Close

Ön Lisans Programı

Ön Lisans Programı

 • Temel kavramlara hakimiyet sağlamak
 • Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımındaki prensipler hakkında bilgi sahibi olmak
 • Hukuk Etiğine dair temel bilgiye sahip olmak
 • Yargı kararlarını ve hukuki metinleri temel düzeyde inceleyebilmek
 • Hukuki bir alanda çalışma yapabilmek için gerekli kaynaklara ulaşabilmek
 • Hukuk dili ve adli yazışma tekniğini öğrenmek
 • Bir projeyi yürütebilme, sonuçlandırma ve sunma becerisine sahip olmak
 • Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alabilmek.
 • Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme becerisi kazanmak
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hakkında temel bilgileri kazanmak
 • İcra takibi ve dava açabilme bilgi ve becerisi kazanmak.
 • Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği temel düzeydeki sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanmak

 • Mesleki sorumluluk ve meslek etik bilincine sahip olmalıdır.
 • Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ayrımı ve bu ayrımın sonuçları hakkında bilgi sahibidir.
 • Hukuk alanının gerektirdiği bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
 • Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Dosyalama, arşivleme ve donanımları konusunda temel bilgi ve beceriye sahiptir.
 • Adli ve idari birimler ile kamu veya özel hukuk ofislerinde çalışabilir.
 • Türk dilini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanabilir.
 • Toplantı düzenleme ve sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 • Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
 • Dava açma ve dava takibi konusunda temel düzeyde  bilgiye sahiptir.
 • İcra takibi açma ve takip etme konusunda temel düzeyde bilgiye sahiptir.
 • Yargılama usulleri ve alternatif uyuşmazlık çözümleri hakkında temel bilgilere sahiptir.

ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerine geçiş yapabilir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans programına sınavsız geçiş yapabilir