Close

Ders Programı

  T U AKTS
CE 101 Bilgisayar Programlama I 2 2 5
MATH 151  Diferansiyel ve İntegral Matematik I 3 2 7
PHYS 101 Fizik I 3 2 6
CE 100 Bilgisayar Becerileri 1 2 2
ENG 101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 4 0 3
IE 111 Endüstri Mühendisliğine Giriş 3 0 5
CULT 101 Kültür ve Toplum 2 0 2

  T U AKTS
MATH 152 Diferansiyel ve İntegral Matematik II 3 2 7
PHYS 102 Fizik II 3 2 6
CE 102 Bilgisayar Programlama II 2 2 5
ENG 102 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma II 4 0 3
HIST 110 Uygarlık Tarihi 3 0 3
SRP 102 Toplumsal Sorumluluk Projesi 0 2 2
  Serbest Seçmeli Ders     4

  T U AKTS
IE 211 Yöneylem Araştırması I 3 0 5
IE 250 İşlem Analizi ve Tasarımı 4 0 6
MATH 220 Olasılık ve İstatistik 3 0 5
MATH 240 Doğrusal Cebir 3 0 5
ENG 201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 4 0 3
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 2
  Serbest Seçmeli Ders     4
Yaz Dönemi
IE 299 Endüstri Mühendisliği Stajı I 0 0 1

  T U AKTS
IE 202 Mühendisler için İstatistik 3 0 5
IE 212 Yöneylem Araştırması II 3 0 5
IE 254 İmalat Teknikleri 3 2 6
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 2
MATH 260 Türevsel Denklemler 3 0 5
ECON 280 İktisadın Temel İlkeleri 3 0 4
ENG 202 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma IV 4 0 3

  T U AKTS
IE 321 Sistem Benzetimi 3 0 5
IE 325 Rassal Modeller 3 0 5
IE 371 Mühendislik Ekonomisi ve Finansı 3 0 5
ENG 301 Yazılı İletişim 4 0 3
TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     4
Yaz Dönemi
IE 399 Endüstri Mühendisliği Stajı II 0 0 1

  T U AKTS
IE 332 Üretim Sistemleri Yönetimi 3 2 6
IE 342 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 5
IE 352 Kalite Planlama ve Denetimi 3 0 5
IE 362 Hizmet Sistemleri Tasarım ve Yönetimi 3 0 5
ENG 302 Sözlü İletişim 4 0 3
TURK 104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 0 2
  Serbest Seçmeli Ders     4

  T U AKTS
IE 491 Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi I 1 0 5
PETC 100 Mesleki Etik 2 0 2
  İş Güvenliği ve Sağlığı I 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     5
  Alan Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     5

  T U AKTS
IE 492 Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi II 1 0 8
  İş Güvenliği ve Sağlığı II 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     5
  Alan Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     5

IE 410  Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler (3-0)5
IE 419 Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları (3-0)5
IE 425 Rassal Programlama (3-0)5
IE 430 Envanter Planlama (3-0)5
IE 440 Çizelgeleme (3-0)5
IE 470 Karar Analiz Modelleri (3-0)5
IE 471 Finans Mühendisliğine Giriş (3-0)5
IE 475 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (3-0)5
IE 476 Sürdürülebilirlik Mühendisliği (3-0)5
IE 477 Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları (3-0)5
IE 481 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I (3-0)5
IE 482 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II (3-0)5
IE 490 Endüstri Mühendisliği Araştırma Projesi (3-0)5

ENDÜSTRİ MÜH. (TUR.)

CO-OP HAKKINDA BİLGİ VE CO-OP UYGULAMASI

1)      MDBF Bölümlerinin Co-Op programı, bir zorunlu staj ve bir yarıyılın peşpeşe birleştirilmesi sonucunda, Co-Op anlaşması yapılmış işyerlerinde çalışılması ile oluşan bir programdır. 

2)      Co-Op programı seçmeli bir programdır, başvuru yapmak suretiyle isteyen her MDBF öğrencisi bu programa katılabilir.

3)      Program 6. Yarıyılın sonundaki Yaz dönemi de dahil olmak üzere, 7. Yarıyılı kapsar.

4)      Programa katılmak isteyen öğrenciler 6. yarıyılın ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar Co-Op programına katılmak istediklerini ilgili formları doldurup Bölümlerine vermek durumundadırlar. Bu günden sonraki başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

5)      Programa katılan öğrencilerin 6. Yarıyıl ile 7.Yarıyıl arasındaki Yaz dönemindeki II.Stajları Co-Op kapsamında sayılır.

6)      Programa katılan Co-Op öğrencileri 7.  ve 8. Yarıyıldaki aşağıdaki seçmeli derslerden EX notu ile muaf tutulurlar.

MUAF TUTULAN DERSLER: 20 AKTS

 

 

Ders kodu

Ders adı

AKTS

 

Yaz dönemi

END 399   

Endüstri Mühendisliği Stajı II

1

EX

6. Yarıyıl

 

Serbest  Seçmeli Ders

4

EX

7. yarıyıl

 

Serbest  Seçmeli Ders

5

EX

Alan  Seçmeli Ders

5

EX

Alan  Seçmeli Ders

5

EX

 

 

toplam

20

 

 

 7)      Co-Op öğrencileri, 7. Yarıyılda, yukarıda belirtilen muaf tutuldukları derslerin yerine, aşağıdaki Co-Op dersini ve diğer bölüm derslerini alırlar.

ALINMASI GEREKEN DERSLER: 29 AKTS

 

Ders kodu

Ders adı

T

U

AKTS

7. yarıyıl

END 491

Endüstri Mühendisliği Tasarımı Projesi I

1

0

5

 

ISG 401     

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2

0

2

 

METK 100

Mesleki Etik

2

0

2

 

ENS 499

MDBF Co-Op

0

20

20

 

 

toplam

 

 

29

*Endüstri Müh. (Tur.) Co-Op öğrencilerinin 6. Yarıyılda 5 kredilik alan seçmeli ders alabilirler.

 

 

 

 

 8) Co-Op öğrencileri, 7. Yarıyılda üniversite derslerini azami 1 tam gün veya 2 yarım gün okulda olacak şekilde alır ve diğer günlerini çalıştıkları işyerlerinde geçirirler.

10)  Co-Op başvurusu yapmış olmak, Co-Op’a kabul edilmiş olmak anlamına gelmez.

11)  Co-Op’a başvurular, Bölümün ve Fakültenin ilgili kurullarında değerlendirip, ilgili işyerlerine gönderilip uygunluğu onaylanır.  Bu süreçleri tamamlanmış olan öğrenciler Co-Op’a kayıt yaptırma hakkı kazanırlar. Dekanlık Co-Op Programı öğrencilerini ilgili programa kaydedilmeleri için programa kabulün hemen sonrasında Öğrenci İşleri’ne bildirir.

12)  Uygunluğu onaylanıp Co-Op öğrencisi olanlar;

1. Co-Op yarıyılı başlamadan önce vazgeçerler ise;

i.      Staj yaparken programdan ayrılmak isterlerse stajları sayılmaz.

ii.      Staj süresini bitirip programdan ayrılmak isterlerse, yaptıkları staj ilgili işyerinden getirecekleri belgelere göre Staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

iii.    Bu durumdaki öğrencilerin Co-Op programı’ndan kaydı silinir.  Kaydının silinmesi için öğrencinin Bölümün onayladığı bir form ile Öğrenci İşleri’ne başvurması gerekir.  Kaydı silinen öğrenci bir daha Co-Op programına müracaat edemez.

2. Co-Op yarıyılının ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar vazgeçerler ise;

i.      Ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar Co-Op için aldıkları dersi bırakıp o yarıyılın derslerini alabilirler.

ii.      Bu durumdaki öğrencilerin Co-Op programı’ ndan kaydı silinir.  Kaydının silinmesi için öğrencinin Bölümün onayladığı bir form ile Öğrenci İşleri’ne başvurması gerekir. Kaydı silinen öğrenci bir daha Co-Op programına müracaat edemez.

iii.      Yaptıkları staj var ise, bu staj ilgili işyerinden getirecekleri belgelere göre staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

 

• ECON 201, ECON 202, ECON 302, ECON 306
• IR 102, IR 201, IR 202, IR 204, IR 312
• LAW 102, LAW 193, LAW 195, LAW 205, LAW 408
• MAN 431
• POLS 101, POLS 201, POLS 202, POLS 206, POLS 301, POLS 304, POLS 361, POLS 362, POLS 412
• PSY 101, PSY 102, PSY 142, PSY 403, PSY 404
• SOC 101, SOC 102, SOC 111, SOC 222, SOC 251, SOC 252, SOC 324