Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yılmaz UçarDeğerli gençler,

Özellikle kriz dönemleri sonrasında ekonomik şartların zorlaşmasıyla yaşlılar, gençler, çocuklar, engelliler gibi nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan sosyal grupların yaşadıkları sorunlar artmaktadır. Bu dönemlerde insani ve toplumsal gelişmenin sosyal adalet ilkesi çerçevesinde sürdürülebilmesi için söz konusu sosyal gruplara yapılacak yardım ve hizmetler üzerindeki baskı da artmaktadır. Türkiye’de de özellikle kamu sektörüne yönelik olarak sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılmasına ilişkin talepler yükselmektedir. Bu kapsamda olmak üzere 10. Kalkınma Planı’nda “sosyal hizmet ve yardımlar alanında hizmet standartlarının oluşturulması, nitelikli personel istihdamı ve denetimin geliştirilmesi, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik kurum bakımı dışında alternatif modeller geliştirilmesi yanında fiziki çevre şartlarının engellilere uygun hale getirilmesi, engellilerin eğitime ve işgücü piyasasına katılımının artırılması ve bakım hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi, artan yaşlı nüfusa yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ihtiyacı”nın altı çizilmiştir.

Altınbaş Üniversitesi sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmeye katkı sunmak üzere Sosyal Hizmet lisans programını kurmuştur. Sosyal Hizmet Bölümü, kuruluş hazırlıklarını tamamlayarak 2017 – 2018 akademik yılında sizlerle buluşmaya hazırlanmaktadır. Bölüm ders programı sosyal hizmet alanının temel bilgileri ile birlikte sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi farklı disiplinlerden de beslenerek hazırlanmıştır. Öğrenciler bilgilerini sosyal grup çalışması, sosyal kişisel çalışma ve toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak sosyal hizmet kurumunda veya staj olarak uygulamalı eğitimlerle tamamlarlar. Uygulamalar genel eğitim programı içerisinde yaklaşık yüzde kırk oranında yer almaktadır.

Sosyal Hizmet Bölümü mezunları başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın merkez birimleriyle il müdürlüklerinde; yerel yönetimlerde ya da kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk yuvaları, huzurevleri, sosyal yardım danışma merkezleri, hastane ve eğitim kurumları gibi birçok kurumda çalışma olanağına sahip olacaktır.

Toplumsal hayata ve toplumsal gruplara dair farkındalığı yüksek adayları aramızda görmeyi diliyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yılmaz Uçar- Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı