Close

Ders İçerikleri

  TPECTS
MTT 102 Tekstil Malzeme Bilgisi                2 0 3
Tekstil üretiminde kullanılan tüm yöntemlere ve malzemelere ilişkin ana bilgiler verilmesi, ham maddeden mamul maddeye kadar olan sürecin anlatılması.

 

  TPECTS
MTT 201 Tekstil Tasarımına Giriş – Baskı I 2 0 6
Baskı tasarım ilkeleri; malzeme ve teknoloji ilişkisi; kumaş yüzeyi tasarlamada görsel anlatım olanakları, resimleme yöntemleri ile süreklilik (raport ve çeşitleri).

 

  TPECTS
MTT 202 Tekstil Tasarımına Giriş – Baskı II 2 2 4
Çeşitli kullanım alanlarına yönelik kumaş yüzeylerinde renklendirme, desenlendirme ve süreklilik aşamaları; özgün desen çalışmaları; desen uygulamaları.

 

  TPECTS
MTT 211 Tekstil Tasarımına Giriş – Dokuma I 2 2 5
Temel dokuma örgüleri ve üretim yöntemleri; kağıt üzerinde teknik çözümler; el tezgahlarında örgü numunelerinin hazırlanması.

 

  TPECTS
MTT 212 Tekstil Tasarımına Giriş – Dokuma II 2 2 4
Dokuma kumaş tasarlamak için gerekli temel ve karmaşık örgüler; bunlardan yola çıkarak yapılan sanatsal kumaş örneklerinin dokuma uygulamaları.

 

  TPECTS
MTT 222 Giyim Tasarımı I 2 2 5
Giyim tasarımı için gerekli temel bilgiler; tasarım ilkeleri; uygulama çalışmaları ile dosya hazırlama çalışmaları.

 

  TPECTS
MTT 231 Tekstil Tasarımına Giriş – Giyim 2 2 5
Model üzerinden giysi hazırlama yöntemi olan drapaj yöntemi ile giysiler hazırlama çalışmaları.

 

  TPECTS
MTT 241 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 0 3
Tekstil tasarımında kullanılan temel programlar; Adobe Photoshop programı yardımıyla öğrencinin tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarması, 3 boyutlu yüzey giydirme çalışmaları ve sunumlarını yapması.

 

  TPECTS
MTT 242 Tasarımda Bilgisayar II 2 0 3
Tekstil tasarımında kullanılan temel vektörel programlardan biri olan Adobe Illustrator programı yardımıyla öğrencinin tasarımlarını bilgisayar ortamına aktararak sunumlar yapması.

 

  TPECTS
MTT 251 El Sanatları I 2 2 5
Yöreye ve tarihsel sürece göre farklılık gösteren el sanatlarının özellikleri; konuya uygun motif ve uygulama çalışmaları.

 

  TPECTS
MTT 252 El Sanatları II 2 2 5
El sanatı kaynaklı kullanım amacına yönelik, el baskı teknikleriyle ve estetik çözümlerle farklı malzemeler kullanılarak baskı denemeleri yapılması.

 

  TPECTS
MTT 261 Kumaş Yapı Bilgisi 2 0 3
Dokumanın temel tanıtımı; dokuların gruplandırılmaları; türetilmiş dokular ile tahar ve armür çeşitleri; basit ve karmaşık dokuma kumaş örgüleri; kumaş analizi.

 

  TPECTS
MTT 301 Baskı Tasarımı I 2 3 6
Baskı tasarımı için gerekli temel teknik özellikler; tekniklere uygun kumaş deseni tasarım çalışmaları ve uygulamaları.

 

  TPECTS
MTT 302 Giyim Tasarımı II 2 3 6
Giysi tasarımında, pazar analizinden kullanıma hazır ürün oluşturmaya kadar olan bütün aşamaların uygulamalı olarak anlatılması; özgün bir koleksiyon sunumu hazırlanması.

 

  TPECTS
MTT 303 Stil ve Kostüm Tarihi 2 2 5
19. yüzyılın sonundan günümüze dek ortaya çıkan giyim stillerinin ve kıyafetlerin oluşum süreçleri; dönemlerin ve uygulamaların analizi.

 

  TPECTS
MTT 304 Moda Editörlüğü 2 2 5
Moda dergiciliği/eleştirmenliği için temel oluşturan gerekli kuramsal kavramla; sosyal/ kültürel bir fenomen olarak moda kritiği; sanatçı/kreatör olarak moda tasarımcılarının eleştirisi; insanların giyim tarzının eleştirisine yönelik yazı çalışmaları.

 

  TPECTS
MTT 311 Moda İllüstrasyonu 2 2 5
Görsel bir kaynaktan moda giysileri incelenerek moda teknik çizim kurallarının tanıtılması; kumaş üzerindeki doku ve desenin görsel sunumu ve moda çizimine bu tekniklerin uyarlanması konusunda çalışmalar.

 

  TPECTS
MTT 312 Örme Teknolojisi 3 0 5
Örme kumaş yüzeyleri ve bunları oluşturmada kullanılan teknolojiler hakkında genel bilgi; örme teknolojilerinde kullanılan temel örgülerin resimsel ve uygulamalı olarak anlatılması.

 

  TPECTS
MTT 321 Hazır Giyim 2 2 5
Sanatsal giysi tasarımlarının konfeksiyon koşullarına göre malzeme ve teknik seçimiyle düzenlenerek üretime sunulma sürecine; kadın giyiminde temel parçaların kalıplarının uygulamalı olarak anlatılması.

 

  TPECTS
MTT 331 Sanat Tekstilleri I 2 3 6
Tekstil sanatlarının kapsamı olan Lif Sanatı (Fiber Art) ve Çevresel Sanata (Environmental Art) giriş; bu disiplinler doğrultusunda, tekstil malzemeleri üretiminde kullanılan malzemeler, farklı teknikler ve malzemelerle birleştirilerek görsel ve estetik değerlere bağlı sanatsal tasarımlar.

 

  TPECTS
MTT 332 Sanat Tekstilleri II 2 3 6
Giyilebilir Sanat (Wearable Art) ve Arazi Sanatı (Land-Art) kavramları; farklı sanat disiplinlerinden yararlanılarak iki ve üç boyutlu sanatsal, özgün ifade çalışmaları. Önkoşul: MTT 331.

 

  TPECTS
MTT 341 Örme Tasarımı 2 1 5
Örme kumaş yüzeyler ve triko tasarımıyla ilgili genel bilgiler; temel örgü yapılarıyla örme kumaş yüzeyi uygulamaları ile çeşitli kullanım alanlarına yönelik örme kumaş tasarımları hazırlanması; özgün örme kumaş tasarım dosyaları oluşturulması.

 

  TPECTS
MTT 352 Dokuma Teknikleri 2 1 5
Desen ve pratiğin birleşmesiyle geliştirilmiş özgün desen tasarımları. Bu tasarımların çeşitli dokuma teknikleri kullanılarak dokunması.

 

  TPECTS
MTT 371 Tekstil Sanatları Tarihi 3 0 5
Tarih öncesinden günümüz teknolojisine, kültür ve medeniyet çeşitliliğinde tekstil sanatının gelişimi ve diğer sanatlarla ilişkisi.

 

  TPECTS
MTT 382 Baskı Tasarımı II 2 2 5
Tekstil sektöründe kullanılan her tür baskı teknolojisi (rulo baskı, transfer baskı, flok baskı, aşındırma baskı v.b.) kullanılarak, kullanım amaçlarına yönelik baskılı kumaş koleksiyonları hazırlama ve uygulama çalışmaları.

 

  TPECTS
MTT 392 Doğal Boyama 3 0 5
Doğal boyamacılık, doğal boyar-maddeler ve kullanılan malzemeler; ülkemizde yetişen doğal boyar-maddeler; doğal boyama uygulamaları için gerekli hazırlıklar ve hazırlanan ipliklerin boyanması.

 

  TPECTS
MTT 399 Yaz Stajı 0 0 5
Eğitim süresince öğrenilen teorik bilgilerin sektör içerisinde pratiğe uygulanması.

 

  TPECTS
MTT 401 Tekstil Tasarım Projesi 3 2 5
Sanat yapıtlarından, akımlardan, sosyolojik ve kültürel olgulardan yola çıkılarak ve alt disiplinlerde elde edilen bilgi ve teknik donanımı bir arada değerlendirerek dönem sonu projesi olarak sunulmak üzere bir tasarım dosyası oluşturulması.

 

  TPECTS
MTT 412 Sanat Tekstilleri Projesi 4 2 6
Sanat tekstilleri için uygulanan tüm disiplinlerden faydalanarak ve giyilebilir sanat etütleri ile çağdaş tekstil malzemeleri kullanılarak yaratıcı düşünceyi somut forma dönüştürme; iki boyutlu ve üç boyutlu özgün ifade çalışmaları.

 

  TPECTS
MTT 421 Moda Fotoğrafçılığı 2 2 5
Moda fotoğrafçılığında genel kavramlar ve terminoloji; “styling”, moda fotoğrafçılığı, nesnelerin konumu, fotoğrafla anlatım konuları, profesyonel çekim çalışmaları, çekim analizi, çekim sonrası dijital uygulamalar ve manipülasyon yöntemleri.

 

  TPECTS
MTT 431 Portfolyo Tasarımı I 2 2 4
Çeşitli portfolyo tipleri tanıtılır ve bireysel uygulamalarla portfolyo düzenlenmesi; özgün projelerin jüri sunumuna uygun dosyalar halinde hazırlanması.

 

  TPECTS
MTT 432 Portfolyo Tasarımı II 2 2 6
Genel moda portfolyo kataloğu oluşturmak için görsel iletişim teknikleri; marka kimliğini oluşturan öğelerinin dijital ortamda hazırlanması ve sunuma hazır hale getirilmesi.

 

  TPECTS
MTT 441 Halı Tasarımı 2 2 5
Geleneksel halı üretim yöntemlerine genel bakış; çağdaş halı üretim teknikleri; halı tasarımında güncel eğilimler; malzeme ve teknik çeşitlilik; özgün desen çalışmaları ile geleneksel halı motiflerine modern yorumlar getirilmesi.

 

  TPECTS
MTT 442 Aksesuar 2 2 6
Giysinin ayakkabı ve çantayla ilişkisi; koleksiyon kuralları çerçevesinde çanta-ayakkabı tasarımı ve uygulaması; sektöründe lider firma ziyaretleri, seminerler ve atölye çalışmaları.

 

  TPECTS
MTT 451 Moda ve Tekstil Sanat Yönetmenliği I 3 0 5
Tarihsel süreci içerisinde tekstil ürünlerinin kullanımı; farklı görsel sanat disiplinlerinde kullanılan, moda ve tekstil ürünlerinin analizi; seçilen bir edebi metne yönelik giysi ve mekan tasarımı öneri dosyası oluşturulması.

 

  TPECTS
MTT 452 Moda ve Tekstil Sanat Yönetmenliği II 2 2 6
Sanat ve modaya yön veren olayların incelenmesi; bölgesel tekstillerin analizi; farklı sanat disiplinleri için kullanılacak moda ve tekstil ürünlerinin yönetimi.

 

  TPECTS
MTT 456 Bitirme Projesi 0 7 8
Öğrencinin, eğitimi boyunca edindiği bilgileri kullanarak, bitmiş bir moda/tekstil projesi hazırlaması.

 

  TPECTS
MTT 461 Giyim Teknolojisi I 1 3 5
Desen ve pratiğin birleşmesiyle geliştirilmiş özgün tasarımların çeşitli teknikler kullanılarak uygulanması.

 

  TPECTS
MTT 462 Giyim Teknolojisi II 1 3 6
Tasarım proje dersleri ile eşzamanlı uygulamalar yapılması.