Close

Vizyon ve Misyon

VİZYON

Temel hukuk bilgisine ve pratikte uygulama becerisine sahip insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilen, akademik geleneklerini oluşturmuş, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, araştırmaya önem veren, ülke çapında tanınan ve tercih edilen en iyi Adalet Programı olmaktır. 

MİSYON 

Sosyal adalet üzerine temellenen toplumsal gelişmeyi ilke edinmiş, uygulamaya dönük bilgilere sahip, nitelikli, donanımlı,  almış olduğu eğitim ile kazandığı bilgi ve becerilerle tüm yargı kurumlarında, avukatlık, noterlik büroları, bankalar, kurumların hukuk birimleri ve özel sektörün hukukla ilgili tüm alanlarında tercih edilen kişiler yetiştirmektedir.

ADALET

Temel hukuk bilgi ve becerilerini uygulamaya dönüştürmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekekleştirmek için etkin, araştırmaya önem veren, ülke çapında tanınan bir eğitim programı kullanır.

SAHİP OLUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Yüksek iletişim becerisi

Araştırmacı ve sentez yönü olan

Analiz yeteneği kuvvetli, etik değerlere sahip

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Yargı kurumları, İcra Daireleri, Mahkeme Kalemleri

Avukatlık büroları

Noterlik büroları

Bankalar

Özel sektör, Kamu kurumları

İKBU’NUN AYRICALIKLARI

Zengin içerikli  ders ve uygulama olanağı

Staj olanağı

Dinamik akademik kadro

Merkezi Konumda olması

Kolay Ulaşım

Hukuk Fakültesi olan bir üniversite olmanın getirdiği kaynaklara ve kaliteye sahip olma

Lisansa entegre ön lisans programı