Close

AKADEMİK BİRİMLER

Program Başkanının Mesajı

İşletme bilimi, sürekli değişen ve gelişen, teknolojik gelişmeler sayesinde gittikçe daha da küçülen dünyada her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. İnsanları, kaynakları, süreçleri, krizleri yönetmek bir nevi sanat halini almaktadır. Öyle ki, rekabetin oldukça yüksek olduğu bu dünyada ayakta kalabilmek buna bağlı olmaktadır. İşte İşletme Yönetimi Bölümü de mezunlarının böyle bir dünyada etkin bir şekilde rol alabilmelerini sağlayacak bir altyapı kazandırmayı hedeflemektedir.

İşletme Yönetimi bölümü mezunları, çeşitli kamu kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda birer eleman hatta orta düzey yönetici olarak rol alabilirler. Bunun yanında, küçük - orta ölçekli işletmeleri kurup, yönetebilecekleri bilgi ve becerilere de sahip olabileceklerdir.

Güçlü akademik kadromuz, çağdaş eğitim teknolojimiz buna ulaşmada en etkili araçlarımızdır. Ayrıca, öğrenciler iş dünyasını yerinde görme, uygulama yapma, konferanslar ve seminerler sayesinde iş dünyasının deneyimli isimleriyle tanışma şansı da bulacaklardır. Bölümümüzü seçen öğrencileri çeşitli burs olanakları beklemektedir. Mezun olan öğrencilerimizin de yine birçok burs imkânıyla DGS ile üniversitemizin İşletme, Ekonomi, Uluslararası Ticaret gibi 4 yıllık bölümlerine geçme olanakları vardır.

Bölüm olarak amacımız, sadece iş dünyası için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış mezunlar vermek değil, aynı zamanda sorgulayan ve araştıran, farklı disiplinlerde de bilgi sahibi olan, dünya kültüründen haberdar, kişisel ve mesleki etik anlayışına sahip, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan, iyi insanlar yetiştirmektir.

Geleceğin iyi işletmecilerini ve iyi insanlarını bölümümüze davet ediyoruz….

Program Başkanı
Zeynep Ayfer BOZAT