Close

Ön Lisans Programı

 • El aletleri, soğuk şekillendirme, kaynak, ergitme, santrufuj döküm, model hazırlama,  şekillendirme, birleştirme, haddeleme, polisaj, galvona, asitle motif hazırlama, yüzey işlemleri ve üretim teknikleri ile ilgili becerilerin geliştilmesi,
 • Yüzyıllar boyu kültürümüzün önde gelen el sanatlarından olan kuyumculuğumuzun, günümüz teknolojisi ve kültür mirasımızın estetik olgularıyla birleşmesi ve bunun uygulanacağı beceriler,
 •  Kuyumculuk Alanında Kullanılan mekaniksel malzemeler ile kimyasalları tanıma, mücevher üretiminde uygulamalarını yapabilme yetisinin kazandırılması,
 • Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ziyaretinde bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğinin geliştirilmesi,
 • Kuyumculuk sektörünün teknik eleman ihtiyacına cevap verebilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandırılması,
 • Küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içerisinde bulunan, teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi,
 • Hayat boyu öğrenme perspektifinde her zaman güncel bilgiyi araştırabilmesi,
 • Üst yönetimden aldığı emir ve direktifleri alt kademe çalışanlara anlayacakları şekilde aktarabilmesi,
 • Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uyan, yöneticilik vasfına sahip, sosyal, bilgili, girişimci nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı mezunu;

 • Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazanmış olur.
 • Mesleğinde matematik ile ilgili uygulamalar yapabilmek,
 • İşletmeyi yönetmek. Çalıştığı işletmenin organizasyon yapısını, yetki sorumluluklarını bilmek, Çevre ve insan sağlığını koruma kurallarına uymak.
 • Mesleki etik değerlere uymak ve İnsanlarla iyi İletişim kurmak
 • Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek,
 • Kalite güvence ve standartlarını uygulamak,
 • Kuyumculuk Temel İşlemlerini yapabilmek, Metal ile prototip hazırlayabilmek
 • Kuyumculukta kullanılan yüzey Süsleme Tekniklerini uygulayabilmek,
 • Kalıp mumu kullanarak prototip hazırlayabilmek ve Kayıp mum tekniğini öğrenerek hassas döküm yapabilmek
 • Temel sanat eğitimi, Desen ve Form kompozisyon derslerini alarak Tasarım derslerine hazırlık yapabilmek ve Kişiye özel takı tasarımı yapabilmek. Farklı materyaller kullanarak kuyum tasarımı ve üretimi yapabilmek
 • Belirlenmiş bir konu üzerine takı tasarlayarak ve üreterek Koleksiyon Oluşturmak ve Koleksiyon sunumu yapabilmek
 • Araştırma ve değerlendirme / izleme yapabilmek ve Kendisine verilen mesleki bir konu üzerine proje hazırlayabilmek.
 • Sanat tarihini araştırarak genel kültürünü geliştirmek ve Takı sanatı tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Mücevher taşlarının inceleyerek taşlar konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Mücevher Taşı İşlemeciliği yapabilmek, Kabaşon ve Fasetli mücevher taşı kesimi yapabilmek.
 • Mücevher taşı ekonomisi, aranması ve madenciliği hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Bir takının teknik resmini çizebilmek ve Bilgisayar destekli takı tasarımı yapabilmek.
 • Kuyumculuk kimyası hakkında bilgi sahibi olmak.