Close

Ders İçerikleri

BLP 101 Algoritma ve Programlamaya Giriş (3-1)6

Algoritma, akış diyagramı, programlama araçları, değişkenler ve sabit, giriş-çıkış işlemleri, operatörler, karar yapıları, döngü kontrolleri, diziler, değer döndürmeyen alt programlar.

BLP 102 Veri Yapıları ve Algoritmalar (3-1)6
Veri yapılarına giriş, sıralama algoritmalarına giriş, seçerek sıralama algoritması, kabarcık sıralama, yerleşmeli sıralama algoritması, birleşmeli sıralama algoritması, arama algoritmalarına giriş, sıralı arama algoritması, ikili arama algoritması, kuyruk yapısı, kuyruk yapısına eleman ekleme ve çıkarma işlemleri, ağaç yapısı kavramları, ağaç çeşitleri.
BLP 103 Web Tasarımının Temelleri (2-1)5
İnternet ve web tanımları, HTML temel etiketleri, metin ve görünüm etiketleri, bağlantı oluşturma, tablo işlemleri, formlar, çerçeveler, çoklu ortam araçları, stil şablonları temelleri, stil şablonu özellikleri, stil şablonu menü işlemleri.
BLP 104 Nesne Yönelimli Programlama (3-1)6
Programlama için gerekli yazılımların kurulması, sabit, değişken ve nesne kullanımı, operatörlerin kullanımı, karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, hazır fonksiyonlar, dosya işlemleri, sınıf, alan ve metot kullanımı, lokal ve global referanslar, diziler, çok boyutlu diziler, standart ve gelişmiş bileşenler.
BLP 105 Bilgisayar Donanımı (2-1)5
Bilgisayarın tanımı ve tarihsel gelişimi, donanımın tanımı ve yapısı, işlemci, sabit disk, bellek, ana kart, rom bellek, giriş çıkış birimleri, sürücüler, diğer çevre birimleri.
BLP 106 Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi I (3-1)6
Klasik dosya sistemi genel yapısı, veri tabanı temel kavramları, ilişkisel veri tabanın temel özellikleri, veri tabanı tasarımı, SQL (Yapısal Sorgulama Dili) veri tipleri, tablo oluşturma, ekleme, güncelleme, silme işlemleri, temel sorgular, fonksiyonlar, tablolar arasında ilişki kurma.
BLP 107 Bilimsel Araştırma Teknikleri (2-0)2
Araştırmada temel kavramlar, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma.
BLP 108 Mesleki Matematik (2-0)2
Matrisler ve determinantlar, limit ve süreklilik, türev, türev uygulamaları, integral matematiği ve integralin genel yapısı, integral alma kuralları, belirsiz integral, belirli integral, integral uygulamaları.
BLP 121 Ofis Yazılımları (1-1)2
Belge işlemleri, biçimlendirme işlemleri, yazdırma, tablo işlemleri, nesne işlemleri, gelişmiş özellikler, makrolar, özelleştirme, çalışma alanı, veri girişi, formüller, fonksiyonlar, grafik işlemleri, veri analizi, slayt nesneleri ve işlemleri, tasarım, gösteri ayarları, e-posta.
BLP 122 İşletim Sistemleri (2-0)2
İşletim sistemlerinin tarihçesi, işletim sistemlerinin başlıca özellikleri, işletim sistemlerinin sınıflandırılması, işletim sistemi mimarileri, işletim sisteminin sunduğu hizmetler, bellek yönetimi, işlemci yönetimi, giriş/çıkış birimi yönetimi, dosya yönetimi, işletim sisteminin özellikleri çok kullanıcılı sistemler, etkileşimli sistemler, zaman paylaşımlı sistemler, gerçek zamanlı sistemler, dağıtık ve merkezi zaman paylaşımlı sistemler.
BLP 123 Bilgisayar Ağ Sistemleri (2-0)2
Bilgisayar ağlarına giriş, temel kavramlar, bilgisayar ağları ve topolojileri, LAN, WAN ağlar, kablo çeşitleri, ağ cihazları, MAC adresi, IP Sınıflandırmalar ve çeşitleri, ağ maskesi, alt ağ maskesi, bilgisayar ağ protokolleri, OSI katmanları, TCP/IP diğer protokoller.
BLP 124 Web Editörü (1-1)2
WEB editörü temel araçları, metin işlemleri, tablo işlemleri, çoklu ortam işlemleri, bağlantılar, çerçeve işlemleri, şablonlar, kütüphane işlemleri, form işlemleri, etkileşimli ögeler, katman işlemleri, erişebilirlik ve site yönetimi.
BLP 201 Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi II (3-1)6
Transaction ve T-SQL’ e genel bakış, verileri sorgulamak ve veri bütünlüğü, ileri seviye sorgulama ve geçici veriler ile çalışmak, indeksler ve view ile çalışmak, stored procedure ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, stored procedure ve hata yönetimi, sql cursor, trigger, sorgu ve erişim güvenliği, performans ve sorgu optimizasyonu, yedeklemek ve yedekten dönmek
BLP 202 Görsel Programlama II (2-1)5
Bileşenlerin ileri düzey özellikleri, menü tasarımı, MDI formlar, ole-temel prensipleri ve Windows ortamı nesneleri, program ile SQL bağlantısı, veri tabanı ile etkileşim, kod içinde veri tabanı oluşturma, tablolama kontrol nesnesi.
BLP 203 Görsel Programlama I (3-1)6
Görsel programlama temel bileşenleri, kontroller ve formlar, değişkenler ve değişken tipleri, giriş çıkış kontrol komutları, operatörler, kontrol nesneleri ve özellikleri, kontrol deyimleri ve döngüler, bileşenlerin özellikleri ve olaylar.
BLP 204 İnternet Programcılığı II (2-1)5
Profiller, güvenlik, üyeler ve üye yönetimi, web partlar, portal uygulaması, Ajax ile programlama giriş, Ajax nesneleri ve kullanımları, Javascript ile programlama, Jquery giriş ve fonksiyonları.
BLP 205 İnternet Programcılığı I (3-1)6
Temel internet kavramları, .NET FRAMEWORK, ASP.NET temelleri, ASP.NET sayfa detayları, state management(durum yönetimi), web form elemanları, master sayfalar, görsel temalar ve CSS, validation controls (geçerlilik kontrolleri), ADO.NET, XML, veri seti ve veri tabanı ile ilgili diğer kavramlar, veri erişim kontrolleri, veri gösterim kontrolleri.
BLP 206 Yazılım Mimarisi (3-0)3
Gereksinimleri belirleme ve analiz etme, yazılım geliştirme modeli ve yazılım mimarisini seçme, tasarım araçlarını kullanma, gereksinimlere uygun yazılımı tasarlama, yazılımı kodlama, dosya sürüm kontrol araçlarını kullanma, test araçlarını kullanma, yazılımın testini yapma, proje yönetim araçlarını kullanma, bakım ve onarım süreci işlemlerini yapma.
BLP 207 Bilgisayar Programcılığı Uygulaması I (0-4)5
Öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir.
BLP 208 Bilgisayar Programcılığı Uygulaması II (0-4)5
Öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir.
BLP 221 Mobil Programlama (1-1)2

Mobil programlamaya giriş, platformların kurulumu ve kullanımı, uygulama elemanları ve aktivite yapısı, dosya yönetimi, veri tabanı yönetimi, internet erişimi ve arka plan işlemleri ile konum yönetimi ve harita sağlayıcı.

BLP 222 Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama Yöntemleri (2-0)2
Elektronik ticarete giriş, e-ticaretin temel blokları, e-ticaret işlemlerinde yüksek verim ve optimum mekanizma ve algoritmalar, güvenlik ve ödeme konuları, e-ticareti geliştirebilmek için gerekli web programlama ortamları.
BLP 223 Grafik ve Animasyon (1-1)2
Kullanılan programın giriş ve ayarları, araç panelleri, vektör araçları, metin düzenleme işlemleri renk, kontur ve dolgu uygulamaları canlı filtreler katman işlemler dilimler ve etkin bölgeler düğmeler ve açılır menüler sayfalar hareketli resimler.
BLP 224 C Programlama (1-1)2
C programlama dilinin temel yapısı, yapısal programlama ile nesneye yönelik programlama arasındaki temel farklar, sabitler, değişkenler, temel veri tipleri ve tanımlar, kontrol akış deyimleri, karşılaştırma işlemleri, döngüler.
BLP 280 Seminer (1-1)3
Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum, tartışma, değerlendirme yollarının izlenmesi.
BLP 290 Staj (0-0)8
Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.