Close

Ders Müfredatı

I.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
HUK 101 Genel Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku 3 1 6
HUK 121 Medeni Hukuk I 3 1 6
HUK 131 Devlet Kuramı 3 0 5
HUK 191 Hukukun Temel Kavramları 3 0 6
HIST 110 Uygarlık Tarihi (İng.) 3 0 3
ENG 101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I (İng.) 4 0 3
KULT 101 Kültür ve Toplum 1 1 2
TOPLAM 31

II.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
HUK 112 Anayasa Hukuku I 3 1 6
HUK 122 Medeni Hukuk II 3 1 6
LAW 193 Hukuk Terminolojisi (İng.) 4 0 6
ENG 102 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma II (İng.) 4 0 3
CE 100 Bilgisayar Becerileri (ing.) 1 2 2
TOS 102 Toplumsal Sorumluluk Projesi 0 2 2
  Serbest Seçmeli Ders (İng)     4
TOPLAM 29

III.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
HUK 213 Anayasa Hukuku II 3 1 5
HUK 203 Hukuk Metodolojisi 2 0 2
HUK 223 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 1 4
HUK 243 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 1 4
LAW 273 Uluslararası Hukuk I (İng) 2 0 2
ENG 201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III (İng.) 3 0 3
TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders(1) 3 0 4
  Serbest Seçmeli Ders (İng.)     4
TOPLAM 30

IV.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
HUK 204 İnsan Hakları 3 0 3
HUK 224 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 3 1 4
HUK 234 İdare Hukuku 3 1 4
HUK 244 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 1 4
LAW 274 Uluslararası Hukuk II (İng.) 2 1 2
ENG 202 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma IV (İng.) 3 0 3
TURK 104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders(2) 3 0 4
  Serbest Seçmeli Ders (İng)     4
TOPLAM 30

V.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
HUK 325 Eşya Hukuku I 3 1 4
HUK 335 İdari Yargı Hukuku 3 1 4
HUK 345 Ceza Hukuku Özel Hükümler 2 1 4
HUK 355 Ticari İşletme Hukuku 3 1 4
HUK 365 Medeni Usul Hukuku I 3 1 4
ENG 301 Yazılı İletişim (İng) 3 0 3
  Alan Seçmeli Ders (İng.)(3) 3 0 4
  Alan Seçmeli Ders(4) 3 0 4
TOPLAM 31

VI.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
HUK 336 Genel Vergi Hukuku 3 1 3
HUK 306 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 3 0 3
HUK 326 Eşya Hukuku II 3 1 4
HUK 328 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 3 1 4
HUK 356 Şirketler Hukuku 3 1 4
HUK 366 Medeni Usul Hukuku II 3 1 4
ENG 302 Sözlü İletişim (İng.) 3 0 3
  Alan Seçmeli Ders (İng.)(5) 3 0 4
TOPLAM 29

VII.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
HUK 447 Ceza Muhakemesi Hukuku I 3 1 4
HUK 452 Kıymetli Evrak Hukuku 2 1 3
HUK 467 İcra ve İflas Hukuku 2 1 3
HUK 477 Milletlerarası Özel Hukuk I 3 1 4
HUK 487 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 3 0 3
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I (İng.) 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders (6) 3 0 4
  Alan Seçmeli Ders (İng.) (7) 3 0 4
  Serbest Seçmeli Ders (İng.)     4
TOPLAM 31

VIII.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
HUK 424 Miras Hukuku 2 1 3
HUK 448 Ceza Muhakemesi Hukuku II 3 1 4
HUK 478 Milletlerarası Özel Hukuk II 2 1 3
HUK 488 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 2 1 3
HUK 404 Mesleki Etik 2 0 2
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (İng.) 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders (İng.)(8) 3 0 4
  Alan Seçmeli Ders (İng.)(9) 3 0 4
  Alan Seçmeli Ders(10) 3 0 4
TOPLAM 29

  TUAKTS
CHI 101  Çince I 3 0 4
CHI 102 Çince II 3 0 4
ECON 280 İktisatın Temel İlkeleri (İng) 3 0 4
GER 101 Almanca I 3 0 4
GER 102 Almanca II 3 0 4
GER 201 Almanca III 3 0 4
GER 202 Almanca IV 3 0 4
ITA 101 İtalyanca I 3 0 4
ITA 102 İtalyanca II 3 0 4
ITA 201 İtalyanca III 3 0 4
ITA 202 İtalyanca IV 3 0 4
JAP 101 Japonca I 3 0 4
JAP 102 Japonca II 3 0 4
JAP 201 Japonca III 3 0 4
JAP 202 Japonca IV 3 0 4
PHIL 101 Felsefeye Giriş 3 0 5
PS 111 Kültür Tarihi 3 0 4
PS 112 Sanat Tarihine Giriş 3 0 4
PSY 142 Kültürlerarası Psikoloji (İng) 3 0 4
PSY 261 Stres Yönetimi (İng) 3 0 5
RUS 101 Rusça I 3 0 4
RUS 102 Rusça II 3 0 4
RUS 201 Rusça III 3 0 4
RUS 202 Rusça IV 3 0 4
SOC 399 Sosyolojide Güncel Meseleler 3 0 5

Alan Seçmeli Ders(1)
HUK192; HUK205, HUK207, HUK225, HUK305
Alan Seçmeli Ders(2)
HUK104, HUK114,   HUK192; HUK205, HUK226, HUK246, HUK264, HUK338
Alan Seçmeli Ders(3) (İng)
LAW351, LAW361, LAW395, LAW472
Alan Seçmeli Ders(4)
HUK305, HUK323, HUK337,HUK346, HUK375
Alan Seçmeli Ders(5) (İng)
LAW352, LAW362, LAW394, LAW396, LAW472, HUK346
         
Alan Seçmeli Ders(6)
HUK322, HUK323, HUK346, HUK 354, HUK423, HUK425, HUK451, HUK453, HUK459, LAW351, HUK411, HUK438, HUK449
Alan Seçmeli Ders(7) (İng)
LAW351, LAW352, LAW457, LAW472,   LAW497
Alan Seçmeli Ders(8) (İng)
LAW351, LAW352, LAW394, LAW468, LAW472, LAW498
Alan Seçmeli Ders(9) (İng)
LAW351, LAW352, LAW394, LAW468, LAW472, LAW498
Alan Seçmeli Ders (10)
HUK322, HUK324, HUK346, HUK 354, HUK402, HUK 408, HUK426, HUK428, HUK438, HUK446, HUK453, HUK456, HUK458, LAW351,HUK449

ALAN SEÇMELİ DERS LİSTESİ (HUK Kodlu Dersler)  
HUK 104 Hukuk ve Edebiyat (3-0)4
HUK 114 Seçim ve Siyasi Partiler Hukuku (3-0)4
HUK 192 Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri (3-0)4
HUK 205 Siyasal Düşünceler Tarihi (3-0)4
HUK 207 Kamu Maliyesi (3-0)4
HUK 225 Çocuk Hukuku (3-0)4
HUK 226 Mal Rejimi ve Tasfiyesi (3-0)4
HUK 246 Kriminoloji (3-0)4
HUK 264 Arabuluculuk (3-0)4
HUK 305 Spor Hukuku (3-0)4
HUK 322 Tüketici Hukuku (3-0)4
HUK 323 Bilişim Hukuku (3-0)4
HUK 324 Sağlık Hukuku (3-0)4
HUK 337 Çevre Hukuku (3-0)4
HUK 338 Medya Hukuku (3-0)4
HUK 346 İmar Hukuku (3-0)4
HUK 354 Enerji Hukuku (3-0)4
HUK 375 Alman Özel Hukuku (3-0)4
HUK 402 Avukatlık Hukuku (3-0)4
HUK 408 Vergi Özel Hukuku (3-0)4
HUK 411 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (3-0)4
HUK 423 Teminat Hukuku (3-0)4
HUK 425 İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku (3-0)4
HUK 426 Adli Tıp (3-0)4
HUK 428 Medeni Hukuk Uygulama Çalışmaları (3-0)4
HUK 438 Uluslararası Vergi Hukuku (3-0)4
HUK 446 İnfaz Hukuku (3-0)4
HUK 449 Uluslararası Ceza Hukuku (3-0)4
HUK 451 Deniz Ticaret Hukuku (3-0)4
HUK 453 Sermaye Piyasası Hukuku (3-0)4
HUK 456 Banka Hukuku (3-0)4
HUK 458 Sigorta Hukuku (3-0)4
HUK 459 Taşıma Hukuku (3-0)4
       
ALAN SEÇMELİ DERS LİSTESİ (LAW kodlu dersler)  
LAW 351 Rekabet Hukuku (İng) (3-0)4
LAW 352 Fikri Mülkiyet Hukuku (İng) (3-0)4
LAW 361 Sanal Mahkeme I (İng) (3-0)4
LAW 362 Sanal Mahkeme II (İng) (3-0)4
LAW 394 Yabancı Yatırım Hukuku (İng) (3-0)4
LAW 395 Amerikan Hukuku ve Metodolojisine Giriş (İng) (3-0)4
LAW 396 Amerikan Özel Hukuku (İng) (3-0)4
LAW 457 Uluslararası Ticari Sözleşmeler (İng) (3-0)4
LAW 465 Alternatif Uyuşmazlık Yolları (İng.) (3-0)4
LAW 468 Uluslararası Ticari Tahkim (İng) (3-0)4
LAW 472 Avrupa Birliği Hukuku (İng) (3-0)4
LAW 497 Amerikan Kamu Hukuku (İng) (3-0)4
LAW 498 Amerikan Yargılama Hukuku (İng) (3-0)4

*Bu listede yer alan derslerin bu dönem açılıp açılmadığını sis.kemerburgaz.edu.tr adresinden kontrol ediniz.