Close

Duyurular

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş’in “Assessing BEPS: origins, standards and responses” konusundaki Türkiye raporu, bu yıl 27 Ağustos 1 Eylül 2017 tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenecek olan 71inci International Fiscal Association Congress kapsamında Volume 102a, Cahiers de Droit Fiscal International’da yayınlandı.

 

Yayının  online versiyonuna IBFD’nin şu linkinden ulaşılabilir: https://www.ibfd.org/IBFD-Products/IFA-Cahiers

IFA Cahiers - IBFD

www.ibfd.org

IFA Cahiers contain a wealth of domestic and international material in dealing with the main subjects to be discussed at the following Congress.

 

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş 10-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu’nda “Gümrük Birliği Derinleşirken: Ortaklık Hukukunda Devlet Yardımları ve Vergi Teşvikleri” (Towards the Deepening of Customs Union: State Aids and Tax Incentives under Association Law) başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş’in “Transfer Fiyatlandırması ve Gayrimaddi Mallar” başlıklı kitap bölümü, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Billur Yaltı’nın editörlüğünü yaptığı “Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı” başlıklı kitapta yayınlanmıştır. Oniki Levha tarafından basılan çalışma hakkında daha fazla bilgi için bk. http://www.onikilevha.com/images/books/9786051525211.pdf

 Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş’in  “Türkiye’de Vergi Mahremiyetinin Sınırları: Yurtiçi ve Yurtdışı Bilgi Paylaşımında” adlı makalesi Prof. Dr. Billur Yaltı’nın editörlüğünü üstlendiği Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları adlı kitapta yayınlanmıştır. 

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş,  KPMG’den Başak Diclehan ile birlikte, YASED tarafından 20 Aralık 2016 tarihinde Swissotel The Bosphorus’ta  düzenlenen “OECD Vergi Matrahı Aşındırması ve Kar Aktarımı (BEPS) Aksiyon Planları ve BEPS’in Transfer Fiyatlandırmasına Etkileri” konulu seminerde eğitim vermiştir.

EC Horizon 2020 Project: COFFERS

 

Hukuk Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş ve Arş. Gör. Burçak Bal Yalçın,  EC Horizon 2020 programından desteğe hak kazanan COFFERS projesine başlamıştır. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 5 milyon Euro olup, 3 yıl sürecektir. Uluslararası vergi kayıp ve kaçağı ile mücadeleyi hedef alan proje hakkında daha ayrıntılı bilgi için bknz. http://coffers.eu/

 

Faculty members of the Law School Assoc. Prof. Dr. Leyla Ateş and Research Assistant Burçak Bal Yalçın have started a EU Horizon 2020 granted project entitled COFFERS. The Project’s total budget is around 5 million Euro and runs for three years. The Project aims to address international tax evasion and avoidance problem. For more information, see http://coffers.eu/

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş’in Prof. Dr. Joachim Englisch ile birlikte editörlüğünü üstlendiği “Türk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek Eğilimler” (Auslegung, Anwendungspraxis und zukünftige Entwicklung des deutsch-türkischen Doppelbesteuerungsabkommen) konferans kitabı Temmuz 2016’da yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar, 12.05.2016 tarihinde Portekiz’de bulunan Institute of Polytechnic Beja tarafından düzenlenen "(SimSiC VII) Simposio Segurança Informatica e Cibercrime  - Cyberterrorismo” isimli uluslararası sempozyumda, 

“Turkish Perspective: Cyberterrorism and the Response of the Criminal Law” başlıklı bilimsel bir tebliğ sunmuştur. 

 

Sempozyumda sunulan tebliğlerin özeti için bkz.

simsic - VII Simpósio de Segurança Informática e Cibercrime - YouTube

Öğretim üyemiz Doç. Dr. Leyla Ateş Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerine 20 Mayıs 2016 tarihinde “FATCA Finansal Kuruluşlar İçin Ne İfade Ediyor?” başlıklı bir seminer verdi.

 

Faculty member Assoc. Prof. Dr. Leyla Ateş  gave a seminar titled “What FACTA Means to Financial Institutions?” to the member of Turkish Capital Market Association on 20 May 2016.

YÖKSİS İlan No 1008289 – Medeni Usul ve İcra –İflas Hukuku Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Neticeleri:

 

Ahmet Küçükoran

Esra Taşkın

Hasan Hüseyin Ertem

 

 

YÖKSİS İlan No 1008290 – Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Neticeleri:

 

Esen Aydın

Seçil Etlioğlu

Ogün Erşan Aydınlı

Oğuzcan Kutkan

Özüm Demirkol

Tuna Okumuşoğlu

 

 

YÖKSİS İlan No 1008291 – Mali Hukuk Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Neticeleri:

 

Aylin Armağan

Anıl Öztürkmen

Canan Şanslı

Hasan Hüseyin Ertem

 

Kadro Bilgisi

Bilim Sınavı Bilgisi

Mülakat Bilgisi

Arş. Gör.

Vergi Hukuku ABD

28.04.2016 /

11:00-12:00 /

A blok 3 nolu Salon

28.04.2016/

13:00- 13:30 /

D Blok D514 nolu oda

Arş. Gör.

Medeni Usul İcra ve İflas Hukuku ABD

28.04.2016/

10:00-11:00/

A blok 3 nolu Salon

28.04.2016/

13:00-14:00 /

D Blok D519 nolu oda

Arş. Gör.

Milletlerarası Özel Hukuk ABD

28.04.2016/

10:00-11:00/

A blok 3 nolu Salon

28.04.2016/

14:00-15:00/

D Blok D514 nolu oda

 

LAW 448 Ceza Muhakemesi Hukuku II dersinin ertelenen vize tarihi, 1 Nisan 2016 Cuma, D Amfi, 15:40-17:30 olarak güncellenmiştir.

Anayasa Hukuku 2 dersinin iptal edilen arasınav tarihi, 28 Mart 2016 Pazartesi, D Amfi, 13:40 olarak güncellenmiştir

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş’in  “Environmental Taxation in Turkey” adlı makalesi Universidad National Córdoba tarfından yayınlanan La protección Ambiental a Través Del Derecho Fiscal (ed. Patricia Alderete, Julia Bach & Rodolfo Salassa Boix) adlı kitabın içerisinde yayınlandı.

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş Friedrich-Ebert-Stiftung, German Tax Justice Network ve WEED tarafından Berlin’de düzenlenen iki ayrı etkinlikte yer almıştır. İlk olarak 17 Şubat 2016 tarihinde  “Yasadışı Finansal Akımlar-Alman Yapımı” (Illegitimate Financial Flows-Made in Germany) başlıklı kamuya açık panelde tartışmacı olmuştur. İkinci olarak 18 Şubat 2016 tarihinde “Vergilendirmesiz Gelişme Olmaz-Çokuluslu Şirketleri Adil Vergilendirme Yolları” (No Taxes, No Development-Ways to a Just Taxation of Multinational Corporations) başlıklı konferansın “Kurumlar Vergisi Kaçağı: BEPS Küresel Güney Ülkelerine Ne Sunar” (Corporate Tax Evasion: What Does BEPS Offer Countries of the Global South) başlıklı 2inci panelinde konuşmacı olmuştur.

Leyla Ateş Etkinlik

2015-2016 BAHAR VİZE SINAV TAKVİMİ

 

Fikri mülkiyet hukuku vize sınavı: 8 Nisan 2016 - Cuma, 13:40-15:30 

*****Fakültemiz öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Serhat ESKİYÖRÜK, 11 Nisan 2015 tarihinde Tahkim Hakemleri Kurumu (CIArb) Avrupa Şubesi tarafından Akıncı Hukuk Bürosu'nda düzenlenen seminerde "UNCITRAL Uluslararası Ticari Tahkim Model Kanunu" konulu tebliğ sunmuştur.

*****Fakültemiz öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Serhat ESKİYÖRÜK, Kadir Has Üniversitesi tarafından 15-16 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek Foreign Investment Symposium'da "Dispute Settlement under Energy Charter Treaty" konulu tebliğ sunacaktır.

16-17 Nisan 2015 tarihlerinde Kayseri Melikşah Üniversitesi tarafından düzenlenen Milletlerarası Satım Hukuku (CISG) Sempozyumunda fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Başak BAŞOĞLU,"CISG'da Aynen İfa Talebi ve Tarihsel Arka Planı" başlıklı bir tebliğ sunacaktır.

Aynı sempozyumda fakültemiz Ar. Gör. Erhan KANIŞLI da "CISG'da Alıcının Yükümlülüklerine Aykırı Davranması Halinde Satıcının Hakları" başlıklı bir tebliğ sunacaktır. 

Sempozyun programını http://hukuk.meliksah.edu.tr/?news,509 adresinde bulabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi öğretim üyemiz Sayın Yrd. Doç. Dr. Serhat ESKİYÖRÜK, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Tahkim Merkezi Başkanlığına seçilmiştir.

Asst. Prof. Dr. Serhat ESKİYÖRÜK of School of Law has been elected as President of the Union of Turkish Bars (TBB) Arbitration Center