Close

Akademik Kadro

Unvanı - Adı - Soyadı E-posta CV
Prof. Dr. Özgül KISA ozgul.kısa@altinbas.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yücel YÜCEL yasemin.yucel@altinbas.edu.tr CV
Dr. Öğretim Üyesi Kaan POLATOĞLU kaan.polatoglu@altinbas.edu.tr CV
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin SERVİ huseyin.servi@altinbas.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Cansu VATANSEVER cansu.vatansever@altinbas.edu.tr
Arş. Gör. Aysun BULUT aysun.bulut@altinbas.edu.tr CV
Arş. Gör Emine ŞEN emine.sen@altinbas.edu.tr
Arş. Gör. Ceren ADALI ceren.adali@altinbas.edu.tr
Arş. Gör. Sibel BARBAROS sibel.barbaros@altinbas.edu.tr
Unvanı - Adı - Soyadı E-posta CV
Prof. Dr. Hazire Oya ALPAR oya.alpar@altinbas.edu.tr CV
Doç. Dr. Neşe Buket AKSU buket.aksu@altinbas.edu.tr CV
Dr. Öğretim Üyesi Genada SİNANİ genada.sinani@altinbas.edu.tr CV
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Ülker DEMİR
Arş. Gör Gizem YEĞEN gizem.yegen@altinbas.edu.tr CV