Close

Ders Planı

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI

BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

YBS 105

İktisada Giriş

Z

3

0

 

5

YBS 103

Sosyal Bilimler İçin Matematik I

Z

2

2

 

5

YBS 101

İşletme Yönetimine Giriş

Z

3

0

 

5

SAY 101

Genel Muhasebe

Z

3

0

 

5

TURK 103

Türk Dili ve Türkçe İletişim Becerisi

Z

2

0

 

2

TRH 103

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

Z

2

0

 

2

BİL 100

Bilgisayar Becerileri

Z

1

2

 

2

ENG 111

İngilizce I

Z

4

0

 

3

KULT 101

Kültür ve Toplum

Z

2

0

 

2

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

31

Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

31

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

SAY 102

Tıbbi Terminoloji

Z

3

0

 

6

SAY 104

Yönetim ve Organizasyon

Z

4

0

 

6

TURK 104

Türk Dili ve Türkçe İletişim Becerisi II

Z

2

0

 

2

TRH 110

Uygarlık Tarihi

Z

3

0

 

3

TOS 102

Toplumsal Sorumluluk Projesi

Z

0

2

 

2

YBS 106

Hukukun Temel Kavramları

Z

3

0

 

5

TRH 104

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Z

2

0

 

2

ENG 112

İngilizce II

Z

4

0

 

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

29

Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

29

 

İKİNCİ YIL

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

SAY 201

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

 

5

SAY 203

Sağlık Hukuku

Z

3

0

 

5

SAY 205

Sağlık Kurumları Yönetimi

Z

3

0

 

7

SAY 207

Sağlık Ekonomisi

Z

3

0

 

5

SAY 209

Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi

Z

3

0

 

5

ENG 211

İngilizce III

Z

3

0

 

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

30

Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

SAY 202

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Z

3

1

 

6

SAY 204

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Z

3

0

 

5

SAY 206

Biyoistatistik

Z

2

1

 

6

SAY 208

Finansal Yönetim

Z

3

0

 

5

ENG 212

İngilizce IV

Z

3

0

 

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

25

 

Seçmeli Dersler

S

 

 

 

5

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

5

Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

BEŞİNCİ YARIYIL

 

 

 

 

 

 

KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

SAY 301

Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

Z

3

0

 

6

SAY 303

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama

Z

3

0

 

6

SAY 305

Halk Sağlığı

Z

3

0

 

5

ENG 311

İngilizce İletişim I

Z

3

0

 

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

20

 

Seçmeli Dersler

S

 

 

 

10

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

10

Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

ALTINCI YARIYIL

 

 

 

 

 

 

KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

SAY 302

Sağlık Politikası ve Planlaması

Z

3

0

 

6

SAY 304

Sağlık Bilgi Sistemleri

Z

3

0

 

6

ENG 312

İngilizce İletişim II

Z

3

0

 

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

15

SE

Seçmeli Dersler

sS

 

 

 

515

 

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

 

15

Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL

YEDİNCİ YARIYIL

 

 

 

 

 

 

KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

SAY 401

Toplumsal Sorumluluk ve Mesleki Etik

Z

3

0

 

6

SAY 403

Sağlık Yönetiminde İletişim ve Halkla İlişkiler

Z

3

0

 

6

 

Staj

Z

 

 

 

8

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

20

   

Seçmeli Dersler

S

 

 

 

10

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

10

Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30

SEKİZİNCİ YARIYIL

 

 

 

 

 

 

KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

SAY 402

Bitirme Projesi

Z

1

5

 

10

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

10

 

Seçmeli Dersler

S

 

 

 

20

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

 

 

 

20

Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS

30