Close

Lisans Programı

1) Elektrik ve elektronik mühendisliği ve ilgili matematik ve fen alanlarında güçlü bir kuramsal temel ve uygulama becerileri

2) Küresel alanda başarılı bir mühendislik kariyeri için gerekli teknik donanım ve lisansüstü eğitim için gerekli birikim ve araştırma becerileri

3) Etkin iletişim becerisi, çok yönlü yaklaşım, meslek ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci

4) Bağımsız çalışabilme, disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilme, takım çalışması ve takım liderliği yapabilme, işbirliği becerileri

5) Yenilikleri izleyebilme, kendini sürekli geliştirme ve yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme 

Altınbaş Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Programı mezun profilini gösteren program öğrenme çıktıları aşağıdadır.

1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerileri

2) Deneyler tasarlayabilme, deney yapma ve deney sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi

3) Bir sistem, bileşen veya süreci ekonomik, çevresel, beşeri, politik, ahlaki, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi gereklilikleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi

4) Çok disiplinli ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

5) Mühendislik problemlerini belirleyebilme, tanımlama ve çözebilme becerisi

6) Mesleki ve etik sorumluk anlayışı

7) Etkili biçimde iletişim kurabilme becerisi

8) Küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda mühendisliğin etkisini anlayabilme becerisi

9) Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

10) Çağın sorunlarının farkında olması

11) Mühendislik alanının yöntem, yetenek ve günümüz araçlarını kullanabilme becerisi

12) Elektrik ve elektronik cihazların, yazılım ve donanım bileşenleri içeren sistemlerin tasarımı ve incelemesi için bilgisayar ve mühendislik bilimleri modern bilgisine sahip olması

13) Girişimcilik ve liderlik becerilerine sahip olması