Close

Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

Sevgili öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz ve tüm paydaşlarımız,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak tüm akademik kadromuz adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren on bölümümüzde, yüzde yüz İngilizce olarak yürütülen eğitim programlarımızda, her biri alanında uzman, üst düzey bilimsel üretkenlikteki akademisyen kadromuz ile öğrencilerimize en modern ve kaliteli eğitimi vermeyi amaçlıyoruz. Bu yolda, öğrencilerimizin teorik altyapılarını desteklemenin yanında, özellikle güçlü sektörel bağlarımız ile mezuniyet sonrasındaki hayatlarına en etkin biçimde hazırlanmalarını sağlıyoruz.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik kadromuz, uluslararası alanda tanınan üniversitelerden mezun olmuş, alanında uzman ve yetkin bilim insanlarından oluşuyor. Akademik kadromuz, bilimsel üretkenliğin yanı sıra, benimsedikleri modern ve öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile de fark yaratıyor. Eğitim anlayışımızın önemli bir parçası da sağlam bir eğitim temeli oluşturacak olan teorik eğitimleri, sektörel bilgi ve tecrübe ile güçlendirecek olan pratik eğitimler. Bu bağlamda öğrencilerimizi dersler kapsamında ve dışında, sektörün önde gelen isimleri ile buluşturduğumuz seminer ve etkinlikler, üniversite eğitimi ve çalışma tecrübesini bir arada edinmelerini sağlayan CO-OP ve staj programları ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen projeler ile iş dünyasında başarılara imza atmaya hazır bireyler olarak yetiştiriyoruz. Mezunlarımızı iş dünyasında, akademide ve uluslararası arenada geleceğin başarılı, vizyoner ve sorumlu liderleri olarak görmek amacı ile çalışıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin başarısının arkasında yatan temel nedenlerden biri, öğrencilerimize hak ettikleri ve almak istedikleri, mezuniyet sonrasında başarılı ve mutlu bir hayata adım atmalarını sağlayabilecek eğitimi ve bakış açısını sağlayacak bir altyapıyı tesis etme yolunda kendimizi sürekli yenilememiz ve geliştirmemizdir. Günümüz dünyasında ancak ve ancak kendini yenileyen, geliştiren ve adapte eden kişi ve kurumların başarılı bir yer edinebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, fakülte yönetimi ve akademik kadrosu olarak öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim alabilmelerini sağlayabilmek amacı ile sektörel trendler, teknolojik gelişmeler ve sahada kullanılan araçlar göz önüne alınarak ders programları ve içeriklerini düzenli olarak güncelliyoruz. Pratik bilgiye verdiğimiz önem doğrultusunda sektörün önde gelen aktörleri ile işbirlikleri kurmaya yönelik girişimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Bize göre ancak ve ancak gerçek hayata dokunan bir eğitim ile kalıcı bir fark yaratmak mümkündür. Bu doğrultuda, hayata geçirdiğimiz ve geçirmeyi planladığımız araştırma merkezleri ile bir yandan akademik üretkenliği arttırırken, diğer yandan bilimin gerçek hayat ile buluşmasını ve toplumsal etki yaratmayı amaçlıyoruz.

Tüm bu çabaların dahilinde ve ötesinde, öğrencilerimizin yalnızca okudukları bölüme ilişkin değil, pek çok farklı alanda bilgi ve donanım sahibi bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri için elimizdeki tüm imkan ve tecrübeleri seferber ediyoruz. Fakülte olarak, öğrencilerimizin bilimsel donanımın yanı sıra, kendisini, çevresini ve dünyayı analiz edebilen, sorgulayan, eleştirel gözle bakabilen, kültürlü ve entelektüel bireyler olarak yetişmeleri için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi başarılı, mutlu ve doyumlu hayatlara imza atan ve içinde yaşadıkları toplumu bir adım öteye taşıyabilecek bireyler olarak mezun etmek temel amacımızdır.

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları daha detaylı olarak ifade edebilmek için sizleri üniversitemizi ve fakültemizi daha yakından tanımaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY - İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili