Close

Ders İçerikleri

TT 231 Metalürji I                                                                                                             (1-3)6

Kristal yapıları; metal ve alaşımları inceler.

 

TT 232 Metalürji II                                                                                                            (1-3)6

Kristal yapıları; metal ve alaşımların türlerini inceler.

 

TT 233 Küçük Heykel I                                                                                                     (1-3)6

Farklı malzemeler ile heykel disiplinin sınırları içerisinde teorik bilgi pratikte üretime dönüştürülmektedir.

 

TT 234 Küçük Heykel II                                                                                                   (1-3)6

Çağdaş malzemeler ile heykel disiplinin sınırları içerisinde elde edilen teorik bilgi, pratikte üretime dönüştürülmektedir.

 

TT 241 Takı Üretim Teknikleri I                                                                                     (2-3)7

Kullanılan ham madde çeşitleri ve özellikleri;  kullanılan alet ve makineler; doğru kullanma esasları, dikkat edilecek hususlar; alet ve makinelerin bakımı, onarımı hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler; mevcut takı sanatçıları ile zanaatkârların yapmış oldukları ürünlerle, kullandıkları teknikler; kuyumcu atölyelerinin yapısı, kuyumcu tezgâhının tanıtılması ve tezgâhta çalışma koşulları; el aletleri, büyük çaplı alet ve makineler kullanım yerleri ve çeşitleri, bakım ve onarımı; bu aletlerin kullanımının öğrenilmesi sırasında basit modelleme teknikleri kullanılarak takı üretimi.

 

TT 242 Takı Üretim Teknikleri II                                                                                    (2-3)6

Takı üretimi ile ilgili teknikler; kuyumculukta kullanılan altın, gümüş, bakır, platin, titanyum, çinko, kalay, kurşun gibi malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri; alaşım hazırlama ayar hesapları; kaynak hazırlama, eritme ve külçe dökme; ölçülü malzeme hazırlama; kaynaklama esasları; freze çalışma esasları, uçların tanıtılması; testere uygulaması; kuyumculuktaki kimyasal ürünlerin kullanılması (hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, kral suyu, siyanür, karbonat, boraks) ile takı üretimi.

 

TT 223 Takı Tasarımı I                                                                                                     (2-3)6

Takı tasarımı ve bu kavram doğrultusunda meydana getirilecek biçimin genel yapısını oluşturan işlevlerini (estetik, sembolik ve pratik) tespit ederek, düşüncenin biçime dönüştürülmesinde ve ortaya çıkacak ürünü geliştirmeye yönelik tasarım süreci içerisinde; tasarım araştırması, tasarımın geliştirilmesi, detay çözüm önerilerinin oluşturulması ve oluşturulan önerilerin iki boyutlu tüm teknik (teknik resim, izdüşüm, detay, ölçülendirme vb.) anlatımlarını yapabilecek bilgiye erişmesi ile tasarımları doğrultusunda oluşturdukları geometrik formların ve bu formlara ait kesit görünüşleri ile perspektif yöntemlerinin tüm aşamalarını kavrayarak, tasarlamaya yönelik 3 boyutlu düşünme yeteneklerini geliştirir.

 

Tasarım projeleri oluştururken, bilimsel ve teknolojik gelişmeye paralel olarak, strüktür bilgisi, malzeme ve üretim yöntemlerinin yanı sıra ergonomi, tasarım yönetimi ve pazarlama konularını da içeren tasarım sürecinin, problem çözme ve karar verme stratejilerini, yaratmak istedikleri etki doğrultusunda; amaç ve içerik faktörüne bağlı olarak zaman ve malzemeyi doğru kullanarak bir üst seviyeye taşır.

 

TT 224 Takı Tasarımı II                                                                                                   (2-3)6

Takı yapım yöntemlerinde kullanılan madenler, değerli ve yarı değerli taşların bir araya getirilmesindeki süreç içerisinde hedef kitle ve trendler doğrultusunda ana başlıkları belirlenen koleksiyonlarını oluşturma sürecinde, tasarlanan formların imalat aşamaları ve bu aşamaların tasarıma etkilerini irdeleyebilecek ve çözüm üretebilecek düzeye taşır.  

Öğrencilerin, bu süreçte genel bilgi birikimi, araştırma, gözlem, tasarım metotları ve görselleştirme uygulamaları, farklı proje konuları ile desteklenerek bireysel yaratıcılık düzeylerinin ve yeteneklerinin arttırır.

 

TT 229 Modelaj I                                                                                                               (1-3)6

Doğa ve model etüdleri yaparak kil malzeme ile üç boyutlu modellemenin öğretilmesini sağlamak.

 

TT 230 Modelaj II                                                                                                              (1-3)6

Doğa ve model etüdleri yaparak kil malzeme ile üç boyutlu modellemenin öğretilmesini sağlamak.

 

TT 261 Form ve Kompozisyon I                                                                                       (2-2)4

Sanata ilişkin temel ilke ve kavramlar üzerinde durularak öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirildiği ve her öğrencinin kişisel gelişimi ve eğilimleri doğrultusunda çalışmalar yapılır. Takı tasarımı kavramı üzerine konumlandırılmış bir yaklaşım ile ele alınan temel tasarım ilkeleri; formların başka biçimlere dönüştürülmesi (yüzey boşaltmaları- eklemeleri, formların parçalanması-birleştirilmesi), formların farklı düzenlemeleri (çizgisel, kümesel, ışınsal, merkezi, sallantılı) bütünlük içerisinde değerlendirilerek, görsel birikimi ve görsel algısını en üst seviyeye çıkartarak öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koyar.

 

TT 262 Form ve Kompozisyon II                                                                                     (2-2)5

Tasarım kavramı üzerine yapılandırılmış bir yaklaşım ile ele alınarak, temel tasarım ilkeleri; kavramsal ögeler (nokta, çizgi, düzlem, hacim), görsel ögeler (biçim, ölçü, doku), görsel tasarım ögeleri ve görsel tasarım ilkeleri başlığı altında irdelenerek oluşturulan iki ve üç boyutlu çalışmalar üretilir.

 

TT 313 Bilgisayar Destekli Tasarım I                                                                              (2-3)6

Rhino–Matrix programı hakkında genel bilgi; cad-cam hakkında genel bilgi verilmesi, çalışma prensiplerinin uygulanması, çizgi ile model oluşturma.

 

TT 314 Bilgisayar Destekli Tasarım II                                                                             (2-3)5

Tasarıma yönelik teorik ve uygulamaların ve derslerin içeriğine paralel olarak öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında Rhinoceros programına aktarılması ve buna yönelik tasarımların ortaya çıkartılması.

 

TT 331 Modelcilik ve Sadekarlık I                                                                                  (2-2)6

Takı üretiminde kullanılan eritme, malzeme hazırlama, kaynak, tesviye çalışmaları, kabartma, oyma, basma ve diğer teknikler; değerli ve yarı değerli metal ile malzemelerin modelleme ve işlemesi; çizgiler, desenler, doğal objeler, geometrik şekiller, soyut ve somut şekiller kullanılarak takı tasarımlarının uygulanması.

 

TT 332 Modelcilik ve Sadekarlık II                                                                                 (2-2)6

Tek parçalı, çok parçalı, hareketli, hareketsiz, şov amaçlı yapılmış takılar; bu takıların kilit sistemleri; kullanılan alyans ve nişan yüzükleri; stres (piagette) yüzükleri; pırlanta modeli tek taşlı yüzükler; geleneksel ve yöresel takıların incelenmesi; fantezi modelleme yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesi; hassas aletlerin doğru kullanılması.

 

TT 341 Takı Tasarımı III                                                                                                  (2-3)6

Boş veya dolu küp ve silindirin düzenli veya düzensiz, simetrik veya asimetrik şekillerde küçük parçalara ayrılması veya parçalar eklenmesi; küp içine alyans çizimi, alyansın kendi içinde daha sonra form kazanması; küpler içinde zincir çalışması, üçgen, kare, elips, yuvarlak halkaların birbirine oturtulması ve daha sonra kendi içinde şekil kazanması; sade form yüzük çizim çalışmaları; taş kesim şekillerinin (yuvarlak kesim, kare kesim, kaboşon kesim, zümrüt kesim, baget kesim, klasik kesimler) çizimi; taşların yüzüğe oturtulması ve teknikleri; takım (yüzük-kolye-iğne-bilezik-küpe) çizimleri; çizimde metal renklendirmesi (altın, gümüş, beyaz altın vb gibi) ve metaller arasındaki renklendirme farklılıkları; çizimde taş (pırlanta, yakut, zümrüt, safir, ametist, oniks, kedi gözü, inc, v.b. gibi) renklendirme sanatı; taşlı takıların çizimi.

 

TT 316 Takı Tasarımı IV                                                                                                  (2-3)5

Çizim için gerekli görülen diğer dersler ile paralel ilerler. Uygulaması yapılacak modelin üç boyutlu ve renklendirilerek çizilmesini, tasarım üzerinde önem taşıyan detayların çizgi yardımıyla vurgulanmasını, tasarlanan takının uygulanma aşamasına kadar desteklenmesini ve üretim süreçlerine hakim olunması sağlanır.

 

TT 343 Takı İllüstrasyonu I                                                                                              (2-2)5

Tasarım problemlerinin tüm anlatım yöntem ve araçları ile görselleştirilmesi.

 

TT 318 Takı İllüstrasyonu II                                                                                            (2-2)5

Fikirleri görselleştiren, tasarımı geliştiren ve ifade eden değişik çizim yöntemleri ve medya teknikleri ile çalışmalar yapılır.

 

TT 320 Tasarım Etiği                                                                                                        (2-0)2

Sanatçının ve tasarımcının meslektaşlarına ve topluma karşı sorumluluklarını aktaran teorik anlatımları ve konuyla ilgili araştırma çalışmalarını içerir.

 

TT 361 Kuyumculuk Kimyası I                                                                                        (3-2)6

Kuyumculukta kullanılan değerli metaller ve yardımcı metaller; bu metalleri kimyasal olarak etkileyen asitler, bazlar; kuyumculukta üretime yardımcı olan kimyasallar; kuyumculukta kullanılan alaşımlar ve özellikleri, metallere patina uygulaması; korozyon; oksitlerden arındırma tekniklerinin öğrenilmesi.

 

TT 362 Kuyumculuk Kimyası II                                                                                      (3-2)6

Kuyumculukta kullanılan değerli metaller ve yardımcı metaller; bu metalleri kimyasal olarak etkileyen asitler, bazlar; kuyumculukta üretime yardımcı olan kimyasallar; kuyumculukta kullanılan alaşımlar ve özellikleri, metallere patina uygulaması; korozyon; oksitlerden arındırma tekniklerinin uygulanması.

 

TT 381 Takı Üretim Teknikleri III                                                                                  (3-2)6

Üretim tekniğinin tasarım sürecine olumlu veya olumsuz katkılarını deney ortamında incelemek, testere kullanımı, malzeme hazırlığı, lehim ve tesviye işlemlerini öğrenmek. Modelleme mumları, kalıp alma teknikleri, vulkanize kauçuk ve RTV silikon kalıp malzemeleri; döküm ve konstrüksiyon parçaların birleştirilmesi, bağlantı malzemelerinin üretimi; metal bitirme tekniklerinin öğrenilmesi.

 

TT 382 Takı Üretim Teknikleri IV                                                                                  (3-2)6

Üretim tekniğinin tasarım sürecine olumlu veya olumsuz katkılarının deney ortamında incelenmesi, testere kullanımı, malzeme hazırlığı, lehim ve tesviye işlemlerinin öğrenilmesi.

 

TT 399 Yaz Stajı                                                                                                                (0-0)5

Yaz sürecinde, öğrenilen teorik ve teknik bilgilerin mesleki alanda pratiğe uygulanması.

 

 

TT 401 Portfolyo Tasarım                                                                                                (1-2)4

Öğrenciler, eğitim ve öğrenim süreçlerini geliştirmek üzere tasarımlarını yansıtan bir portfolyo, kartvizit, cv tasarlamaları ve en uygun sunum biçimini kullanmaları beklenir.

 

TT 403 Stil Analizi I                                                                                                           (2-0)6

Farklı dönemlerdeki takı stillerini analizi için sanat tarihi içerisinde dönemsel üsluplar incelenmesi. Antik dönem ile XV. Yüzyıl takı stillerinin analiz edilmesi.

 

TT 404 Stil Analizi II                                                                                                        (2-0)6

XV. Yüzyıl’dan günümüze  takı stillerinin analiz edilmesi.

 

TT 433 Bilgisayar Destekli Tasarım III                                                                           (2-3)7

Önceki dönemlerde kazanılan tasarım yetisini pekiştirmek üzere bilgisayar ortamında deneyim olanağı yaratmak; dijital yöntemlerle çizgilere yüzey verme, yüzeyleri katıya dönüştürme, katılarla çeşitli şekil çalışmaları uygulanır.

 

TT 434 Bilgisayar Destekli Tasarım IV                                                                           (2-3)6

Dijital ortamda takı, mücevher ve endüstriyel ürün çizim metotları; ürünlerin sunum aşamaları ve renklendirme çalışmaları; çeşitli takı ve mücevher ürün çizimleri uygulanır.

 

TT 441 Takı Tasarımı V                                                                                                   (2-3)7

Tasarım bilgilerinin ve görsel tasarımların özgün uygulamalara dönüştürülmesi.

 

TT 442 Takı Tasarımı VI                                                                                                  (2-2)5

İleri düzeyde tasarım teknikleri kullanılarak özgün tasarımların üretilmesi.

 

TT 451 CO-OP                                                                                                                (2-4)10 Eğitim sürecinde öğrenilen teorik ve teknik bilgilerin mesleki alanda pratiğe uygulanması.

 

TT 456 Bitirme Projesi                                                                                                      (3-3)7

Lisans eğitimi sürecinde edinilen tüm teorik ve teknik bilgilerin belirlenen konsept çerçevesinde tasarımın tüm süreçlerini kapsayan özgün tasarım projesi olarak sunulması ve uygulanması.

 

TT 481 Çağdaş Metal Uygulamaları I                                                                             (3-2)6

Farklı malzemeler ve alternatif tekniklerle çağdaş takılar tasarlanması.

 

TT 482 Çağdaş Metal Uygulamaları II                                                                            (3-2)6

Farklı malzemeler ve alternatif tekniklerle çağdaş takı tasarımlarının üretilmesi.

 

TT 487 Tanımsal Gemoloji I                                                                                             (3-2)6

Değerli taşın oluşumu, orijini ve fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi.

 

TT 488 Tanımsal Gemoloji II                                                                                           (3-2)6

Değerli taşın oluşumu ve orijini; kristal kimyası ve kristalografi; sertlik, kırılma, dilinim, özgül ağırlık; elektrik ve manyetik gibi fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi.