Close

Ders İçerikleri

  TPECTS
TT 211 Metalürji I 1 3 4
Kristal yapıları; metal ve alaşımların mekanik özellikleri; esnek ve kalıcı biçim değiştirme; mühendislik gerilmesi; çekme deneyi ve mühendislik gerilme-gerinme grafiği; soğuk işlem ve sıcak işlem.

 

  TPECTS
TT 212 Metalürji II 1 3 4
Alaşımların türleri; denge diyagramlarından fazların bileşim ve miktarlarının bulunması; malzemelerin elastik ve plastik şekil değiştirmeleri; malzemelerin kırılması ve metallerde yorulma.

 

  TPECTS
TT 215 Küçük Heykel I 1 3 4
Takı tasarımında kullanılan geleneksel ve çağdaş malzemelerin küçük heykele uygulanması; heykelin tüm nitelikleri.

 

  TPECTS
TT 216 Küçük Heykel II 1 3 4
Takı tasarımında kullanılan geleneksel ve çağdaş malzemelerin küçük heykele uygulanması; heykelin tüm nitelikleri.

 

  TPECTS
TT 221 Takı Üretim Teknikleri I 2 3 6
Kullanılan ham madde çeşitleri ve özellikleri;  kullanılan alet ve makineler; alet ve makinelerin bakımı ve onarımı; takı sanatçıları ile zanaatkârların yapmış oldukları ürünlerde kullandıkları teknikler; kuyumcu atölyelerinin yapısı, kuyumcu tezgâhının tanıtılması ve tezgâhta çalışma koşulları; el aletleri, büyük çaplı alet ve makineler kullanım yerleri ve çeşitleri, bakım ve onarımı; bu aletlerin kullanımının öğrenilmesi sırasında basit modelleme teknikleri kullanılarak takı yapılması.

 

  TPECTS
TT 222 Takı Üretim Teknikleri II 2 3 7
Takı üretimi ile ilgili teknikler; kuyumculukta kullanılan altın, gümüş, bakır, platin, titanyum, çinko, kalay, kurşun gibi malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri; alaşım hazırlama ayar hesapları; kaynak hazırlama, eritme ve külçe dökme; ölçülü malzeme hazırlama; kaynaklama esasları; freze çalışma esasları, uçların tanıtılması; testere uygulaması; kuyumculukta kullanılan kimyasal ürünler (hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, kral suyu, siyanür, karbonat, boraks).

 

  TPECTS
TT 223 Takı Tasarımı I 2 3 6
Görsel idrakte belirliliği sağlayan ilkeler; yakınlık; benzerlik; ayırıcı nitelik; saydamlık; bir tasarının meydana geliş safhaları takip edilerek yeni tasarımların oluşturulması; konunun ve takip edilecek programın verilmesi; ana fikrin yakalanması; tasarımlama safhası; tasarımın meydana gelmesi; tasarı safhası; tasarımın kontrolü; geliştirme safhası.

 

  TPECTS
TT 224 Takı Tasarımı II 2 3 6
Proje konuları belirlenip bu konularla ilgili ön araştırmaların yapılması; araştırma yöntemleri, proje çalışmasına yönelik hedef kitle araştırılması; eskiz çalışmaları; malzeme seçimi; projeye uygun tasarımların seçimi ve son aşaması.

 

  TPECTS
TT 225 Takı Tarihi 2 0 2
Takının tanımı, Sanat Tarihine bağlı olarak takının tarihsel evrimi; bu süreç içerisinde oluşan takıların yaratıldığı ortam, takının önemi ve sosyo-kültürel düzenin takı üzerine yansıması; dinsel, düşünsel ve kültürel özelliklerin belirlenmesi; biçimsel olarak takı üreticilerinin ve üretilenlerle ilgili sosyal, kültürel bilgilerin incelenmesi; Mezopotamya uygarlığının takı sanatı, Mısır uygarlığının takı sanatı ve Antik Yunan ve Roma uygarlıklarının takı sanatı; İlkçağdan günümüze Anadolu takıları ve takılarda kullanılan malzemeler, teknikler.

 

  TPECTS
TT 261 Form ve Kompozisyon I 2 2 4
Denge ve ritim bilgisi ile ilgili temel kavramların verilmesi; biçim, gözlem ve etütsel çalışmalar ile gözlem ve yorumsal koşullarının kazandırılması.

 

  TPECTS
TT 262 Form ve Kompozisyon II 2 2 5
Hareket; oran-boyut; birlik; metamorfoz; organik ve mekanik nesneler kullanılarak üç boyutlu form ve kompozisyonlar oluşturulması.

 

  TPECTS
TT 313 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 3 6
Tarih boyunca geçirdiği evrelerin günümüzde takı sektörü üzerindeki etkisi; günümüz takı sektörünün kullandığı yeni teknikler, değişen materyaller, yeni pazarlar ve takının çağdaş yansımaları.

 

  TPECTS
TT 314 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 3 5
Tasarıma yönelik teorik ve uygulamaların ve derslerin içeriğine paralel olarak öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında Rhinoceros programına aktarılması ve buna yönelik tasarımların ortaya çıkartılması.

 

  TPECTS
TT 331 Modelcilik ve Sadekarlık I 2 2 6
Takı üretiminde kullanılan eritme, malzeme hazırlama, kaynak, tesviye çalışmaları, kabartma, oyma, basma ve diğer teknikler; değerli ve yarı değerli metal ile malzemelerin modelleme ve işlemesi; çizgiler, desenler, doğal objeler, geometrik şekiller, soyut ve somut şekiller kullanılarak takıya uyarlamaları.

 

  TPECTS
TT 332 Modelcilik ve Sadekarlık II 2 2 6
Tek parçalı, çok parçalı, hareketli, hareketsiz, şov amaçlı yapılmış takılar; bu takıların kilit sistemleri; kullanılan alyans ve nişan yüzükleri; stres (piagette) yüzükleri; pırlanta modeli tek taşlı yüzükler; geleneksel ve yöresel takıların incelenmesi; fantezi modelleme yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesi; hassas aletlerin doğru kullanılması.

 

  TPECTS
TT 341 Takı Tasarımı III 2 3 6
Boş veya dolu küp ve silindirin düzenli veya düzensiz, simetrik veya asimetrik şekillerde küçük parçalara ayrılması veya parçalar eklenmesi; küp içine alyans çizimi, alyansın kendi içinde daha sonra form kazanması; küpler içinde zincir çalışması, üçgen, kare, elips, yuvarlak halkaların birbirine oturtulması ve daha sonra kendi içinde şekil kazanması; sade form yüzük çizim çalışmaları; taş kesim şekillerinin (yuvarlak kesim, kare kesim, kaboşon kesim, zümrüt kesim, baget kesim, klasik kesimler) çizimi; taşların yüzüğe oturtulması ve teknikleri; takım (yüzük-kolye-iğne-bilezik-küpe) çizimleri; çizimde metal renklendirmesi (altın, gümüş, beyaz altın vb gibi) ve metaller arasındaki renklendirme farklılıkları; çizimde taş (pırlanta, yakut, zümrüt, safir, ametist, oniks, kedi gözü, inc, v.b. gibi) renklendirme sanatı; taşlı takıların çizimi.

 

  TPECTS
TT 342 Takı Tasarımı IV 2 2 4
Bir bilişsel süreç olarak takı tasarımına eleştirel düşünme ve problem çözme; takı malzemelerinin etkisi; takı tasarımı konusunda üretim tekniklerinin geliştirilmesi; metaller, ametaller ve diğer malzemelerin sınırları; takı nesnesinin kriterleri, kalite yönetimi; deneysel stüdyo faaliyetleri, öğrenciler tarafından tasarlanmış örnekler üzerinde eleştiriler.

 

  TPECTS
TT 361 Kuyumculuk Kimyası I 3 2 6
Kuyumculukta kullanılan değerli metaller ve yardımcı metaller; bu metalleri kimyasal olarak etkileyen asitler, bazlar; kuyumculukta üretime yardımcı olan kimyasallar; kuyumculukta kullanılan alaşımlar ve özellikleri, metallere patina uygulaması; korozyon; oksitlerden arındırma.

 

  TPECTS
TT 362 Kuyumculuk Kimyası II 3 2 6
Kuyumculukta kullanılan değerli metaller ve yardımcı metaller; bu metalleri kimyasal olarak etkileyen asitler, bazlar; kuyumculukta üretime yardımcı olan kimyasallar; kuyumculukta kullanılan alaşımlar ve özellikleri, metallere patina uygulaması; korozyon; oksitlerden arındırma.

 

  TPECTS
TT 381 Takı Üretim Teknikleri III 3 2 6
Yerçekimi, buhar basıncı, vakum ve merkezkaç kuvveti yardımıyla döküm; modelleme mumları, mum enjektörleri, mum enjeksiyonu; kalıp alma teknikleri, vulkanize kauçuk ve RTV silikon kalıp malzemeleri; döküm ve konstrüksiyon parçaların birleştirilmesi, bağlantı malzemelerinin üretimi; metal bitirme teknikleri.

 

  TPECTS
TT 382 Takı Üretim Teknikleri IV 3 2 6
Geleneksel zincir çeşitleri; gravürcülük, oymacılık, kakma tekniği, kalemkârlık tekniği; Sarnel ve içi boş top yapımı.

 

  TPECTS
TT 387 Süs Taşı Şekillendirme I 3 2 6
Süs taşlarının optik özellikleri: ışığın kırılması, toplam yansıma, çift kırılma, taş içinde ışığın aldığı yol, taş kesiminde açılar ve oranlar, renk; süs taşlarının kesime hazırlanması: kesime uygun ham taş seçimi, ham taşların immersiyonu; taş kesim tarzları, kaboşon taş işleme yöntemi.

 

  TPECTS
TT 388 Süs Taşı Şekillendirme II 3 2 6
Süs taşını kesime hazırlama; süs taşı kesim tarzları; kaboşon kesim; fasetli kesim.

 

  TPECTS
TT 399 Yaz Stajı 0 0 5
Eğitim süresince öğrenilen teorik bilgilerin sektör içerisinde pratiğe uygulanması.

 

  TPECTS
TT 433 Bilgisayar Destekli Tasarım III 2 3 7
Önceki dönemlerde kazanılan tasarım yetisini pekiştirmek üzere bilgisayar ortamında deneyim olanağı yaratmak; çizgilere yüzey verme, yüzeyleri katıya dönüştürme, katılarla çeşitli şekil çalışmaları.

 

  TPECTS
TT 434 Bilgisayar Destekli Tasarım IV 2 3 6
Takı ve endüstriyel ürün çizim metotları; ürünlerin sunum aşamaları ve renklendirme çalışmaları; çeşitli takı ve endüstriyel ürün çizim çalışmaları.

 

  TPECTS
TT 441 Takı Tasarımı V 2 3 7
Doğada bulunan organik ve inorganik materyaller; form ve kompozisyonun önemi; iki ve boyutlu çizimler oluşturma; tasarımları takıya dönüştürme.

 

  TPECTS
TT 442 Takı Tasarımı VI 2 2 5
Türk bezeme sanatında kullanılan motifler; form ve kompozisyonun önemi; iki boyutlu çizimler oluşturma; eski dönemlerde kullanılan objelerin yorumlanarak takıya uyarlanması; tasarımları takıya dönüştürme.

 

  TPECTS
TT 456 Bitirme Projesi 3 3 7
Uygulamalı projeler yoluyla takı tasarım öğrencilerinin alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi.

 

  TPECTS
TT 481 Çağdaş Metal Uygulamaları I 3 2 6
Yeni malzemeler; bu malzeme ve kombinasyonlarına bağlı işleme teknikleri.

 

  TPECTS
TT 482 Çağdaş Metal Uygulamaları II 3 2 6
Geçmişten günümüze gelişen, değişen geleneksel atölye uygulamalarından oluşan takıların ışığında özgün tasarımların farklı malzemeler kullanılarak atölyede uygulaması; malzeme bilgisinin geliştirilmesi; alternatif tekniklerle güncelliği olan takılar üretilmesi.

 

  TPECTS
TT 387 Tanımsal Gemoloji I 3 2 6
Süs taşı olarak kullanılan doğal minerallerin, sentetik ve taklit süs taşlarının tanımı; gemoloji ve mineraloji arasındaki benzerlikler ve farklar; süs taşlarının oluşumu ve orijini; kristal kimyası ve kristalografi; sertlik, kırılma, dilinim, özgül ağırlık; elektrik ve manyetik gibi fiziksel özellikler.

 

  TPECTS
TT 488 Tanımsal Gemoloji II 3 2 6
Süs taşlarının tanınmasında kullanılan refraktometre, spektroskop, polariskop, UV lambalar, filtreler, dikroskop, lensler, mikroskop türleri; sentetik süs taşı üretme teknikleri; imitasyon, birleştirilmiş süs taşları; süs taşlarını iyileştirme yöntemleri; önemli, az önemli süs taşları ile organik ve sentetik süs taşları.