Close

ÖnLisansProgramı

 • Sağlık yönetimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilme becerisi
 • Sağlık politikalarını takip edebilme ve yorumlayabilme becerisi
 • Sağlık kurumlarındaki finansal tabloları analiz ederek, strateji geliştirebilme becerisi
 • İnsan kaynakları planlaması yaparak verimliliği arttırma becerisi
 • Sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojilerini yeterince kullanabilme yetkinliği
 • Sağlık alanında iş sağlığı ve güvenliği temel ilke/kurallarının uygulanabilirliğini sağlama becerisi
 • Dürüstlüğe, etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi
 • Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi anlayışını uygulayabilme becerisi
 • Tıbbi araç ve gereçleri iyi tanıyan, cihaz alımlarında en verimli kararı alabilme becerisi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı mezunu;

 • Sağlık yönetimi alanında kullanılan genel kavramları temel düzeyde açıklar.
 • Sağlık yönetimi alanında kullanılan toplam kalite yönetim süreçlerini açıklar.
 • Sağlık yönetimi alanındaki işletme fonksiyonlarını (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak amacına uygun olarak temel düzeyde yürütür.
 • Eğitim alanına yetecek kadar tıbbi terminolojiye ve hastalıklar ile ilgili temel bilgiye sahiptir.
 • Sağlık kurumlarında tıbbi kayıt, tıbbi dokümantasyon ve arşivleme bilgisine sahiptir
 • Tıbbi dokümantasyon ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır.
 • Sağlık Yönetimi alanında kullanılan bilgisayar programlarını tanır ve kullanır.
 • Sağlık Yönetimi alanında kullanılan toplam kalite yönetimi süreçlerine hakim olup, amacına uygun olarak kontrol eder ve uygular.
 • Sağlık Yönetimi alanında lider, kendine güvenen ve üretken bir birey olarak, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde sorumluluk alır.
 • Sağlık sistemlerinde sağlık planlamaları, sağlık politikaları ve sağlık sektörlerini oluşturan etkenleri tanıma, değerlendirme ve birbiriyle kıyaslayabilme becerisine sahiptir.
 • Sağlık kurumlarında  ekonomik ve yönetimsel açıdan değerlendirme yaparak, sağlık sektörüne uygulayabilecek kadar iktisat, muhasebe, işletme, hukuk ve finansal yönetim bilgisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ya da sözlü olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir ve bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkındadır.