, Okul Sağlığı.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 230

Perakendecilik ve Mağaza Yönetim İlkeleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Perakendeciliğe giriş, Perakendecilik fonksiyonları, Dağıtım sistemi içinde perakendeciliğin önemi, Perakende mağaza, Perakende satış ve özellikleri, Perakende sektöründe performans göstergeleri, Perakendeciliğin ekonomik ve sosyal etkileri, Perakendecilikte kariyer fırsatları,  Perakendeciliği etkileyen çevresel faktörler, Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 232

Müşteri İlişkileri Yönetimi

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Müşteri ilişkileri yönetiminin önemi, Müşteri tanımı ve müşteri çeşitleri, Yeni dünya düzeninde müşteri istek ve ihtiyaçlarının tanınması, Müşteri değeri, Müşteri memnuniyeti, Müşteri tatmini, Müşteri sadakatinin sağlanması, Müşteri şikâyetlerinin önemi, Müşteri ilişkileri yönetimi – kalite kavramı arasındaki ilişki, Müşteri ilişkileri yönetiminin bileşenleri, Müşteri tutma aksiyonları, Müşteri ilişkileri yönetimi ile teknoloji ve bilgi yönetimi arasındaki ilişki, Dünyadaki en yeni gelişmeler.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 234

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Hasta haklarına ilişkin temel kavramların açıklanması, hasta ve hasta yakınlarının sorumlulukların anlatılarak, sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları ile ilişkisinin irdelenmesi

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 236

Malzeme ve Teknoloji

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Tasarım ürün malzemelerinin sınıflandırılması: Malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlemek için yapılan doku, yüzey deneyi, şekil deneyi, katlama, hacimlendirme deneyi. Malzeme çeşitlerinin tasarımda kullanım yöntemleri hakkında bilgi vermesi amaçlanmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 238

Kariyer Planlama

1

1

2

2

Serbest Seçmeli

Kariyerin planlamanın tanımı ve önemi, Kendini tanıma ve doğru hedef belirlemek, Kişilik analizi, Özgeçmiş nedir, Özgeçmiş nasıl hazırlanır, Öz geçmiş çeşitleri, Mülakat nedir, Mülakat çeşitleri, Mülakat uygulamaları, Mülakatlarda uygulanan testler, Mülakatta dikkat edilmesi gereken konuları içermektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 240

Satın Alma ve Lojistik

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

İşletmelerde duyulan modern satın alma ve lojistik yönetimi yaklaşım ve stratejileri, ürün veya hizmetin üretiminin etkili, verimli ve kesintisiz sürdürülebilmesi için doğru girdinin, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru koşullarda ve en iyi maliyetle sürece dahil edilerek sağlayacak kavram, bilgi ve becerilerin kazandırılması

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 242

Mücevher Taşları İşleme Teknikleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Değerli ve yarı değerli taşlarının incelenmesi, makinelerin tanımlanması, kabaşon ve fasetli kesim işlemlerinin tamamlanması ve süs taşı işleme aşamalarının yanı sıra tasarımsal ve objesel taşların da işlenme eğitimi.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 244

Mitoloji ve Sanat

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Derste amaçlanan, yaratıcılığa ve onu besleyecek genel kültüre ihtiyaç duyan, toplumu hedef alan bir alanda eğitim gören öğrencilerin pek çok bilim dalını etkilemiş olan mitolojiyle ilgili fikir sahibi olmalarıdır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 246

Modern Dönem Heykel ve Resim Sanatı

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

19.yüzyıl ve sonrasında sanat alanında Avrupa’daki gelişmeler, ilgili dönemlerde ortaya çıkan sanat akımlarının nedenleri, bu akımların sanata getirdikleri ve diğer dönemlerden farklılıkları irdelenerek. Bu dönemlere damgasını vuran sanatçılar ve eserleri tanıtılmaya çalışılacaktır

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 248

Bilgisayar Destekli Üretim

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Karakalem ile tasarlanan ürünlerin bilgisayar ortamında çizilip ana kalıp oluşturulmasının öğretilmesi ve ürünlerin metal olarak dökülerek elde edilmesi hedeflenmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 250

Finansal Yönetime Giriş

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Bu derste Paranın Zaman Değeri, Finansal Tablolar, Finansal Analiz, Kar Planlaması, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Duran Varlıkların Yönetimi, Sermaye Maliyeti gibi konular anlatılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 252

Türkiye Ekonomisi'nin Gelişimi

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Bu derste Cumhuriyet döneminde Türk ekonomisinin yapısını incelenecektir. Ticari ve ekonomik ilişkiler, istihdam ve demografik yapı, göç, sanayileşme vb. temel konular anlatılacaktır. Ayrıca Türk ekonomisini direkt etkileyen; makroekonomik krizler, istikrar programları, özelleştirme süreci, cari işlemler açığı ve enerji bağımlılığı gibi faktörler anlatılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 254

Sigortacılık ve Risk

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Risk tanımı, risklerin sınıflandırılması, risk yönetimi, sigortanın tanımı ve unsurları, sigortalanabilir riskler, sigortanın genel prensipleri, ekonomideki işlevi ve yeri ile sigortanın Dünyada ve Türkiye’de tarihçesi, sigorta branşları, temel sigortacılık kavramları, sigorta sözleşmesi ve tarafları, sigorta türleri ile reasürans ve türleri anlatılır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 256

Türkiye'nin Stratejik Ortakları

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Türkiye'nin ticaret ortağı olan ülkelerin siyasal, ekonomik ve toplumsal yapılarına genel bakış, bu ülkelerin uluslararası ticaret rejimleri ve uygulamalarına teorik ve pratik bilgiler anlatılır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 258

Kaçakçılık Mevzuatı

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Bu dersin içeriğinde Kaçakçılık Kanunu, kaçakçılık fiilleri, uyuşturucu maddelerin tanımı ve zararları, kontrollü teslimat hakkında bilgiler verilmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 260

Uluslararası Ticaret Hukukunun Temelleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Uluslararası ticaret hukukunun temeli ve kaynakları konusunu yanı sıra, uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözüm yolu, uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi hususları ile dış ticarette kullanılan ödeme ve teslim şekillerine bakışı içerir.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 262

Türkiye -AB İlişkileri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Derste, serbestleşen dünya ticareti ve uluslararası ilişkilerin gelişimiyle ortaya çıkan bütünleşme modellerinin en başarılı örneği olan Avrupa Birliği ve Türkiye- AB arası ekonomik/siyasal ilişkilerin gelişimi ele alınır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 264

Türkiye'nin Dış Ticaret İlişkileri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca farklı sermaye birikim modellerine uygun iktisat politikaları uygulanmıştır. Derste, farklı iktisat politikaları ve dış ticaret politikalarının, Türkiye’nin dış ticaret ilişkileri üzerindeki etkilerine odaklanılır. 

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 266

Evde Bakım Hizmetleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Kurum bakımına alternatif bir bakım türü olarak, yaşlılar ve engelliler ile diğer muhtaç çocuk, genç ve yetişkin bireylere yönelik evde bakım yaklaşımları ve modelleri ile evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi konuları ele alınacak.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 268

İş Hukukunun Temelleri

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Derste iş hukukunun temel prensipleri ve temel tanımlar iş sözleşmesi kavramı, süreli ve süresiz iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin tarafları, ehliyet, hükümsüzlük halleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, fesih ihbarı ve bildirimsiz fesih, çalışma süreleri, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin, zayıf tarafın korunması prensibi, kıdem ve ihbar tazminatları ve iş sözleşmesinden doğan çeşitli uyuşmazlıklar örnek pratiklerle anlatılmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Lab/Uyg

Saat

AKTS

Türü

MYO 270

Farklı Materyallerle Obje Tasarımı

2

0

2

2

Serbest Seçmeli

Öğrenci, atölye ortamında farklı menşeli materyallerle özgün takı tasarımı yapabilecek; tasarımını yöntem ve tekniğe uygun olarak şekillendirerek üretimini gerçekleştirebilecektir.