Close

Ders İçerikleri

  TPECTS
GT 201 Özgün Baskıresim I 2 2 5
Özgün baskı teknikleri yoluyla sanatsal tasarımları çoğaltmayı ve eser üretmek için çeşitli tekniklerin uygulanması.

 

  TPECTS
GT 202 Özgün Baskıresim II 2 2 5
Baskıresim üretme; yüksek baskı (tipo), çukur baskı (gravür), monotype v.b. gibi öğretilmiş temel baskı teknikleri doğrultusunda özgün sanatsal tasarımların üretilmesi ve çoğaltılması.

 

  TPECTS
GT 213 Fotoğrafa Giriş 2 2 5
Temel fotoğrafçılık ile ilgili temel kavramları, fotoğraf çekim sürecini, bu sürecin aşamalarını, temel fotoğrafçılık tarihsel süreç içinde değişim ve gelişimi, fotoğrafın teknik süreci ile ilgili aşamalar ve bu aşamalara yönelik çalışmalar.

 

  TPECTS
GT 225 Dijital Fotoğrafçılık 2 2 5
Dijital fotoğrafçılığın tarihsel süreç içinde değişim ve gelişimi; dijital fotoğrafçılık ile ilgili temel kavramlar; piksel tabanlı, ışığa duyarlı dijital yüzeyler üzerinden fotoğraf çekim süreci ve bu sürecin aşamalarıyla ilgili çalışmalar.

 

  TPECTS
GT 232 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme 2 2 5
Photoshop programı kullanılarak çeşitli ortamlara yönelik çalışmalar; MacOSX tabanlı diğer görüntü işlem programlarıyla uygulamalar.

 

  TPECTS
GT 236 Grafik Sanatlar Tarihi 2 0 4
Modern sanat ve tasarım akımları; günümüze kadar üretilen grafik işler hakkında teorik ve görsel bilgi.

 

  TPECTS
GT 251 Grafik Tasarıma Giriş 2 2 6
Görsel iletişimin temel kavramları; grafik tasarım problemlerinin çözümlenmesine yönelik çalışmaların bilgisayar ortamında yapılması; vektörel ve piksel tabanlı programlar kullanılarak grafik tasarıma ait problem çözüm teknikleri.

 

  TPECTS
GT 252 Grafik Tasarım I 2 2 6
Bilgisayar ortamında vektörel ve piksel tabanlı programlar kullanarak 2D ve 3D grafik tasarım proje çalışmaları.

 

  TPECTS
GT 253 Tipografi I 2 2 6
Tipografinin temel kavramları; bilgisayar ortamında harflerin anatomisi, miniskül ve majiskül harflerin özellikleri; geometrik formlarla espas bilgisi, tipografi çalışmaları.

 

  TPECTS
GT 254 Tipografi II 2 2 6
Yazı karakterlerini tanıma ve sınıflandırmaya yönelik bilgisayar uygulamaları; vektörel ve piksel tabanlı programlar kullanılarak tipografik projeler üretilmesi; tipografinin grafik tasarım öğesi olarak etkin bir biçimde kullanılması.

 

  TPECTS
GT 292 Reklam Fotoğrafçılığı 2 2 5
Endüstriyel ve sanatsal ürünlerin reklam tasarımı açısından fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirilmesi için fotoğraf stüdyosunun, fotografik araç ve gereçlerin doğru ve verimli bir şekilde kullanımı; dijital ortamların ve görüntü işlem programlarının teknik bilgisi.

 

  TPECTS
GT 301 Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı 2 2 4
Hızlı, etkili ve yaratıcı tasarım çözümlerine ulaşabilmek için vektörel ve piksel tabanlı program bilgisi; bilgisayarda doğru ve etkili tipografik çalışma yolları; vektörel tabanlı tipografik programlar kullanılarak yazı fontu tasarımı.

 

  TPECTS
GT 311 İllüstrasyon 2 2 4
İllüstrasyon tanımı ve grafik tasarım içindeki yeri, endüstri ve yayın grafiği alanındaki kullanımı; görsel anlatım teknikleri, teknik malzemenin tanıtımı; çocuk kitapları resimleme, Painter, Photoshop ve Illustrator gibi vektörel ve piksel tabanlı programlar ve tablet kullanarak sayısal resimleme teknikleri; kişisel anlatım dillerine uygun olarak illüstrasyon çalışmaları.

 

  TPECTS
GT 321 Gravür 2 2 5
Çukur baskı teknikleri; çukur baskı tekniğiyle sanatsal yaklaşımlar içinde araştırmalar yapılması ve kişisel anlatım biçimlerini oluşturmaya yönelik deneysel çalışmalar. Tasarımların gravür tekniğine uygun yöntemlerin kullanımı ile kalıp hazırlama ve baskı alma, numaralandırma ve imza.

 

  TPECTS
GT 331 Yüksek Baskı Teknikleri 2 2 5
Sanat içerikli yüksek baskı teknikleri ve baskı sürecinde yer alan aşamalar; bu teknikler kullanılarak özgün ve yaratıcı çalışmalar yapılması.

 

  TPECTS
GT 332 Grafik Sanatlar Tarihi 2 0 3
Modern sanat ve tasarım akımları; günümüze kadar üretilen grafik çalışmalar hakkında teorik ve görsel bilgi.

 

  TPECTS
GT 334  Kağıt Üretimi Yöntemleri 2 2 5
Kağıtların yeniden dönüştürülmesi; tasarımlarda kullanılmak üzere farklı renk ve dokulara sahip el yapımı kağıtlar üretilmesi ve bu kağıtların baskılarda, ambalaj tasarım, defter, kitap ve katalog tasarımlarında ana malzeme kullanıldığı çeşitli uygulamalar.

 

  TPECTS
GT 336 İşaretlendirme Sistemleri 2 0 4
İşaretlendirme sistemi tasarımına ait görsel iletişim kavramları; İşaret, piktogramlar, semboller, renkler.. vb gibi göstergeler ve semantik, sentaktik, pragmatik hakkında teorik bilgiler, araştırmalar.

 

  TPECTS
GT 342 Sayısal Video Kurgu 2 2 5
Video kurgu ve kısa film yapımı; bunların üretim süreçleri hakkında teorik bilgi; bilgisayar ortamında ilgili programlarda ham görüntülerin montajlanması; videolara ses, müzik, dublaj eklenmesi.

 

  TPECTS
GT 353 Grafik Tasarımı II 2 2 5
Grafik tasarım zekasının ve becerisinin geliştirilmesine yönelik, bilgisayar ortamında projeler gerçekleştirilmesi; afiş, broşür, logo, kurumsal kimlik, dergi ve kitap kapak tasarımları gibi çeşitli grafik tasarım uygulamaları.

 

  TPECTS
GT 356 Sayısal Ortamda Grafik Üretim Teknikleri 2 2 4
Endüstride kullanılan baskı teknolojileri bilgisi, grafik tasarımların matbaa basımına göre hazırlanması, forma, kağıt, kağıtta fire hesabı, onaylanmış tasarımın baskıya gönderilmeden önceki kontrolleri, renk ayrımı, tipo, ofset v.b. baskı teknikleri ve özellikleri.

 

  TPECTS
GT 393 Kaligrafi 2 2 5
Kaligrafinin tarihsel gelişimi; güzel yazı yazmanın kuralları; tasarımda güzel yazının işlevleri; florish, serif, anglez, gotik, humanistik v.b kaligrafik biçimler ve teknikler.

 

  TPECTS
GT 399 Yaz Stajı 0 0 5
Eğitim süresince öğrenilen bilgilerin sektör içerisinde pratiğe uygulanması.

 

  TPECTS
GT 411 Kurum Kimliği Tasarımı 2 2 5
Kurumsal kimlik kavramı, kurumsal kimlik oluşturma süreci; bu sürece bağlı olarak görsel unsurları oluşturma hakkında teorik bilgiler; bir kurum ya da kişinin görsel kimlik tasarımına ait ürünler; bilgisayar ortamında uygulamalar.

 

  TPECTS
GT 427 Masaüstü Yayıncılık 2 2 5
Indesign, Photoshop, QuarkXpress ve Freehand gibi yayıncılık programları aracılığı ile çok sayfalı işler, kitap, dergi, katalog, broşür gibi grafik tasarımların gerçekleştirilmesi ve matbaa baskı yöntemine göre tasarımı..

 

  TPECTS
GT 432 Özgün Kitap Tasarımı 2 2 5
Görsel iletişim tasarım ilkelerinin yayın grafiği açısından bilgisayar ortamında çeşitli teknikler aracılığıyla kitap formatında özgün tasarımların çözümlendiği uygulamalar.

 

  TPECTS
GT 441 Web Grafik Tasarımı 2 2 5
Sayısal yayıncılık grafik tasarımının temel bilgileri; temel internet kavramları; web grafik tasarımına giriş; web arayüz tasarımları, web grafik tasarım ve planlama aşamaları.

 

  TPECTS
GT 446 Deneysel Tipografi 2 2 5
Genişletilmiş deneysel ortam içinde bir tasarımcı olarak düşünme, araştırma, görsel iletişim sorunlarını anlama ve tanımlama; çözüme yönelik etkili fikirler bulma ve fikirleri görsel yöntemlerle ifade edecek hem sayısal hem de manuel yöntemlerle deneysel çalışmalar.

 

  TPECTS
GT 453 Grafik Tasarım Proje I 2 2 5
Uygulamalı projeler yoluyla grafik tasarım öğrencilerinin alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi; sosyal içerikli kampanya projeleri, endüstriyel kampanya projeleri, sanat ve kültür organizasyonları için iletişim projeleri gibi kavramsal temalar.

 

  TPECTS
GT 454 Grafik Tasarım Proje II 2 2 5
Tasarımcı kişiliklerinin biçimsel ifadelerini yansıtabilecekleri sosyal içerikli, endüstriyel, sanatsal, kültürel ve kavramsal projeler.

 

  TPECTS
GT 455 Ambalaj Tasarımı 2 2 5
Ürün kimliğinin ambalaj grafik tasarımı açısından çözümlemesi, tüketici algısı, pazarlamada ambalaj grafik tasarımının önemi; form, malzeme ve grafik tasarımın temel elemanlarından yararlanarak 2D ve 3D uygulamaların bilgisayar ortamında tasarlandıktan sonra maket uygulamaları.

 

  TPECTS
GT 458 Portfolyo Tasarımı 1 2 4
Yapılan ders ve kişisel çalışmaların portfolyo düzeni içerisinde bir araya getirilerek farklı ve yaratıcı  kişisel dosya (portfolyo) tasarımlarının hazırlanması.

 

  TPECTS
GT 484 Bitirme Projesi 2 2 6
Lisans eğitimi boyunca edinilen bilgi ve tecrübelerin yansıtabileceği grafik tasarım projesi.