Close

Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Program Ücretleri ve Bursları

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 2017/2018 akademik yılı ücretleri (KDV dahil):

Yıllık Ücret%100 Burslu%50 Burslu%25 Burslu
39.990 TL 0 TL 19.995 TL 29.992,5 TL
  • Öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, eğitim süresi ücretini her yıl İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ne öder. Köln Üniversitesi tarafından bu programa yerleştirilen öğrenciler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi eğitim ücretinden de muaf sayılır. Köln Üniversitesi’ne ayrıca öğrenim ücreti ödenmemektedir. Ancak her yarıyıl başında öğrenci Köln Üniversitesi’ne yaklaşık 260 EURO öğrenim harcı öder. Bunun karşılığında eyalet sınırları içindeki tüm toplu taşıma araçlarından (tren, otobüs, metro vb.) ve üniversitenin her türlü hizmetinden (internet vb. gibi) ücretsiz olarak faydalanabilir.(http://verwaltung.uni-koeln.de/studsek/content/studium/rueckmeldung_amp_semesterbeitrag/uebersicht_semesterbeitraege_seit_2010/
  • Hukuk eğitiminde üstün akademik başarı gösteren öğrenciler Almanya’daki yaşam masraflarını karşılamak üzere DAAD gibi çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs olanakları da elde edebilirler

 

Burs olanakları

  • Öğrenci ÖSYM puanına göre en az %25 burslu* yerleştirilir.
  • Bunun yanı sıra ilk kayıt esnasında B2.2 (DaF-Universitaet zu Köln) seviyesinde Almanca dil belgesine sahip olan her öğrenciye ilave %25 burs* İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından verilecektir.
  • Köln Üniversitesi tarafından bu programa yerleştirilen öğrenciler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi eğitim ücretinden de muaf sayılır.
  • ÖSYS kitapçığında programın kod numarası, kontenjanları ve burs oranları aşağıdaki gibidir: 

 

Fakülte Adı

Program Adı

Süre

Puan Türü

Kontenjan

Bakınızlar

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu)

4

TM-3

3

10, 17, 125, 166, 251, 826

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu)

4

TM-3

3

10, 17, 125, 166, 251, 826

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%25 Burslu)

4

TM-2

9

10, 17, 125, 166, 251, 826

* Yukarıda bahsi geçen tüm burslar İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin "öğrenim ücretini" kapsamaktadır. Almanya'daki yaşam giderleri dahil değildir.

Açıklama:

Kod

10:          Hukuk programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 150 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil.)

 

17:          Bu programın zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırıldığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

 

125:       Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda Almanca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Almanca Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak Almanca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

 

166:       İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti; Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Eczacılık Fakültesi’ne bağlı lisans programları ve bunların İngilizce ve Almanca Hazırlık Sınıfı için 34.650 TL, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bunların İngilizce Hazırlık Sınıfı için 46.800 TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu önlisans programları (İkinci öğretimler hariç) için 14.300 TL, İkinci öğretim önlisans programları 16.500 TL.’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil değildir. “Yıllık öğrenim ücreti aşağıda belirtilen yöntemlerden birine göre tahsil edilir. 1) Anlaşmalı banka gişelerinde yıllık ücretin tamamı nakit ödenmesi durumunda % 3 indirim uygulanır. 2) Anlaşmalı banka KMH (Kredili Mevduat Hesabı sözleşmesi) sistemi ile vade farksız 10 eşit taksit uygulanır. 3) Anlaşmalı banka sanal pos sistemi ile kredi kartlarına vade farksız 6 taksite kadar taksitlendirme yapılır. Takip eden her yıl için öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür.” 2016-2017 eğitim-öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk girişte sağlanan burslardan yararlanırlar. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece öğrenim ücretini kapsar. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap ve benzeri konulardaki ücretler burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksızdır; akademik başarı düzeyinden bağımsız olarak, öğrenimlerine yabancı dil hazırlık sınıfından başlayanlar için bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı ve normal eğitim-öğretim süresince, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için normal eğitim-öğretim süresi boyunca devam eder. Bu sürelerin aşıldığı ilk yıl içinde burs oranı giriş oranın %80’ine, ikinci yıl içinde giriş oranın %50’sine düşer, üçüncü yıldan itibaren burs tümüyle kesilir. Ayrıca, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine yerleştirilen ve LYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 2000 arasında yer alan öğrencilere normal eğitim-öğretim süresince yılda dokuz ay süreyle aylık 1.000 TL nakit burs ve bir dizüstü bilgisayar verilir. Spor, Sanat ve Bilim alanında uluslararası alanda dereceye girmiş öğrencilerimize Burs Yönergesinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda Mütevelli Heyetinin belirleyeceği oranda burs verilmektedir. Nakit burs, öğrencinin genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00’un altına indiği dönem için ödenmez.

 

251:       Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane ortak program olduğunu belirten iki ayrı diploma (Bazı üniversitelerde ortak bir lisans diploması verilebilir.) alır. Ortak olarak yürütülen programa ait özel bk. koşullarından bilgi edinilmelidir. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor of Science” diplomasına yönelik “İşletme” programını başarı ile tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilen iki ayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini veya ortak diploma almaya hak kazanamazlar. Öğrenciler uluslararası ortak lisans programlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Çift diploma programlarında dersler yabancı dilde verilecektir (ayrıntılı bilgi ilgili üniversiteden edinilmelidir.). Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için programın gerektirdiği yabancı dili yeterli düzeyde bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak, programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin belirlediği uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olamayanlar, ilgili Üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Okulunda yoğun yabancı dil eğitimi alacaklardır. İlgili ülkede eğitime gidebilmek için, öğrencilerin uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ilgili üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları gerekmektedir (Tercihlerinizi yapmadan önce ayrıntılı bilgi için ilgili üniversiteye başvurunuz.). İstenen taban puanlar bazı üniversitelerde lisans eğitimine başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ilgili ülkedeki eğitime başlayabilmek için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili Türk Üniversitelerinin İnternet sayfasından erişilebilir. Öğrencilere yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir. Öğrenciler iki yıl içinde üniversitece belirlenen dil koşulunu sağlayamazsa ÖSYS puanına ve tercihine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan ve varsa aynı adı taşıyan, yoksa eşdeğer bir yükseköğretim programına yerleştirilebilirler. Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri bu eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ilgili üniversite tarafından ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiye’deki hazırlık ve lisans eğitimini kapsamaktadır. Her yıl Türk devlet üniversiteleri için ilan edilecek öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ikinci öğretim ücretleri temel alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanacaktır. Uluslararası ortak lisans programı çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek dönemler için öğrenciler ilgili üniversitenin ortak program için o yıl için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki Uluslararası Ortak Lisans Programından akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenlerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ile de ilişiği kesilecektir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilecektir. Başarısızlık dışındaki bir nedenle öğrenim görülmekte olan Uluslararası Ortak Lisans Programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının birisinden ilişiği kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilecektir. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programa Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçiş yapılabilir. Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer eğitim programlarına veya yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa yatay geçiş ise Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yukarıda belirtilen yönetmeliğe uygun olarak yatay geçiş yapılabilir. Üniversitelerin uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye bu kılavuzda yer verilmemiştir. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce ayrıntılı bilgiyi (burs, ücret, yabancı dil yeterliliği vb. koşulları) ilgili üniversiteden edinmelidir. Ayrıca www.yok.gov.tr/universiteler/uni_web.htm internet adresinden de bilgi edinilebilir.

 

826:       UOLP-Köln Üniversitesi Çift Diplomalı Hukuk Lisans programı çerçevesinde eğitimin ilk iki yılı (ilk dört yarıyılı) Almanya’daki Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Almanca olarak, sonraki iki yılı (son dört yarıyılı) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde ve Türkçe olarak verilir. Öğrencinin hukuk öğrenimine başlayabilmesi için Almanca dil bilgisinin Köln Üniversitesinin yapacağı sınav sonucunda en az B2.2. seviyesinde olması veya Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (“The Common European Framework”) kapsamında yer alan “C1” düzeyinde Almanca Dil bilgisini gösterir belge getirmesi gerekmektedir. Almanca dil bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Almanca hazırlık okulunda 1 yıl yoğun dil eğitimi alır. Üniversiteye ilk kayıt aşamasında Almanca dil seviyesi C1 ve üzeri olan öğrencilere normal öğrenim süreleri boyunca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından ek %25 öğrenim bursu verilir. Öğrenciler Almanya’ya ulaşım masrafları ile Almanya’daki yaşam masraflarını kendileri karşılar. Almanya’daki yaşam giderlerinin aylık 800 Avro kadar olacağı öngörülmektedir. Almanya’nın öğrenim vizesi vermek üzere aradığı yaklaşık 8000 Avro miktarındaki bloke hesabın Almanya’da bir bankada açılmış olması koşulu yerine getirilmelidir. Program hakkında ayrıntılı bilgi Üniversitenin internet adresinden alınabilir (http://www.kemerburgaz.edu.tr/tr/akademik-birimler/fakulteler/hukuk-fakultesi/kemerburgaz-koln-ortak-lisans-programi/lisans-programi-ve-amaci).