Close

Ders İçerikleri

ICT 101 Temel Tasarım                                                                                                        (2-2) 6

Sanat ve tasarımın temel elemanları, tasarım ilkeleri, ışık-gölge, renk, biçim gibi elemanlar ile denge, ritim, oran çalışmaları.

 

ICT 103 Çizim ve Anlatım Teknikleri                                                                                 (2-2) 6

Mimari tasarım çalışmalarının, hazırlık, sunum ve uygulama aşamalarında projelendirmede yararlanılacak, anlatımı güçlendirecek renklendirme, çizim ve ifade tekniklerin geliştirilerek verilmesi.

 

ICT 104 Mimari Desen                                                                                                        (2-2) 7

Kademeli olarak farklı boyutlarda objelerin yapısal özellikleri üzerinde durularak göz-beyin-el ilişkisinin güçlendirilmesi, kullanılacak bilgi ve becerisinin mimariye yönelik çalışmalarında geliştirilmesi.

 

ICT 106 Yapı Malzemesi                                                                                                      (3-0)6      Yapı malzemelerinin, özellikle iç mekan düzenlemelerinde kullanılan malzemelerin tanıtımı. Bu malzemelerin ısı, su, nem gibi çeşitli etkiler karşısındaki davranışları ve alınacak önlemler. Güneş ışığı, yangın gibi afetlerin ve mikro organizmaların etkilerinin incelenmesi.

 

ICT 111 Perspektif I                                                                                                            (2-2) 6

Teknik çizim aletlerinin tanıtılması, temel geometrik formların çizimleri, iki ve üç boyutlu çalışmalar, üç boyutlu geometrik formların kavaliyer ve aksonometrik perspektifleri.

 

ICT 112 Perspektif II                                                                                                           (2-2) 6

Karmaşık üç boyutlu formlara yönelik çalışmalar, plan-kesit-görünüş ilişkileri içinde basit projeler, artistik perspektif.

 

ICT 141 İç Mimarlığa Giriş                                                                                                  (2-2) 5

İç mimarlık kavramının mimarlık kavramı içindeki yeri, mimari ve çevre konularıyla iç mimarlığın ilişkileri. İç mimarlık tasarımı ve bununla ilgili değişik eleman ve objelerin sınıflandırılması ve temel bilgiler.

 

ICT 251 Ekolojik Planlama                                                                                                  (2-0) 2

Ekolojinin kavramsal açıklaması. Ekoloji ve insan ilişkileri. Bireysel ve toplumsal ekoloji dalları. Ekolojik sorunlar(çevre sorunları) ve bu sorunların canlı ve özellikle insan yaşamındaki etkileri. Organize edilen mekanlarda ekolojik koşulların sağlanması. Değişik ekosistemler.

 

ICT 201 Proje I                                                                                                                    (0-6) 6

Az mekanlı bir konutun (ev veya apartman dairesi) iç mekan düzenlemesi.

 

ICT 202 Proje II                                                                                                                               (0-6) 6

100-200 m2’lik bir büronun (avukatlık, mimarlık, turizm, muhasebe v.b.) iç mekân düzenlemesi.

 

 

ICT 211 Yapı Elemanları I                                                                                                   (2-2) 3

Mimarlıkla ilgili kaba yapıyı oluşturan elemanların tanıtımı. Taşınma açısından yapı tipleri: Yığma ve karkas yapılar. Temeller, duvarlar ve döşemeler; çeşitli ölçeklerde uygulamalar.

 

ICT 212 Yapı Elemanları II                                                                                                  (2-2) 4 Kaba yapı kapsamında merdivenler, çatılar. Detaydan bütüne çeşitli ölçeklerde uygulamalar.

 

ICT 221 İnce Yapı I                                                                                                              (2-2) 4

Mimarlık ile ilgili kaba yapının giydirilmesi. Kapıların, pencerelerin, duvar ve döşeme kaplamalarının tanıtımı ve uygulamalar.

 

ICT 222 İnce Yapı II                                                                                                             (2-2) 5

Mimarlık ile ilgili kaba yapının giydirilmesi: Tavan kaplamaları, hafif iç bölmeler ve detaylandırılmasına yönelik uygulamalar. Kapıların, pencerelerin, duvar ve döşeme kaplamalarının tanıtımı ve uygulamalar.

 

ICT 231 Mekân Organizasyonu I                                                                                       (2-2) 4

Mekânların sınıflandırılması. Açık mekânlar, kapalı mekânlar, yarı açık mekânları düzenleme ve kullanım şekilleri ve bu mekânların insanlar üzerindeki psikolojik etkisi.

 

ICT 232 Mekân Organizasyonu II                                                                                      (2-2) 4

Değişik mekânların konut iç mekân ölçeğinden büyük alış veriş merkezleri iç mekân düzenlemesine varıncaya kadar ara ölçeklerdeki mekânların ve çevrelerinin düzenlenmesi.

 

ICT 241 Bilgisayar Destekli Tasarım I                                                                                (3-0) 3

Temel geometri bilgisi. Bilgisayar destekli tasarımın ana ilkeleri. Bilgisayarda 3 boyutlu çizim. Google Sketch-Up modelleme yazılımı.

 

ICT 242 Bilgisayar Destekli Tasarım II                                                                               (3-0) 3

Bilgisayar destekli tasarımın mimari çizimde uygulanması. 2 ve 3 boyutlu mimari teknik çizim. Auto CAD genel amaçlı çizim programı.

 

ICT 272 Yapı Statiği                                                                                                            (3-0) 5

Statik sistemlerin temel kavramları. Taşıyıcı mimari elemanların çeşitli yükler karşısındaki çalışmaları.  Basit basınç, çekme, eğilme ve elastik deformasyonlar.

 

ICT 271 Mimari Maket                                                                                                       (1-4) 5

Tasarım süreci çalışmalarında ve tasarım sonuçlarının sunumunda üç boyutlu algılamaya yönelik maketin yapımında kullanılacak malzemeler ve teknikler.

 

ICT 273 Bilgisayarda Görüntü İşleme                                                                               (3-0) 5

Çizilmiş projelerin, görüntü işleme yazılımlarıyla sunum haline getirilmesi. Adobe Photosop yazılımı.

 

ICT 275 Ergonomi                                                                                                               (3-0) 5

Tasarlama ve proje çalışmalarında gerekli ölçümlendirmelere yönelik, insan-çevre-donanım faktörleri, çeşitli fiziksel eylemlerde ve pozisyonlarda insan boyutları.

ICT 276 Dış Mekân Aydınlatması                                                                                      (3-0) 5

Dış mekân aydınlatma sistemleri. Mekâna göre aydınlatma sistemlerinin kullanılması, fonksiyonel aydınlatma, renkli aydınlatma ve gölge oyunlarının organize edilmesi. Aydınlatma kaynak ve armatürleri ve çeşitlerinegöre kullanım alanları.

 

ICT 277 Mekân ve Sinema                                                                                                 (3-0) 5

Sinemada dış mekân-iç mekân, doğal mekân-yapay mekân kavramları, mekân donanımları, tarihsel dönemlerin mekân tasarımlarına etkisi.

 

ICT 279 Strüktür                                                                                                                 (3-0) 5

Mekânda mikrodan makroya her hangi bir maddenin biçimlenmesi ve her türlü kuvvet etkisine karşı bu biçimini koruyabilmesine yönelik geometrik, mekanik ve fiziksel belirleyiciler. Soyut düşünebilme yeteneğinin gelişmesine yönelik 3 boyutlu çalışmalar.

 

ICT 301 Proje III                                                                                                                  (0-6) 6

200-500 m2’lik bir alış-veriş merkezi, işyeri veya bir lokalin (market, kitap evi, oyuncak mağazası, restoran, fuar standı, dernek lokali v.b.) iç mekân düzenlemesi. Gerekli mobilya ve diğer donanımlar.

 

ICT 302 Proje IV                                                                                                                  (0-6) 6 

Halkevi, semt kütüphanesi, klinik, gece kulübü, butik gibi 500 m2 ve üstü topluma yönelik kullanımı olan bir binanın iç mekân düzenlemesi. Gerekli mobilya, aydınlatma ve ısıtma.

 

ICT 304 Mesleki Etik                                                                                                                      (2-0) 2

Etiğin tanımı, amacı, ilkeleri. Mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı hareketlerin nedenleri sonuçları ve çözüm yolları.

 

ICT 311 Tesisat                                                                                                                    (3-0) 5

Binalarda çeşitli eylemlere hizmet eden mekânlarda gerekli konfor ve hijyenin sağlanması ile ilgili ısıtma, havalandırma, temiz ve pis su tesisatları. Uygulama aşamasında uzmanlarla iş birliği için gerekli bilgiler.

 

ICT 321 Çevre Düzenleme                                                                                                  (2-2) 5

Genel çevre düzenleme ilkeleri, değişik kapalı mekânların çevrelerinin düzenlenmesi. Çevre düzenlemede ölçek değişiklikleri ve kullanımları. Canlı ve cansız materyal tanımı ve kullanımı.  Malzeme bilgisi.

 

ICT 322 Çevre Düzenleme Proje                                                                                        (1-4) 6

Değişik ölçeklerde çevre düzenlemesi uygulamalarının yapılması. Örneğin; konut çevre düzenlemesi, toplu konut çevre düzenlemesi, kültürel, ticari ve sağlık yapılarının çevre düzenlemesi v.b. projeler ve detayları.

 

ICT 331 Mimarlık Tarihi                                                                                                     (3-0) 3

Geçmişten günümüze mimarlığın gelişimi ve bu gelişim boyunca etkin olmuş dönemler ve akımlar. Etkili olan sanatçılar ve eserleri.

 

 

ICT 341 Bilgisayar Destekli Tasarım III                                                                              (3-0) 3

Mimari özel uygulama yazılımı kullanımı. Revit Architecture mimari uygulama yazılımı.

 

ICT 342 Bilgisayar Destekli Tasarım IV                                                                              (3-0) 3

Bilgisayarda 3 boyutlu sunum teknikleri. 3D Studio Max görselleştirme ve animasyon yazılımı.

 

ICT 352 Rölöve Restorasyon                                                                                                         (3-0) 5

Mevcut bir yapının tüm ayrıntıları ve özelikleri ile saptanması, harap durumda olanların onarım esaslarının belirlenmesi, gerektiğinde farklı fonksiyonlarda kullanımlara yönelik düzenleme çalışmalarının yapılması. Yapıların taşıdığı kültürel değerler, uygun yapım teknolojileri, ölçme teknikleri ve bu çalışmalarda kullanılacak yöntemler.

 

ICT 362 Aydınlatma                                                                                                           (3-0) 5

İç mekanların işlevlerine uygun olarak aydınlatılması. Uygulama aşamasında uzmanlarla iş birliği için gerekli bilgiler.

 

ICT 371 Akustik                                                                                                                  (3-0) 5

Yaşam çevresinde gerekli niteliklerden akustiğin ses, tını ve işitme yönleri ile ele alınması; temel kavramlar. Çeşitli işlevesahip hacimlerde akustik konforun sağlanmasına yönelik tasarım hakkında bilgiler.

 

ICT 372 Yapıda Donanım ve Uygulama Sorunları                                                           (3-0) 5

İç mimarlık uygulamalarında tesisat açısından detay ve uygulama teknikleri. Olası sorunlar ve çözüm yöntemleri.

 

ICT 375 İç Mimarlıkta Tekstil                                                                                                         (3-0) 5

İç mimarlıkta koltuk, kanepe, divan gibi mobilyalarda, perdelerde ve benzeri diğer yerlerde kullanılacak kumaşlar hakkında, malzeme, dokuma, yapısal özellikler ve renk açılarından genel bilgi.

 

ICT 376 Yarının Yaşamı ve Akıllı Binalar                                                                           (3-0) 5

Yarının yaşamı ve bunda önemli yer tutacak akıllı binalar. Sistemler, sistem yöntemleri, sınıflandırılmaları ve tasarım ilkeleri.

 

ICT 377 Keşif ve Metraj                                                                                                      (3-0) 5

Mesleki tasarımın gerçekleşmesinde tasarımın bütününü oluşturan elemanların ve bunlarda kullanılacak malzemelerin belirlenerek ölçümlenmesi.

 

ICT 379 Geleneksel Türk Mimarlığında Yapı                                                                    (3-0) 5

Anadolu ve Balkanlardaki Türk mimarisinin bölgelere göre malzeme ve yapım sistemleri açısından incelenmesi.

 

ICT 401 Proje V                                                                                                                   (0-6) 6 

1000 m2 ve üstü metrajlı resmi veya özel bir binanın (ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, iş hanı, otel, sinema, v.b.) taşıyıcı sistem üzerinde de durularak iç mekan düzenlemesi. Gerekli mobilya, aydınlatma, ısıtma, havalandırma.

 

ICT 402 İç Mekânda Sergileme Yöntemleri                                                                              (3-0) 5

Sergileme mekânlarının tasarlanmasında kullanılacak renk ve doku türlerini ve bunların aydınlatma tasarımı ile nasıl farklılık gösterebileceği bilgisi. Farklı sergileme mekân örnekleri üzerinden tasarım özellikleri bilgisinin aktarılması.      

 

ICT 411 Deneysel Tasarım                                                                                                   (3-0) 5

Farklı kullanım amaçları, farklı boyutlar ve kullanılacak malzemelere göre çeşitli mobilyalar için deneysel tasarım çalışmaları.

 

ICT 421 Mobilya                                                                                                                  (3-0) 5

Çeşitli mobilyalar hakkında genel bilgi. Ergonomiden konstrüksiyona biçimsel tasarımı etkileyen faktörler.

 

ICT 432 Yapı Yönetimi                                                                                                        (3-0) 5

Yönetimsel konularda, öncelikle işveren ile olan ilişkilerde sözleşmeden başlayarak, maliyet, bütçe, fiyat, işyeri, sigorta gibi konularda genel bilgiler.

 

ICT 441 Bilgisayar Destekli Mekan Tasarım ve Animasyonu                                          (3-0) 5

Tasarımların bitirilmesinden sonra, takdim ve satışlarda animatik canlandırmalar.

 

ICT 471 Mesleki Hukuk                                                                                                      (3-0) 5

Hukukun temel ilkeleri, mimarlık ve sanat alanlarında tasarımdan uygulamaya fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklar ve bu hakların kullanımı ile ilgili esas ve yöntemler.

 

ICT 473 Çağdaş Mimarlık                                                                                                   (3-0) 3

20. yüzyıl mimarisindeki çağdaş strüktür, konstrüksiyon, çağdaş malzemeler ve bunların mimarlığa etkisi.

 

ICT 474 Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı                                                                            (3-0) 5

Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze uzanan sürede mimarlığımızın gelişmesinin, gelişmeyi etkileyen faktörler üzerinde durularak derlendirilmesi.

 

ICT 475 Geleneksel Türk Evi                                                                                              (3-2) 3

Geleneksel Türk-Osmanlı evinin tanıtımı, yayılım alanı ve genel yapısı. Türk-Osmanlı evinde yaşama şekli. Odalar, sofalar, belli başlı plan tipleri, yapım sistemi ve malzemeler.

 

ICT 477 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mimarlıkta Batılılaşma                                          (3-0) 5

Osmanlıda batılılaşma hareketleri. Tanzimat dönemi gelişmeleri sonucunda ortaya çıkan çeşitli fonksiyonlarda bina tipleri. Cumhuriyet dönemi. Resmi binalardan başlayarak batı etkisinin yayılımı.

 

ICT 479 Geleneksel Türk El Sanatları                                                                                (3-0) 5

Türk geleneksel el sanatlarının tarih boyu gelişimi, hat, tezhip, metal, çini, cam sanatı hakkında genel bilgiler, yapım teknikleri ve sosyo-kültürel açıdan değerlendirilmesi.

 

ICT 490 Bitirme Projesi                                                                                                      (0-6) 6 İç Mimarlık alanında belirlenen bir proje üzerinde danışman öğretim elemanı gözetiminde, öğrenim süresince edinilen bilgi ve becerilerin uygulanmasına yönelik yarı güdümlü bir tasarım çalışması.