Close

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Selma YILMAZER

 

Fakülte Sekreteri (Raportör)
Miray TOKGÖZ