Close

Ders Programı

Ders programı

  T U AKTS
MATH 151 Diferansiyel ve İntegral Matematik I 3 2 7
PHYS 101 Fizik I 3 2 6
CE 101 Bilgisayar Programlama I 2 2 5
CE 111 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 3 0 5
ENG 101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 4 0 3
CE 100 Bilgisayar Becerileri 1 2 2
CULT 101 Kültür ve Toplum 2 0 2

  T U AKTS
MATH 152 Diferansiyel ve İntegral Matematik II 3 2 7
PHYS 102 Fizik II 3 0 6
CE 102 Bilgisayar Programlama II 2 2 5
ENG 102 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma II 4 0 3
HIST 110 Uygarlık Tarihi 3 0 3
TOS 102 Toplumsal Sorumluluk Projesi 2 0 2
  Serbest Seçmeli Ders     4

  T U AKTS
CE 201 Nesneye Yönelik Programlama 2 5
CE 211 Ayrık Hesaplama Yapıları 3 0 5
EE 242 Sayısal Sistemler 3 2 6
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 2
MATH 240 Doğrusal Cebir 3 0 5
ENG 201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 0 3
  Serbest Seçmeli Ders     4
Yaz Dönemi
CE 299 Bilgisayar Mühendisliği Stajı I 1

  T U AKTS
CE 202 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3 0 5
EE 201 DC Devre Analizi 3 2 6
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 2
MATH 220 Olasılık ve İstatistik 3 0 5
MATH 260 Türevsel Denklemler 3 0 5
ENG 202 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma IV 3 0 3
  Serbest Seçmeli Ders     4

  T U AKTS
CE 331 Bilgisayar Organizasyonu 3 0 5
CE 341 İşletim Sistemleri 3 0 5
EE 311 Analog Elektronik 3 2 6
ENG 301 Yazılı İletişim 3 0 3
TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     4
Yaz Dönemi
CE 399 Bilgisayar Mühendisliği Stajı II 1

  T U AKTS
CE 310 Algoritma Analizi 3 0 6
CE 362 Veritabanı Sistemleri 2 2 5
CE 370 Yazılım Mühendisliği 3 0 5
EE 341 Mikroişlemciler 3 2 6
PETC 100 Profesyonel Etik 2 0 2
ENG 302 Sözlü İletişim 3 0 3
TURK 104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 0 2

  T U AKTS
CE 491 Bilgisayar Mühendisliği Tasarım Projesi I 1 0 6
  Alan Seçmeli Ders     5
  Alan Seçmeli Ders     5
  Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     5
   İş Sağlığı ve Güvenliği I     2

  T U AKTS
CE 492 Bilgisayar Mühendisliği Tasarım Projesi II 1 0 6
ECON 280 İktisadın Temel İlkeleri 3 0 4
  Alan Seçmeli Ders     5
  Alan Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     5
  Serbest Seçmeli Ders     4
  İş Sağlığı ve Güvenliği II     2

CE 320 Programlama Dilleri (2-2)5
CE 322 Internet ve Web Programlama (2-2)5
CE 332 Bilgisayar Mimarisi (3-0)5
CE 340 Sistem Programlama (2-2)5
CE 380 Çoklu Ortam Teknikleri ve Uygulamaları (3-0)5
CE 410 Hesaplama Kuramı (3-0)5
CE 412 Paralel ve Dağıtık Hesaplama (3-0)5
CE 450 Bilgisayar Ağları (3-0)5
CE 452 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3-0)5
CE 471 Bilgisayar Grafikleri (3-0)5
CE 472 Yapay Zeka (3-0)5
CE 473 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (3-0)5
CE 474 Doğal Dil İşleme (3-0)5
CE 481 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinde Özel Konular I (3-0)5
CE 482 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinde Özel Konular II (3-0)5 
CE 490  Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Projesi (1-0)5

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

CO-OP HAKKINDA BİLGİ VE CO-OP UYGULAMASI

1)      MDBF Bölümlerinin Co-Op programı, bir zorunlu staj ve bir yarıyılın peşpeşe birleştirilmesi sonucunda, Co-Op anlaşması yapılmış işyerlerinde çalışılması ile oluşan bir programdır. 

2)      Co-Op programı seçmeli bir programdır, başvuru yapmak suretiyle isteyen her MDBF öğrencisi bu programa katılabilir.

3)      Program 6. Yarıyılın sonundaki Yaz dönemi de dahil olmak üzere, 7. Yarıyılı kapsar.

4)      Programa katılmak isteyen öğrenciler 6. yarıyılın ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar Co-Op programına katılmak istediklerini ilgili formları doldurup Bölümlerine vermek durumundadırlar. Bu günden sonraki başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

5)      Programa katılan öğrencilerin 6. Yarıyıl ile 7.Yarıyıl arasındaki Yaz dönemindeki II.Stajları Co-Op kapsamında sayılır.

6)      Programa katılan Co-Op öğrencileri 7.  ve 8. Yarıyıldaki aşağıdaki seçmeli derslerden EX notu ile muaf tutulurlar.

MUAF TUTULAN DERSLER: 20 AKTS

 

 

Ders kodu

Ders adı

AKTS

Not

Yaz dönemi

CE 399

Yaz Stajı II                                                                                                                

1

EX

7. yarıyıl

 

Serbest  Seçmeli Ders

5

EX

Alan  Seçmeli Ders

5

EX

Alan  Seçmeli Ders

5

EX

8. yarıyıl

 

Serbest  Seçmeli Ders

4

EX

 

 

toplam

20

 

 

7)      Co-Op öğrencileri, 7. Yarıyılda, yukarıda belirtilen muaf tutuldukları derslerin yerine, aşağıdaki Co-Op dersini ve diğer bölüm derslerini alırlar.

ALINMASI GEREKEN DERSLER: 28 AKTS

 

Ders kodu

Ders adı

T

U

AKTS

7. yarıyıl

CVE 491     

Bilgisayar Mühendisliği Tasarım Projesi I

1

0

6

ISG 401     

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2

0

2

ENS 499

MDBF Co-Op

0

20

20

 

 

toplam

 

 

28

*Bilgisayar Müh.  Co-Op öğrencileri 8. Yarıyılda 5 kredilik alan seçmeli ders alabilirler.

 

 8) Co-Op öğrencileri, 7. Yarıyılda üniversite derslerini azami 1 tam gün veya 2 yarım gün okulda olacak şekilde alır ve diğer günlerini çalıştıkları işyerlerinde geçirirler.

10)  Co-Op başvurusu yapmış olmak, Co-Op’a kabul edilmiş olmak anlamına gelmez.

11)  Co-Op’a başvurular, Bölümün ve Fakültenin ilgili kurullarında değerlendirip, ilgili işyerlerine gönderilip uygunluğu onaylanır.  Bu süreçleri tamamlanmış olan öğrenciler Co-Op’a kayıt yaptırma hakkı kazanırlar. Dekanlık Co-Op Programı öğrencilerini ilgili programa kaydedilmeleri için programa kabulün hemen sonrasında Öğrenci İşleri’ne bildirir.

12)  Uygunluğu onaylanıp Co-Op öğrencisi olanlar;

1. Co-Op yarıyılı başlamadan önce vazgeçerler ise;

i.      Staj yaparken programdan ayrılmak isterlerse stajları sayılmaz.

ii.      Staj süresini bitirip programdan ayrılmak isterlerse, yaptıkları staj ilgili işyerinden getirecekleri belgelere göre Staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

iii.    Bu durumdaki öğrencilerin Co-Op programı’ndan kaydı silinir.  Kaydının silinmesi için öğrencinin Bölümün onayladığı bir form ile Öğrenci İşleri’ne başvurması gerekir.  Kaydı silinen öğrenci bir daha Co-Op programına müracaat edemez.

2. Co-Op yarıyılının ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar vazgeçerler ise;

i.      Ders ekleme bırakma günlerinin son gününe kadar Co-Op için aldıkları dersi bırakıp o yarıyılın derslerini alabilirler.

ii.      Bu durumdaki öğrencilerin Co-Op programı’ ndan kaydı silinir.  Kaydının silinmesi için öğrencinin Bölümün onayladığı bir form ile Öğrenci İşleri’ne başvurması gerekir. Kaydı silinen öğrenci bir daha Co-Op programına müracaat edemez.

iii.      Yaptıkları staj var ise, bu staj ilgili işyerinden getirecekleri belgelere göre staj koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

 

• ECON 201, ECON 202, ECON 302, ECON 306
• IR 102, IR 201, IR 202, IR 204, IR 312
• LAW 193, LAW 195
• MAN 431
• POLS 101, POLS 201, POLS 202, POLS 206, POLS 301, POLS 304, POLS 361, POLS 362, POLS 412
• PSY 101, PSY 102, PSY 142, PSY 403, PSY 404
• SOC 101, SOC 102, SOC 111, SOC 222, SOC 251, SOC 252, SOC 324