Close

Ders Programı

1. Yarıyıl

  T U AKTS
ARCH 101  Temel Tasarım I 2 6 8
ARCH 123 Mimari İletişim Teknikleri 2 2 6
ARCH 141 İç Mimarlığa Giriş 3 0 4
MATH 125 Mimarlık için Matematik I 3 1 5
CE 100 Bilgisayar Becerileri 1 2 2
ENG 101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 4 0 3
CULT 101 Kültür ve Toplum I 2 0 2

2. Yarıyıl

  T U AKTS
ARCH 102  Temel Tasarım II 2 5 8
ARCH 132 Yapı Malzemelerine Giriş 3 0 4
ARCH 182 Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri 0 4 4
IAED 142 İnsan Faktörü 3 1 5
ENG 102 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma II 4 0 3
HIST 110 Uygarlık Tarihi 3 0 3
SRP 102 Toplumsal Sorumluluk Projesi   0 2 2

 

3. Yarıyıl

  T U AKTS
ARCH 201  Mimari Tasarım I 2 6 8
IAED 231 İç Mekanlar için Yapı I 2 2 4
ARCH 241 Mimarlık Tarihi I 3 0 3
CVE 233 Mimarlık İçin Statik 3 0 5
ENG 201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 0 3
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I  2 0 2
  Serbest Seçmeli Ders     5
Yaz Dönemi      
IAED 299 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Stajı I 0 0 1

4. Yarıyıl

  T U AKTS
IAED 202  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı I 2 6 8
IAED 232 İç Mekânlar için Yapı II 2 2 4
IAED 242 Tasarım ve İç Mimarlık Tarihi 3 0 3
CVE 234 Mimarlık için Mukavemet 3 0 5
ENG 202 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma IV 3 0 3
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II  2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     4

5. Yarıyıl

  T U AKTS
IAED 301 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı II 2 6 8
IAED 331 Detaylandırma Stüdyosu 2 2 4
IAED 311 Ürün Tasarımı 2 2 4
ME 305 Yapılarda Çevresel Sistemler  3 0 5
ENG 301 Yazılı İletişim Teknikleri 3 0 3
TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 0 2
  Serbest Seçmeli Ders     4
Yaz Dönemi      
IAED 399 İç Mimarlık Çevre Tasarımı Stajı II 0 0 1

6. Yarıyıl

  T U AKTS
IAED 302  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı III 2 6 8
IAED 312 İç ve Dış Mekan Tasarımı 2 3 4
IAED 362 Peyzaj Mimarlığı 2 2 4
ENG 302 Sözlü İletişim Teknikleri 3 0 3
TURK 104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     4
  Serbest Seçmeli Ders     4

7. Yarıyıl

  T U AKTS
IAED 401  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı IV 2 6 8
IAED 470 İç Mimarlık Fiyatlandırması ve Yönetimi 0 0 2
  İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     5
  Alan Seçmeli Ders     4
  Serbest Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     4

8. Yarıyıl

  T U AKTS
IAED 402 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı V 2 6 8
PETC 100 Mesleki Etik  2 0 2
  İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     4
  Serbest Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     4

Alan Seçmeli Ders Listesi

   
IAED 210  Bilgisayar Uygulamaları (2-2)4
IAED 222 İnsan Faktörü (3-0)4
IAED 320 Mobilya Tarihi (3-0)5
IAED 330 Fütürist Çevre (3-0)5
IAED 343 Şehir Mekanının Morfoloji ve Tipolojisi (3-0)5
IAED 360 Renk Teorisi ve Uygulamaları (3-0)5
IAED 420 Şehir Mekanı ve Mobilya (3-0)5
IAED 440 İç Mekan Analiz Sistemleri (3-0)5
IAED 445 Şehirler Anıtlar ve Peyzaj (3-0)5
IAED 450 Peyzaj Ekolojisi (3-0)5
IAED 455 Mekan Kültür Kimlik (3-0)5
IAED 460 Çevre Yönetimi (3-0)5
IAED 470 İç Mimarlık Fiyatlandırılması ve Yönetimi (3-0)5
IAED 481 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımında Özel Konular I (3-0)5
IAED 482 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımında Özel KonularII (3-0)5
IAED 490 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Projesi (1-0)5
ARCH 244 İnsan, Mekân ve Çevre (3-0)4
ARCH 284 Sayısal Tasarıma Giriş (2-2)4
ARCH 322 Mimari Modelleme (2-2)4
ARCH 382 Mimarlık ve Sayısal Tasarım (2-3)5
ARCH 412 Mimari Portfolyo Tasarımı (2-2)5
ARCH 430 Mimari Mühendisliğe Giriş (3-0)5
ARCH 431 Çağdaş Türk Mimarisi (3-0)5
ARCH 434 Yapı Projesi Yönetimi (3-0)5
ARCH 441 Çevresel Estetik (3-0)5
ARCH 443 Sinematik Mimarlık (3-0)5
ARCH 445 Mimarlıkta Felsefi Tartışmalar (3-0)5
ARCH 481 Mimarlıkta Özel Konular I (3-0)5
ARCH 482 Mimarlıkta Özel Konular II (3-0)5
ARCH 490 Mimarlık Araştırma Projesi (1-0)5

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Dersleri Listesi

• ECON 201, ECON 202, ECON 302, ECON 306
• IR 102, IR 201, IR 202, IR 204, IR 312
• LAW 102, LAW 193, LAW 195, LAW 205, LAW 408
• MAN 431
• POLS 101, POLS 201, POLS 202, POLS 206, POLS 301, POLS 304, POLS 361, POLS 362, POLS 412
• PSY 101, PSY 102, PSY 142, PSY 403, PSY 404
• SOC 101, SOC 102, SOC 111, SOC 222, SOC 251, SOC 252, SOC 324

 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

CO-OP HAKKINDA BİLGİ VE CO-OP UYGULAMASI

1)      MDBF Bölümlerinin Co-Op programı, bir zorunlu staj ve bir yarıyılın peşpeşe birleştirilmesi sonucunda, Co-Op anlaşması yapılmış işyerlerinde çalışılması ile oluşan bir programdır. 

2)      Co-Op programı seçmeli bir programdır, başvuru yapmak suretiyle isteyen her MDBF öğrencisi bu programa katılabilir.

3)      Program 6. Yarıyılın sonundaki Yaz dönemi de dahil olmak üzere, 7. Yarıyılı kapsar.

4)      Programa katılmak isteyen öğrenciler 6. yarıyılın ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar Co-Op programına katılmak istediklerini ilgili formları doldurup Bölümlerine vermek durumundadırlar. Bu günden sonraki başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

5)      Programa katılan öğrencilerin 6. Yarıyıl ile 7.Yarıyıl arasındaki Yaz dönemindeki II.Stajları Co-Op kapsamında sayılır.

6)      Programa katılan Co-Op öğrencileri 7.  ve 8. Yarıyıldaki aşağıdaki seçmeli derslerden EX notu ile muaf tutulurlar.

MUAF TUTULAN DERSLER: 20 AKTS

 

 

Ders kodu

Ders adı

AKTS

NOT

Yaz dönemi

IAED 399   

Yaz Stajı II                                                                                                                

1

EX

7. yarıyıl

 

Serbest  Seçmeli Ders

4

EX

Serbest  Seçmeli Ders

5

EX

Alan  Seçmeli Ders

5

EX

8. yarıyıl

 

Alan  Seçmeli Ders

5

EX

 

 

toplam

20

 

 

 7)      Co-Op öğrencileri, 7. Yarıyılda, yukarıda belirtilen muaf tutuldukları derslerin yerine, aşağıdaki Co-Op dersini ve diğer bölüm derslerini alırlar.

 ALINMASI GEREKEN DERSLER: 32 AKTS

 

Ders kodu

Ders adı

T

U

AKTS

7. yarıyıl

IAED 401

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı IV

2

6

8

ISG 401     

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2

0

2

IAED 470

İç Mimarlık Fiyatlandırması ve Yönetimi

3

0

2

ENS 499

MDBF Co-Op

0

20

20

 

 

toplam

 

 

32

*İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Co-Op öğrencileri 8. Yarıyılda 2 adet 4 kredilik alan seçmeli ders alabilirler.

 

 

 8) Co-Op öğrencileri, 7. Yarıyılda üniversite derslerini azami 1 tam gün veya 2 yarım gün okulda olacak şekilde alır ve diğer günlerini çalıştıkları işyerlerinde geçirirler.

10)  Co-Op başvurusu yapmış olmak, Co-Op’a kabul edilmiş olmak anlamına gelmez.

11)  Co-Op’a başvurular, Bölümün ve Fakültenin ilgili kurullarında değerlendirip, ilgili işyerlerine gönderilip uygunluğu onaylanır.  Bu süreçleri tamamlanmış olan öğrenciler Co-Op’a kayıt yaptırma hakkı kazanırlar. Dekanlık Co-Op Programı öğrencilerini ilgili programa kaydedilmeleri için programa kabulün hemen sonrasında Öğrenci İşleri’ne bildirir.

12)  Uygunluğu onaylanıp Co-Op öğrencisi olanlar;

1. Co-Op yarıyılı başlamadan önce vazgeçerler ise;

i.      Staj yaparken programdan ayrılmak isterlerse stajları sayılmaz.

ii.      Staj süresini bitirip programdan ayrılmak isterlerse, yaptıkları staj ilgili işyerinden getirecekleri belgelere göre Staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

iii.    Bu durumdaki öğrencilerin Co-Op programı’ndan kaydı silinir.  Kaydının silinmesi için öğrencinin Bölümün onayladığı bir form ile Öğrenci İşleri’ne başvurması gerekir.  Kaydı silinen öğrenci bir daha Co-Op programına müracaat edemez.

2. Co-Op yarıyılının ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar vazgeçerler ise;

i.      Ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar Co-Op için aldıkları dersi bırakıp o yarıyılın derslerini alabilirler.

ii.      Bu durumdaki öğrencilerin Co-Op programı’ ndan kaydı silinir.  Kaydının silinmesi için öğrencinin Bölümün onayladığı bir form ile Öğrenci İşleri’ne başvurması gerekir. Kaydı silinen öğrenci bir daha Co-Op programına müracaat edemez.

iii.      Yaptıkları staj var ise, bu staj ilgili işyerinden getirecekleri belgelere göre staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.