Close

Ders Programı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, eğitim müfredatında yapılan değişikliklerin olduğu webteki müfredat 2017-2018 Eğitim Öğretim  yılında 1.sınıfa başlayacak öğrenciler için bu yarıyıl uygulanacaktır. 

 

ARCH 244  İnsan, Mekan ve Çevre (3-0)4
ARCH 284 Sayısal Tasarıma Giriş (2-2)4
ARCH 322 Mimari Modelleme (2-2)4
ARCH 382 Mimarlık ve Sayısal Tasarım (2-3)5
ARCH 412 Mimari Portfolyo Tasarımı (2-2)5
ARCH 337 Modern Yapı Malzemeleri  (3-0)5
ARCH 338 Yapım Ekonomisi  (3-0)4
ARCH 431 Çağdaş Türk Mimarisi (3-0)5
ARCH 437 Sürdürülebilir Bina Yapımı  (3-0)5
ARCH 438 Çelik Yapılar  (3-0)4
ARCH 441 Çevresel Estetik (3-0)5
ARCH 443 Sinematik Mimarlık  (3-0)5
ARCH 445 Mimarlıkta Felsefi Tartışmalar (3-0)5
ARCH 481 Mimarlıkta Özel Konular I (3-0)5
ARCH 482 Mimarlıkta Özel Konular II (3-0)5
ARCH 490 Mimarlıkta Araştırma Projesi (1-0)5

• ECON 201, ECON 202, ECON 302, ECON 306
• IR 102, IR 201, IR 202, IR 204, IR 312
• LAW 102, LAW 193, LAW 195, LAW 205, LAW 408
• MAN 431
• POLS 101, POLS 201, POLS 202, POLS 206, POLS 301, POLS 304, POLS 361, POLS 362, POLS 412
• PSY 101, PSY 102, PSY 142, PSY 403, PSY 404
• SOC 101, SOC 102, SOC 111, SOC 222, SOC 251, SOC 252, SOC 324

MİMARLIK

CO-OP HAKKINDA BİLGİ VE CO-OP UYGULAMASI

1)      MDBF Bölümlerinin Co-Op programı, bir zorunlu staj ve bir yarıyılın peşpeşe birleştirilmesi sonucunda, Co-Op anlaşması yapılmış işyerlerinde çalışılması ile oluşan bir programdır. 

2)      Co-Op programı seçmeli bir programdır, başvuru yapmak suretiyle isteyen her MDBF öğrencisi bu programa katılabilir.

3)      Program 6. Yarıyılın sonundaki Yaz dönemi de dahil olmak üzere, 7. Yarıyılı kapsar.

4)      Programa katılmak isteyen öğrenciler 6. yarıyılın ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar Co-Op programına katılmak istediklerini ilgili formları doldurup Bölümlerine vermek durumundadırlar. Bu günden sonraki başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

5)      Programa katılan öğrencilerin 6. Yarıyıl ile 7.Yarıyıl arasındaki Yaz dönemindeki II.Stajları Co-Op kapsamında sayılır.

6)      Programa katılan Co-Op öğrencileri 7.  ve 8. Yarıyıldaki aşağıdaki seçmeli derslerden EX notu ile muaf tutulurlar.

MUAF TUTULAN DERSLER: 20 AKTS

 

Ders kodu

Ders adı

AKTS

NOT

Yaz dönemi

ARCH 399   

Mimarlık Stajı II

1

EX

7. yarıyıl

 

Serbest  Seçmeli Ders

4

EX

Serbest  Seçmeli Ders

5

EX

Alan  Seçmeli Ders

5

EX

8. yarıyıl

 

Alan  Seçmeli Ders

5

EX

 

 

toplam

20

 

 

 7)      Co-Op öğrencileri, 7. Yarıyılda, yukarıda belirtilen muaf tutuldukları derslerin yerine, aşağıdaki Co-Op dersini ve diğer bölüm derslerini alırlar.

ALINMASI GEREKEN DERSLER: 32 AKTS

 

Ders kodu

Ders adı

T

U

AKTS

7. yarıyıl

ARCH 401

Mimarİ Tasarım IV

2

6

8

ISG 401     

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2

0

2

ARCH 433

Proje Yönetimi                                                                                                             

3

0

2

ENS 499

MDBF Co-Op

0

20

20

 

 

toplam

 

 

32

* Mimarlık Co-Op öğrencileri 8. Yarıyılda 4 kredilik alan seçmeli ders alabilirler.

 

 

 

 8) Co-Op öğrencileri, 7. Yarıyılda üniversite derslerini azami 1 tam gün veya 2 yarım gün okulda olacak şekilde alır ve diğer günlerini çalıştıkları işyerlerinde geçirirler.

10)  Co-Op başvurusu yapmış olmak, Co-Op’a kabul edilmiş olmak anlamına gelmez.

11)  Co-Op’a başvurular, Bölümün ve Fakültenin ilgili kurullarında değerlendirip, ilgili işyerlerine gönderilip uygunluğu onaylanır.  Bu süreçleri tamamlanmış olan öğrenciler Co-Op’a kayıt yaptırma hakkı kazanırlar. Dekanlık Co-Op Programı öğrencilerini ilgili programa kaydedilmeleri için programa kabulün hemen sonrasında Öğrenci İşleri’ne bildirir.

12)  Uygunluğu onaylanıp Co-Op öğrencisi olanlar;

1. Co-Op yarıyılı başlamadan önce vazgeçerler ise;

i.      Staj yaparken programdan ayrılmak isterlerse stajları sayılmaz.

ii.      Staj süresini bitirip programdan ayrılmak isterlerse, yaptıkları staj ilgili işyerinden getirecekleri belgelere göre Staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

iii.    Bu durumdaki öğrencilerin Co-Op programı’ndan kaydı silinir.  Kaydının silinmesi için öğrencinin Bölümün onayladığı bir form ile Öğrenci İşleri’ne başvurması gerekir.  Kaydı silinen öğrenci bir daha Co-Op programına müracaat edemez.

2. Co-Op yarıyılının ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar vazgeçerler ise;

i.      Ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar Co-Op için aldıkları dersi bırakıp o yarıyılın derslerini alabilirler.

ii.      Bu durumdaki öğrencilerin Co-Op programı’ ndan kaydı silinir.  Kaydının silinmesi için öğrencinin Bölümün onayladığı bir form ile Öğrenci İşleri’ne başvurması gerekir. Kaydı silinen öğrenci bir daha Co-Op programına müracaat edemez.

iii.      Yaptıkları staj var ise, bu staj ilgili işyerinden getirecekleri belgelere göre staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.