Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanı <br>Yrd. Doç. Dr. Cemile TUNA

Güzel Sanatlar ve Tasarımı Fakültesi içinde yer alan Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ülkemizin öncü sektörü olan tekstil endüstrisine evrensel ve çağdaş tasarım niteliklerine sahip, entelektüel değerleri özümsemiş sanatçı ve tasarımcı elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm öğrencilerine dokuma, baskı, giyim ve örme gibi tekstilin temel alanlarında eğitim verilerek onların konularında donanımlı, kendine güvenen ve tasarımcı bir kimlik edinerek mezun olmaları sağlanır.

Tasarım derslerinin yanı sıra teknoloji dersleri, yönetim dersleri, sanat ve tasarım kültürü dersleri üniversitemizin farklı disiplinlerdeki akademik kadroları ve sektörün uzmanları tarafından verilir. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bir şehir üniversitesi olarak,

İstanbul'un dünya tekstil ve moda endüstrisinin merkezi olma yolundaki hızlı gelişimine, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde eğitim alan üstün yetenekli ve bilgi çağının tüm olanaklarını özümsemiş, güncellik ve moda marka yaratmada

öngörüsü olan sanat ve tasarımcı mezunları ile katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Avrupa kredi sistemi içinde, Avrupa eğitim kurumları ve Erasmus projesi anlaşmalı kurumları ile öğrenci değişim programlarını uygulayan Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü kültürümüzü dünyaya tanıtan, dış dünya ile uyumlu, çağdaş sanatçı ve tasarımcıları eğitimlerinin her aşamasında desteklemektedir.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, üniversitenin farklı disiplinleriyle işbirliği içinde öğrencilerinin çalışmalarını ulusal ve uluslar arası etkinliklerle sanat ortamına ve sektöre tanıtarak onların özgüvenlerinin oluşmasına yardımcı olur. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin kurumsal farklılığı mezunlarımızın tekstil sektöründe yer almalarında ve akademik aşamalarında bir garanti belgesi olacaktır.