Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

ILM 241 Üretim ve Operasyon Yönetimi (3-0)5
Ürün tasarımı ve analizi, kapasite planlama ve yatırım kararları, üretim tahmin modelleri, kuruluş yeri, tesis yerleşimi ve malzeme kullanımı, malzeme yönetimi ve stok kontrolü, toplam planlama ve ana üretim planlaması, malzeme ihtiyaç planlama, üretim planlama ve kontrol, tek makine çizelgeleme, akış tipi çizelgeleme ve iş çizelgeleme, kalite kontrol.
ILM 242 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (3-0)5
Bu ders planlama ve yönetim lojistik fonksiyonları ve tedarik zinciri faaliyetlerini incelemektedir. Bu ders sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturma, duyarlı tedarik zinciri oluşturma, tedarik zinciri yönetimi, lojistik maliyetler ve performans ölçme, tedarik zincirinde risk yönetimi, arz ve talep eşleştirme, tedarik zinciri ilişkilerinin yönetilmesi ve sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturulması konularını kapsamaktadır.
ILM 244 Stok Yönetimi (3-0)5
Stok analizine giriş, talep yönetimi, maliyet kavramları, stok değerleme, stok kar ilişkisi, faaliyet tabanlı kararlar, talep tahmini, güvenlik stoku hesaplanması, malzeme ihtiyaç planlaması, ana üretim planlaması, dağıtım yönetimi, dağıtım kaynakları planlaması, satın alma yönetimi ve stok giriş yönetim organizasyonu. Önkoşul: ILM 241.
ILM 303 Kurumsal Kaynak Planlaması (3-0)5
Kurumsal kaynak planlaması (ERP), kurumsal sistemlerin değerlendirilmesi, ERP modülleri ve tarihsel gelişimi, ERP uygulamaları, ERP proje yönetimi, iş zekası ve ERP sistemleri, ERP ve tedarik zincirleri, ERP eğilimleri, ERP simülasyon oyunları, ERP ile optimizasyon ve lojistik planlaması.
ILM 305 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (3-0)5
Uluslararası lojistik ve tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı, dış kaynak operasyonları ve servisleri, lojistikte dış kaynak kullanımında dışsal etkiler, dış kaynak kullanımında içsel etkiler, üçüncü taraf lojistiğinde seçim süreci, dış kaynak yönetimi, lojistik dış kaynak ilişkileri, lojistikte dış kaynak kullanımı performansı ölçümü, dış kaynak kullanımı ve üçüncü taraf lojistiğinde risk yönetimi. Önkoşul: ILM 241.
ILM 306 Tersine Lojistik (3-0)5
Servis lojistiği, yeniden üretim, depolama ve nakliye, yedek parça yönetimi, yenileme yönetimi, son ömür üretim, ters lojistikte süreç yönetimi, geri dönüşüm, garanti yönetimi, çevresel kaynaklar, hizmet yaşam döngüsü yönetimi ve üçüncü parti lojistiği. Önkoşul: ILM 241.
ILM 341 Tedarik ve Sözleşme Yönetimi (3-0)5
Lojistik sözleşme yönetimi ilkeleri, lojistik sözleşme uygulamaları, sözleşme formülizasyonu, sözleşme performans ve uygulaması, uluslararası sözleşme, üçüncü parti lojistik sözleşmeleri, lojistik sözleşme riski, uluslararası ticaret sözleşmeleri ve lojistik sözleşme ve satın alma yönetimi için örnek uygulamalar.
ILM 342 Tedarik Zinciri Maliyet Analizi (3-0)6
Maliyet Yönetimi süreci, tedarik zinciri kritik maliyetlerin belirlenmesi, ikincil ve üçüncül maliyetlerin ölçülmesi, lojistikte temel maliyetlerin tanımlanması, tedarik zinciri maliyetlemesinde organizasyonel düzenleme, maliyetlerin azaltılması, ortadan kaldırılması veya maliyet oluşturan faktörlerin değiştirilmesi, maliyet kontrolü kullanarak etkinlik tabanlı yönetim.
ILM 344 Üretim Planlama ve Kontrolü (3-0)5
Tüm üretim faaliyetlerinde planlama ve kontrol, malzeme, makine ve işçi zamanlaması da dâhil olmak üzere tedarikçi ve anahtar müşterilerin koordinasyonunu kapsamaktadır. Bu ders satış ve operasyon planlaması, talep yönetimi, üretim planlama, kapasite planlama ve kullanımı, üretim faaliyetlerinin kontrolü, gelişmiş planlama, dağıtım ihtiyaç planlaması, tam zamanında üretim ve envanter kontrol yöntemleri. Önkoşul: ILM 241.
ILM 345 Sistem Düşüncesi (3-0)5
İşletme yapıları analizi için sistem tabanlı bir yaklaşım, organizasyon içerisinde süreçler ve fonksiyonlar, sistem teorisi, ticari yapılar, süreçler ve fonksiyonlar; örgütsel karar verme, liderlik ve yönetim, finansman, malzeme ve insan kaynakları giriş ve çıkışları, süreç yönetimi ilkeleri; dış, iç ve bölümler arası ilişkiler kurma ve geliştirme ve ağ kurma.
ILM 346 Çoklu Taşıma Yönetimi (3-0)5
Çoklu taşıma yönetimi sistemi giriş, konteynır bazlı taşımacılık faaliyetleri, uluslararası kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, ve gerçek zamanlı çoklu taşıma sistemleri için etkin karar destek araçları geliştirme.
ILM 347 Proje Yönetimi (3-0)5
Proje yönetimi kavram ve ilkeleri; proje yaşam döngüsü; iş, organizasyon ve maliyetlerin alt parçalarına ayrıştırılması; proje kapsamı, zamanlaması ve kaynaklarının yönetimi; grafik gösterim ve öncelik diyagramları; Gannt diyagramları; network diyagramları; kritik yol yönetimi (CPM) ve program değerlendirme ve gözden geçirme yöntemi (PERT); trade-off analizi; proje yöneticilerinin rolü.
ILM 348 İşletmede Bilgi Sistemleri (3-0)5
Karar verme için yönetime zamanında, doğru ve alakalı bilgi sunma için kullanılacak sistemler; muhasebe, pazarlama ve stok kontrol sistemlerinin özellikleri; kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri; karar destek sistemleri; bilgi toplama, sisteme girme, birleştirme, raporlama ve koordine etme; veri madenciliği; e-işin temelleri.
ILM 399 Yaz Stajı (0-0)5
Yerli ya da yabancı firmalarda yapılan iki haftalık staj.
ILM 401 Küresel Tedarik Zinciri ve Lojistik Stratejileri (3-0)5
Uluslararası lojistiğe giriş, uluslararası lojistikte ulaştırma ve ulaştırma servisi, ulaştırma altyapısı ve geliştirmesi, uluslararası lojistikte çok modelli taşımacılığın rolü, uluslararası lojistik ağı, küresel strateji geliştirmede lojistiğin rolü, küresel tedarik zinciri stratejisi, ulaşım performans analizi, yükleme ve yükleme planlaması, nakliye yönetimi ve bilgi sistemleri.
ILM 402 Tehlikeli ve Özel Ürünler Lojistiği (3-0)5
Tehlikeli ulaşım akışı, tehlikeli maddelerin kontrol süreci, tehlikeli ve özel eşya lojistik tasarımı, tehlikeli mal sigortası belirlenmesi, tehlikeli maddelerin taşınması için lojistik planı, tehlikeli lojistik göstergeleri, risk önleme ve lojistik ağlarında risk yönetimi, tehlikeli madde taşımasında çoklu nakliye.
ILM 403 Liman ve Terminal Yönetimi (3-0)5
Tedarik zinciri entegrasyonu ve liman-terminal planlaması, konteynır terminallerinde operasyonel sistemler, sürdürülebilir konteynır terminalleri, liman ve terminallerin planlamasında modelleme teknikleri, kapasite planlama, maliyet ve performans değerlemesinin liman ve terminal yetimine etkisi, depolama tasarımı ve veri akış yönetimi. Önkoşul: ILM 242.
ILM 405 Uluslararası Lojistik Yönetiminde Bağımsız Çalışma (3-0)5
Uluslararası Lojistik yönetimi ile ilgili bir konuda, bir öğretim üyesi rehberliğinde serbest çalışma. Önkoşul: ILM 242.
ILM 406 Uluslararası Lojistik Yönetiminde İleri Seviye Konular (3-0)5
Lojistikte kalite yönetimi, tedarik zinciri ölçütleri, uluslararası lojistikte yatırım çevresinin değerlendirilmesi, lojistik yönetimi için dinamik performans değerlendirmesi, belediyeler için lojistik sistemleri, lojistik işbirliği ilişkileri ve diğer ileri seviye konular. Önkoşul: ILM 242.
ILM 408 Alan Projesi (1-5)7
Öğrencilerin tedarik zinciri ve lojistik alanındaki bilgi ve becerilerini gerçek hayatta uygulayacakları akademik proje.
ILM 414 Ağ Optimizasyonu ve Lojistik Sistem Tasarımı (3-0)5
Tedarik zinciri ve lojistik dizaynına giriş, tedarik zincirlerinin anlaşılması ve geliştirilmesi, temel tedarik zinciri süreçleri, iç entegrasyon-organizasyonda bilgi akış sürecinin yönetilmesi, Tedarik zinciri ve lojistik dizaynının finansal etkileri, tedarik zinciri oluşturma işbirlikleri, tedarik zincirinde değişimin yönetilmesi ve lojistik organizasyonunda süreçler. Önkoşul: ILM 242.
ILM 415 Tedarik Zinciri ve Lojistik Simülasyon Modellemesi (3-0)5
Bu ders tedarik zinciri ve lojistik sistemi modellemesinde matematiksel yöntemleri kapsamaktadır. Ders başlıkları arasında lojistik operasyonlarında ve lojistik yönetiminde temel modelleme ve simülasyon uygulamaları, simülasyonun analitik ve modelleme yönleri, rastsal sayılar ve süreçler oluşturma yöntemleri, giriş dağılımları ve süreçleri, çıktıların istatistiksel analizi, deneysel tasarım ve optimize simülasyon modelleri, yüksek düzeyde bir modelleme paketini kullanarak model doğrulama ve onaylama konuları bulunmaktadır. Önkoşul: ILM 242.