Close

Ders Programı

1. Yarıyıl

  T U AKTS
MATH 151  Diferansiyel ve İntegral Matematik I 3 2 7
PHYS 101 Fizik I 3 2 6
CE 100 Bilgisayar Becerileri 1 2 2
CE 101 Bilgisayar Programlama I 2 2 5
ENG 101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 4 0 3
CVE 111 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 0 5
CULT 101 Kültür ve Toplum 2 0 2

2. Yarıyıl

  T U AKTS
MATH 152 Diferansiyel ve İntegral Matematik II 3 2 7
PHYS 102 Fizik II 3 2 6
CVE 102 Mühendislik Mekaniği I 3 0 5
ENG 102 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma II 4 0 3
HIST110 Uygarlık Tarihi 3 0 3
SRP 102 Toplumsal Sorumluluk Projesi 0 2 2
  Serbest Seçmeli Ders     4

3. Yarıyıl

  T U AKTS
CVE 221 İnşaat Mühendisliği Malzemeleri 3 2
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 2 0 2
MATH 240 Doğrusal Cebir 3 0 5
MATH 260 Türevsel Denklemler 3 0 5
ECON 280 İktisadın Temel İlkeleri 3 0 4
ENG 201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 0 3
  Serbest Seçmeli Ders     5
Yaz Dönemi
CVE 299 İnşaat Mühendisliği Stajı I 0 0 1

4. Yarıyıl

  T U AKTS
CVE 202 Mühendislik Mekaniği II 3 0 5
CVE 232 Malzeme Mukavemeti I 3 0 5
MATH 220 Olasılık ve İstatistik 3 0 5
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 2
ENG 202 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma IV 3 0 3
  Serbest Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     5

5. Yarıyıl

  T U AKTS
CVE 311  Zemin Mekaniği 3 2 6
CVE 333 Malzeme Mukavemeti II 3 0 5
CVE 335 Yapı Analizi 3 0 5
CVE 321 Akışkanlar Mekaniği 3 0 5
ME 200 Teknik Çizim 0 0 3
ENG 301 Yazılı İletişim 3 0 3
TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 0 2
Yaz Dönemi
CVE 399 İnşaat Mühendisliği Stajı II 0 0 1

6. Yarıyıl

  T U AKTS
CVE 330  Betonarme I 3 0 5
CVE 350 Temel Mühendisliği 3 0 5
CVE 342 Çelik Yapılar 3 0 5
CVE 360 Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği 3 0 5
CVE 366 Hidrolik Mühendisliği I  3 0 5
ENG 302 Sözlü İletişim 3 0 3
TURK 104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 0 0 2

7. Yarıyıl

  T U AKTS
CVE 491 İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi I 1 0 5
PETC 100 Mesleki Etik 2 0 2
  İş  Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     5
  Alan Seçmeli Ders     5
  Alan Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     5

8. Yarıyıl

  T U AKTS
CVE 492 İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi II 1 0 5
  İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     5
  Alan Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     4
  Serbest Seçmeli Ders     4

Alan Seçmeli Ders Listesi

CVE 301  İnşaat Mühendisliği için Yer Bilimleri (3-0)5
CVE 336  İleri Yapı Analizi (3-0)5
CVE 337 Bilgisayar Destekli Yapı Analizi (3-0)5
CVE 340 Mühendislikte Sayısal Yöntemler  (3-0)5
CVE 410  Tarihi Yapıların Korunumu (3-0)5
CVE 411 Çevre Mühendisliği (3-0)5
CVE 415  İnşaat Mühendisliğinde Geosentetikler (3-0)5
CVE 430 Betonarme II (3-0)5
CVE 440 Mühendislikte Sonlu Elemanlar Yöntemleri (3-0)5
CVE 445 Risk Değerlendirme ve Yönetimi (3-0)5
CVE 446 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (3-0)5
CVE 450 Mimari Mühendisliğe Giriş (3-0)5
CVE 455 Kıyı Mühendisliği (3-0)5
CVE 456 Köprü Mühendisliği (3-0)5
CVE 460  Ulaştırma Ekonomisi (3-0)5
CVE 461 Yol Güvenliği Mühendisliği (3-0)5
CVE 462 Akıllı Ulaştırma Sistemleri (3-0)5
CVE 466 Hidrolik Mühendisliği II (3-0)5
CVE 470 İnşaat Yönetimi (3-0)5
CVE 481 İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular I (3-0)5
CVE 482 İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular II (3-0)5
CVE  490 İnşaat Mühendisliği Araştırma Projesi (1-0)5


 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

CO-OP HAKKINDA BİLGİ VE CO-OP UYGULAMASI

1)      MDBF Bölümlerinin Co-Op programı, bir zorunlu staj ve bir yarıyılın peşpeşe birleştirilmesi sonucunda, Co-Op anlaşması yapılmış işyerlerinde çalışılması ile oluşan bir programdır. 

2)      Co-Op programı seçmeli bir programdır, başvuru yapmak suretiyle isteyen her MDBF öğrencisi bu programa katılabilir.

3)      Program 6. Yarıyılın sonundaki Yaz dönemi de dahil olmak üzere, 7. Yarıyılı kapsar.

4)      Programa katılmak isteyen öğrenciler 6. yarıyılın ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar Co-Op programına katılmak istediklerini ilgili formları doldurup Bölümlerine vermek durumundadırlar. Bu günden sonraki başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

5)      Programa katılan öğrencilerin 6. Yarıyıl ile 7.Yarıyıl arasındaki Yaz dönemindeki II.Stajları Co-Op kapsamında sayılır.

6)      Programa katılan Co-Op öğrencileri 7.  ve 8. Yarıyıldaki aşağıdaki seçmeli derslerden EX notu ile muaf tutulurlar.

MUAF TUTULAN DERSLER: 20 AKTS

 

Ders kodu

Ders adı

AKTS

NOT

Yaz dönemi

CVE 399

Yaz Stajı II                                                                                                                

1

EX

7. yarıyıl

 

Serbest  Seçmeli Ders

5

EX

Alan  Seçmeli Ders

5

EX

Alan  Seçmeli Ders

5

EX

8. Yarıyıl

 

Serbest  Seçmeli Ders

4

EX

 

 

toplam

20

 

 

 7)      Co-Op öğrencileri, 7. Yarıyılda, yukarıda belirtilen muaf tutuldukları derslerin yerine, aşağıdaki Co-Op dersini ve diğer bölüm derslerini alırlar.

ALINMASI GEREKEN DERSLER: 29 AKTS

 

Ders kodu

Ders adı

T

U

AKTS

7. yarıyıl

CVE 491     

İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi I

1

0

5

ISG 401     

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2

0

2

PETC 100     

Mesleki Etik

2

0

2

ENS 499

MDBF Co-Op

0

20

20

 

 

toplam

 

 

29

*İnşaat Müh.  Co-Op öğrencileri 8. Yarıyılda 5 kredilik alan seçmeli ders alabilirler.

 

 8) Co-Op öğrencileri, 7. Yarıyılda üniversite derslerini azami 1 tam gün veya 2 yarım gün okulda olacak şekilde alır ve diğer günlerini çalıştıkları işyerlerinde geçirirler.

10)  Co-Op başvurusu yapmış olmak, Co-Op’a kabul edilmiş olmak anlamına gelmez.

11)  Co-Op’a başvurular, Bölümün ve Fakültenin ilgili kurullarında değerlendirip, ilgili işyerlerine gönderilip uygunluğu onaylanır.  Bu süreçleri tamamlanmış olan öğrenciler Co-Op’a kayıt yaptırma hakkı kazanırlar. Dekanlık Co-Op Programı öğrencilerini ilgili programa kaydedilmeleri için programa kabulün hemen sonrasında Öğrenci İşleri’ne bildirir.

12)  Uygunluğu onaylanıp Co-Op öğrencisi olanlar;

1. Co-Op yarıyılı başlamadan önce vazgeçerler ise;

i.      Staj yaparken programdan ayrılmak isterlerse stajları sayılmaz.

ii.      Staj süresini bitirip programdan ayrılmak isterlerse, yaptıkları staj ilgili işyerinden getirecekleri belgelere göre Staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

iii.    Bu durumdaki öğrencilerin Co-Op programı’ndan kaydı silinir.  Kaydının silinmesi için öğrencinin Bölümün onayladığı bir form ile Öğrenci İşleri’ne başvurması gerekir.  Kaydı silinen öğrenci bir daha Co-Op programına müracaat edemez.

2. Co-Op yarıyılının ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar vazgeçerler ise;

i.      Ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar Co-Op için aldıkları dersi bırakıp o yarıyılın derslerini alabilirler.

ii.      Bu durumdaki öğrencilerin Co-Op programı’ ndan kaydı silinir.  Kaydının silinmesi için öğrencinin Bölümün onayladığı bir form ile Öğrenci İşleri’ne başvurması gerekir. Kaydı silinen öğrenci bir daha Co-Op programına müracaat edemez.

iii.      Yaptıkları staj var ise, bu staj ilgili işyerinden getirecekleri belgelere göre staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.