Close

Ön Lisans Programı

Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 1. Ekonomik yaşam ve iş dünyasının temel özelliklerini tanıyarak, takip ve analiz edebilme becerisi.
 2. Genel ekonominin yapısını ve işleyişini bilmek ve yorumlayabilme becerisi.
 3. Dış ticaret alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilme becerisi.
 4. Uluslararası pazarlara açılabilmek, yeni pazarlama ve satış tekniklerini uygulayabilme.
 5. Dış ticaretle ilgili tüm bankacılık ve kambiyo işlemlerini takip edebilme becerisi.
 6. Ekonomi, işletme ve hukuk alanlarında öğrenilen bilgiler kullanılarak ulusal veya uluslararası şirketlerde gerekli yetkinliğe ulaşmak.
 7. Hızla gelişen küresel şartlara gerekli uyumu sağlayabilmek ve değişiklikleri takip edebilme.
 8. Mezunların öğrenim sonrası hayatlarında birey olarak hareket edebilmelerini sağlama.
 9. Yeterli yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazanmış, her türlü bilişim teknolojisi ve iletişim organını kullanma becerisi.
 10. Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi.

Program çıktıları aşağıdadır:

 1. Dış Ticaret Mevzuatına hakimdir.
 2. Gümrük Mevzuatına hakimdir.
 3. Dış ticaret işlemleri hakkında teorik bilgilere sahiptir.
 4. Dış ticaret ile ilgili bilgileri analiz ederek sonuçlara ulaşabilir.
 5. Yenilikleri takip eder, yorumlar ve uygulayabilir.
 6. İş ve özel yaşamında ekonomiyi takip edebilecek genel ekonomi bilgisine sahiptir.
 7. Dış ticarette kullanılan belgeleri tanır, operasyonel işlemleri yapabilir.
 8. Dış ticaret için kullanılan bilişim teknolojisi araçlarını ve bilgisayar programlarını kullanabilir.
 9. Muhasebenin temel ilkelerini ve iş dünyasında en az KOBİ düzeyinde kullanılan muhasebe uygulamalarını kullanabilme, mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilmelidir.
 10. Uluslararası alanda temel lojistik bilgisine sahip olarak bu bilgilerini kullanabilir.
 11. Dış ticaret ile ilgili olan bankacılık, kambiyo işlemlerini ve yasal takibini yapabilir.
 12. Yeterli düzeyde İngilizce bilir ve uluslararası ticarette gerekli yazışma ve konuşmaları yapabilmelidir.
 13. Pazarlamanın ilkelerini bilir ve KOBİ düzeyinde uluslararası pazarlara açılabilme, yeni pazarlama ve satış teknikleri becerileri kazanabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir,
 14. Gerektiği zaman kullanmak üzere dış ticaretin finansmanı için KOBİ düzeyindeki şirketlerde uygulamak üzere yeterli bilgiye sahiptir.
 15. Dış ticaret uygulamaları sırasında karşılaştığı temel hukuki sorunları çözebilecek kadar temel hukuk ve uluslararası ticaret hukuk bilgisine sahiptir.
 16. Temel düzeyde işletme yönetimine hakim olarak, çalışma hayatında bulunduğu kurumlardaki organizasyonları tanır ve analiz edebilir.
 17. Aldığı tüm teorik bilgileri teoride yada uygulamalı olarak kullanabilir. Böylece tüm dış ticaret uygulamalarını yapabilir.
 18. Yazılı ya da yazılı olmayan kuralları dikkate alarak, iş etiğine uygun davranır.
 19. Kendisini iş yaşamının gereklerine uygun şekillerde sözlü ve yazılı ifade edebilir.
 20. Ekip kurma, yönetme ya da ekip üyesi olarak çalışabilme becerisine sahiptir.
 21. Dış ticaret ile ilgili gelişmeleri izleyerek faaliyetlere katılır ve böylece iş çevresini geliştirir.