Close

Program Başkanının Mesajı

Çocuk Gelişimi; bireyin yaşamında temel gelişimin oluştuğu dönemin çocukluk olması nedeniyle, günümüzün en fazla ilgi duyulan bilim dallarından biri olmuştur. Bu dönemde edinilen yetenekler, kazanılan beceriler, öğrenilen davranışlar bireyin tüm hayatını etkileyecektir. Bu nedenle bu dönem hakkında doğru bilgiye sahip aynı zamanda yeni bilgi üretebilen ve bu bilgiyi aktarabilen nitelikli çocuk gelişimi profesyonellerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Bu ihtiyacı göz önüne alarak ve çocukların hayatlarındaki ilk eğitim deneyimlerinde kalıcı etkiler bırakarak etkin rol oynayacak olmanın bilincine sahip olarak;

çocuk gelişimi alanını iyi tanıyan, en doğru uygulama bilgilerine sahip aynı zamanda bu alana katkı sağlayan, çocuklarla çalışmaya istekli ve çocukları seven, dikkâtli, kendine güvenen, kendini motive edebilen, araştırmacı, ekip çalışmasına yatkın, güçlü iletişim becerileriyle donanmış, yenilikleri takip eden profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşmak dileğiyle ,

Öğr. Gör. Ayşen YENİCİ
Program Başkanı