Close

Ön Lisans Programı

Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 • Bilgisayar programcılığı alanında temel kavram ve donatılara sahip olma ve gelişen teknolojiyle beraber yaşam boyu öğrenme anlayışını geliştirme becerisi.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, karşılaştırma, yorumlama ve değerlendirme becerisi.
 • Problem tanımı yapabilme, buna uygun algoritma tasarlayabilme becerisi.
 • Veri tabanı yönetim sistemi kurgulayabilme bilgi ve becerisi.
 • Etkileşimli web sayfaları geliştirebilme becerisi.
 • Nesne tabanlı programlama yöntemi ile yazılım geliştirebilme becerisi.
 • Bireysel veya takım çalışması yapabilme yetkinliği.
 • Güncel bilgi ve bilişim teknolojilerini takip edebilme yetkinliği.
 • Yazılım ve donanım arızalarını tespit edip, çözüm üretebilme yetkinliği.
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi.
 • Meslek etiğine sahip olma yetkinliği.
 • İnsanlığa ve topluma saygı duyan bir birey olabilme yetkinliği.

Program çıktıları aşağıdadır:

 • Bilgisayar programcılığı alanındaki temel kavram ve teorileri kavrar.
 • Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli ileri teknolojik araçları kullanabilecek bilgiye sahiptir.
 • Alanında bir problemin tanımını yapıp, çözümü için gerekli verileri tanımlayıp algoritmasını tasarlayabilir.
 • Temel ofis ve ticari yazılımları kullanabilir.
 • Bilgisayar teknolojilerine ait güncel donanım bilgisine sahiptir. Uzmanlık gerektirmeyen donanım problemlerini tanımlayıp çözüm geliştirebilir.
 • Yazılım geliştirebilmek için gerekli platformu belirleyip bilgisayar programlama dillerini kullanarak uygulamalar geliştirebilir.
 • Veri tabanı tasarlayıp, sorgulayıp, yönetip bir veri tabanı yönetim sistemi kurgulayabilir.
 • Web sayfalarını kullanıcıyla etkileşimli olarak tasarlayıp, sunucu taraflı uygulama geliştirebilir.
 • İşletim sistemlerinin sınıflandırılması ve mimarisi hakkında temel kavramları bilip, sistem kurup yönetebilir.
 • Bilgisayar ağ sitemleri ve yönetimi hakkında temel kavramları bilir.
 • Bir sistem tasarımını araştırma yöntemlerini kullanarak yapabilir, bulguları yorumlayabilir ve teknik raporları yapıp etkin bir şekilde sunabilir.
 • Genel ve teknik iletişim kuralları çerçevesinde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir, etkin iletişim kurabilir.
 • Alanında ve insani ilişkilerinde sosyal sorumluluk ve meslek etik bilincine sahiptir.
 • Bireysel veya takım çalışması yapabilmeye yatkındır.

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

x

-

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

2

x

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

3

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

4

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

x

X

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

6

x

x

X

x

x

X

x

-

-

-

-

-

7

x

x

X

x

x

X

x

-

-

-

-

-

8

x

X

x

x

x

X

x

-

-

-

-

-

9

x

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

10

x

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

11

x

x

X

X

X

X

x

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

-

x

13

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

X

x

14

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

-

x