Close

Ders İçerikleri

CE 100 Bilgisayar Becerileri (1-2)3
Bilgi işlemeye giriş; bilgisayar donanım ve yazılımlarına giriş; kelime işleme, çizelge (tablo), sunuş ve veritabanı yazılımları; web yazılımı araçları.
CE 101 Bilgisayar Programlama I (2-2)5
Bilgisayar mimarisine giriş; C programlama dili bileşenleri: değişmezler, değişkenler ve ifadeler; koşullu ifadeler ve if ifadeleri; for ve while ifadeleri ile döngüler; tek boyutlu ve çok boyutlu diziler; fonksiyonlar; işaretçiler.
CE 102 Bilgisayar Programlama II (2-2)5
Orta seviye programlama uygulamaları; nesneye yönelik programlama; küçük ve orta ölçüde programlama egzersizleri ve programlama projeleri. Önkoşul: CE 101.
CE 110 Bilgisayar Becerileri (Türkçe) (1-2)3
Bilgi işlemeye giriş; bilgisayar donanım ve yazılımlarına giriş; kelime işleme, çizelge (tablo), sunuş ve veritabanı yazılımları; web yazılımı araçları.
CE 201 Nesneye Yönelik Programlama (2-2)5
Nesneler ve sınıflar, oluşturucular, statik değişkenler, sabitler ve yöntemler, görünürlük değiştiricileri, nesnelerin ve dizilerin yöntemlere geçirilmesi, değişmezlik, değişken kapsam, sınıf soyutlaması ve paketleme, üst ve alt sınıf kavramları, kalıtım, çoklu anlam, çiğneme, çokyükleme, soyut sınıflar, nesne yönelimli tasarım. Önkoşul: CE 102.
CE 202 Veri Yapıları ve Algoritmalar (3-0)5
Algoritma analizi; dizi yığıtları, kuyruklar, bağlı listeler, ağaçlar, sıralama, hesaba dayalı adresleme ve arama yapıları; algoritma karmaşıklığı ve paralel algoritmalar; dosya örgütleşimi. Önkoşul: CE 201.
CE 211 Ayrık Hesaplama Yapıları (3-0)5
Temel mantık kavramları, kümeler, fonksiyonlar; matematiksel akıl yürütme, sayma, ilişkiler, çizge, ağaç yapıları, cebirsel yapı, mantıksal cebir; modelleme hesaplamaları.
CE 299 Bilgisayar Mühendisliği Stajı I (0-0)5
Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj bilgisayar mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
CE 310 Algoritma Analizi (3-0)5
Algoritmaların analizi: Ayıklama, arama, sayfalama ve paralelleme; matematiksel algoritmaların analizi: Oyun ve bulmaca, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları. Önkoşul: CE 202, CE 211.
CE 320 Programlama Dilleri (2-2)5
Programlama dillerinin sözdizimi ve anlambilimi, veri depolama, veri kontrolü, tanımlayıcıların bağlanması, tanımlar, diziler ve eşzamanlı süreçler; programlama dillerinin temel özellikleri. Önkoşul: CE101.
CE 322 Internet ve Web Programlama (2-2)5
HTML'ye giriş, Javascript denetleme yapıları, fonksiyonlar, dizilimler, nesneler, dinamik HTML-CSS, nesne model ve koleksiyonları, olay modeli, filtreler ve geçişler. Önkoşul: CE 101.
CE 331 Bilgisayar Organizasyonu (3-0)5
Temel bilgisayar düzeni; komut kümeleri ve uygulamaları; adresleme teknikleri; ALU, donanımla bütünleşik ve mikroprogramlı denetim birimleri; hafıza birimi; giriş/çıkış yapıları ve kesme yönetimi; Von Neumann makinesi üzerinde geliştirmeler; veri yolu yapısı; çevirme dili programlama. Önkoşul: CE 202.
CE 332 Bilgisayar Mimarisi (3-0)5
Bir işlemcinin limitlerini zorlama; komut kümesi tasarımı ve bunun bilgisayar performansı üzerindeki etkileri; mikroprogramlama; adresleme teknikleri; bellek hiyerarşisi; çağrışımsal bellek, sanal bellek ve önbellek; bellek yönetimi; kesmeler, doğrudan bellek erişimi ve doğrudan bellek erişimi kanalları; ticari bilgisayar mimarilerinin karşılaştırılması. Önkoşul: CE 331.
CE 340 Sistem Programlama (2-2)5
 Windows ortamı ve araçları; Unix ortamı ve araçları; C dilinde programlama; çevirici (assembly) dilinde programlama; Unix sistem çağrıları. Önkoşul: CE 101.
CE 341 İşletim Sistemleri (3-0)5
İşletim sistemlerinin yapıları ve sınıflandırmaları; depolama araçları, bellek yönetimi ve dinamik depolama stratejileri; çizelgeleme algoritmaları; giriş/çıkış ve kesme yapıları; koruma ve güvenlik; kuyruklama ve ağ denetim modelleri; bağlayıcılar, yükleyiciler, çeviriciler ve programlama ortamları; işletim sistemleri ve işletim sistemi modülleriyle alakalı uygulamalar. Önkoşul: CE 201.
CE 361 Veritabanı Sistemleri (2-2)5
Veri tabanlarına giriş; nesne-ilişki modellemesi; ilişkisel model; veri açıklaması ve sorgu dilleri; normal formlar ve veritabanı tasarımı; fiziksel tasarım ve erişim stratejileri; güvenlik, bütünlük ve güvenilirlik; veritabanı tasarım ve gerçekleştirme projesi. Önkoşul: CE 202.
CE 370 Yazılım Mühendisliği (3-0)5
Yazılımın yaşam döngüsü; nesneye yönelik yazılım mühendisliği; UML’ye (birleştirilmiş modelleme dili) giriş; gerekliliklerin ortaya çıkarılması ve analizi; yazılım kalıpları; gerçekleme ve test etme; yapısal düzen yönetimi; yazılım projesi yönetimi; orta seviye bir yazılım projesinin gurup çalışması yaparak gerçekleştirilmesi. Önkoşul: CE 202.
CE 380 Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları (3-0)5
Çokluortam sistem uygulamalarının esasları ve güncel teknolojileri; dijital sinyal işlemeye giriş; çokluortam yazılımları ve donanımları, çokluortam verilerinin etkin bir biçimde temsil edilmesi, işlenmesi ve okunması; grafikler, ses ve müzik, görüntü ve video.
CE 399 Bilgisayar Mühendisliği Stajı II (0-0)5
Belirli sayıda iş gününden oluşan staj; staj bilgisayar mühendisliği ile ilişkili bir sektörde yapılmalıdır; öğrenciler kazanılan iş deneyimi, kazanılan bilgi ve beceriler hakkında rapor sunacaklardır.
CE 410 Hesaplama Kuramı (3-0)5
Otomata (özdevinir) teorisine genel bakış: Church-Turing tezi, karar verilebilirlik, zaman karmaşıklığı, uzay karmaşıklığı ve karar verilemezlik; olasılıksal makineler; kuantum hesaplamaları. Önkoşul: CE 211.
CE 412 Paralel ve Dağıtık Hesaplama (3-0)5
Paralel ve dağıtık sistemlerin mimarisi ve tasarlanması; paralel programlama; ağlar ve protokoller; uzaktan prosedür çağırma; dosya ve dizin servisleri; koruma ve güvenlik; paralel mimariler. Önkoşul: CE 310.
CE 450 Bilgisayar Ağları (3-0)5
Bilgisayar ağlarına genel bakış; ağ mimarisi ve ISO modeli; ağ yapısı, bağlanabilirlik analizi, gecikme analizi ve geri besleme analizi; fiziksel katman, aktarma, çoklama, terminal idaresi, hatalar; veri bağ katmanı ve bağ protokolü; ağ katmanı, yönlendirme ve tıkanıklık, uydu ve paket radyo ağları, yerel ağlar; aktarma ve oturum katmanı, sunum katmanı ve uygulama katmanı. Önkoşul: CE 331.
CE 452 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3-0)5
Kriptografi, ağ güvenliği ve güvenli yazılımların esasları ve uygulamaları: bilgisayar ve ağlara yapılan saldırı çeşitleri, bilgisayar korsanlarının kullandıkları teknikler, saldırının tespit edilmesi, müdahale prosedürleri, çözümler ve risk yönetimi; bilgi güvenliği politikaları. Önkoşul: CE 450.
CE 471 Bilgisayar Grafikleri (3-0)5
Grafik sistemlerine genel bakış; veri çıkış temelleri ve nitelikleri; 2D (iki boyutlu) dönüştürme, pencereleme ve kırpma, bölütler; interaktif giriş (input); 3D (üç boyutlu) dönüştürme ve görüntüleme; gizli çizgi ve gizli yüzey eleme; gölge ve renkler; modelleme; bilgisayar grafikleri konusunda küçük ölçekte bir proje. Önkoşul: CE 202.
CE 472 Yapay Zeka (3-0)5
Bilginin temsili; arama ve buluşsal programlama; mantık ve mantıksal programlama; yapay zekanın uygulama alanları: problem çözme, oyunlar ve bulmacalar, uzman sistemler, planlama, öğrenme, doğal dil kavrayışı; yapay zeka dilinde egzersizler; yapay zeka konusunda küçük ölçekte bir proje. Önkoşul: CE 202.
CE 473 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (3-0)5
İnsan bilgisayar etkileşiminin esasları; interaktif bilgisayar sistemlerinin öğeleri, pencereler ve giriş aygıtları; Windows sistemi ve diyalog kontrolü; interaktif sistemler için diyalog tasarımı; psikolojik, fizyolojik, dilbilimsel ve algısal faktörler; farklı etkileşim tekniklerinin avantajları ve dezavantajları, komut dili sözdizimi ve veri sunumu; tasarım metodolojisi ve ana esasları; insan bilgisayar etkileşimi konusunda küçük ölçekte bir proje.
CE 474 Doğal Dil İşleme (3-0)5
Doğal dil işlemenin boyutları: biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel analiz; dönüşümsel dilbilgisi; Prolog dilinde uygulamalar; doğal dil işleme konusunda küçük ölçekte bir proje. Önkoşul: CE 202.
CE 481 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinde Özel Konular I (3-0)5
Bilgisayar mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
CE 482 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinde Özel Konular II (3-0)5
Bilgisayar mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş olan özel konular. Önkoşul: Öğretim üyesinin izni.
CE 490 Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Projesi (1-0)5
Bilgisayar mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde danışman yönetiminde araştırma. Önkoşul:Öğretim üyesinin izni.
CE 491 Bilgisayar Mühendisliği Tasarım Projesi I (1-3)8
Bilgisayar mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularından birinde proje danışmanı yönetiminde araştırma. Yapılan araştırmaların ve alınan ön sonuçların sözlü ve proje raporu şeklinde sunumu. Önkoşul: Öğrenci son akademik yılında olmalıdır. Önkoşul: Son sınıf öğrencisi olma.
CE 492 Bilgisayar Mühendisliği Tasarım Projesi II (1-3)8
CE 491’in devamı. Önkoşul: CE 491.