Close

AKADEMİK BİRİMLER

Vizyon ve Misyon

Vizyon           

Öğrencilere evrensel işletme bilimini, modern iş yaşamını sorgulayan ve araştıran bir bakış açısıyla öğretmeyi başarabilen bir program kimliğine sahip olmak.

Misyon

Evrensel işletme bilim dalının önemini kavrayıp, katkı sağlayan, meslek etiğine sahip, topluma karşı sorumluluklarının farkında olan, sorgulayan ve araştıran, modern iş hayatının beklentilerine uygun bilgi ve becerilerle donanmış mezunlar verebilmek.

İŞLETME YÖNETİMİ

İşletme Bölümü, öğrencilerine temel hedef olarak gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde vermeyi amaç edinir.

SAHİP OLUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 • İletişim becerisi yüksek
 • Etik davranış ilkelerini benimseyen
 • Takım çalışmasına uyumlu
 • Analitik düşünebilen
 • Neden-sonuç ilişkisi kurabilen
 • Araştırmayı ve sorgulamayı bilen
 • Duygusal zeka seviyesi yüksek

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bankacılık
 • Finans
 • Sigortacılık
 • Lojistik
 • Sağlık kurumları
 • Kamu kurumları
 • Muhasebe Departmanları
 • Pazarlama Departmanları
 • Satış Departmanları
 • İnsan Kaynakları Departmanları

İKBU’NUN AYRICALIKLARI

 • Nitelikli ve uygulamalı dersler
 • Staj  ve Mesleki Uygulama
 • Zengin seçmeli ders havuzu
 • Kurumlarla olan işbirliği
 • Zengin ve deneyimli akademik kadro
 • Lisansa entegre ön lisans programı