Close

Yüksek Lisans Doktora Başvuru

Online Başvuru :

Başvurmak istediğiniz program tercihiniz ve program başvurusunun değerlendirilmesinde faydalanılacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacak olan bilgilerinizi içeren Ön Kayıt Formu'nun kapsamlı ve doğru olarak doldurulması başvuru değerlendirme sürecine olumlu yansıyacaktır.

Ön kayıt formunu doldurduktan sonra; fbe@kemerburgaz.edu.tr mail adresine göndermeniz durumunda başvurunuz değerlendirmeye alınacak ve başvuru sahibiyle iletişime geçilecektir.

 

2016-2017 Güz Yarıyılı Akademik Takvimi

 

2016-2017 Güz Yarıyılı

19 Eylül 2016

05 Ocak 2017

Ders Ekleme ve Çıkartma

19 Eylül 2016

30 Ekim 2016

Dersten Çekilmek İçin Son Gün

 

25 Kasım 2016

Derslerin Kesilmesi

 

24 Aralık 2016

Dönem Sonu Sınavları

26 Aralık 2016

05 Ocak 2017

 

2016-2017 Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

 

2016-2017 Bahar  Yarıyılı

30 Ocak 2017

20 Mayıs 2017

Ders Ekleme ve Çıkartma

30 Ocak 2017

10 Şubat 2017

Dersten Çekilmek İçin Son Gün

 

31 Mart 2017

Derslerin Kesilmesi

 

06 Mayıs 2017

Dönem Sonu Sınavları

08 Mayıs 2017

20 Mayıs 2017

Yüksek Lisans Programları

 • Tezli/Tezssiz Bilişim Teknolojileri (TR- İNG)
 • Tezli-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (TR-İNG)
 • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (TR)

Başvuru ve Ön Kayıt için Gerekli Koşullar

4 yıllık lisans derecesine sahip olmak.

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES)herhangi bir puan türünden yüksek lisans programlar için en az 65 puan ve üstü almak”(Yeterli ALES puanına sahip olmayanlar "özel öğrenci" statüsünde ders alabilirler; bu kişiler ALES puan koşulunu sağladıklarında normal öğrenci kayıtları yapılır ve özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler, programın toplam ders yükünün yarısını geçmemek koşuluyla, programa sayılır). ALES taban puanı olan 55'e karşılık GMAT eşdeğer taban puanı 450, ALES taban puanı olan 70'e karşılık GMAT eşdeğer taban puanı 500, ALES taban puanı olan 55'e karşılık GRE eşdeğer taban puanının sayısal 610, ALES taban puanı olan 70'e karşılık GRE eşdeğer taban puanı sayısal 685'dir.
 • Ön kayıt formundaki bilgileri güncel ve doğru olarak doldurmak,
 • İngilizce programlara başvuruda ÜDS/KPDS sınavlarından 70 veya üstü veya aşağıdaki yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan veya üstü almak.

 

KPDS/ÜDS

70

TOEFL IBT

65

TOEFL CBT

155

TOEFL PBT

470

 

 • İngilizce programlara başvuran ve geçerli bir İngilizce sınav notu bulunmayan adaylar için İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından baarılı olmak.

 

Kayıt için gerekli belgeler

 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi
 • PDS/ÜDS veya web sitemizde ilan edilen yabancı dil sınavlarına ait veya  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi fotokopisi
 • Ön kayıt ödeme dekontu
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf
 • İkametgâh beyanı
 • Askerlik durum beyanı

 

Doktora Programı

 • Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (TR-ING)


Başvuru ve Ön Kayıt için Gerekli Koşullar

 • İlgili bir alanda lisans veya yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş olmak.
 • ALES sınavından en az 70  puan almış olmak İngilizce programa başvuran adaylar için KPDS veya ÜDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu veya Kemerburgaz Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarından birinden en az yüzde seksen almış olmak veya Üniversite tarafından verilen İngilizce yeterlilik sınavından en az yüzde seksen almış olmak. 

KPDS/ÜDS

80

TOEFL IBT

96

TOEFL CBT

243

TOEFL PBT

590

Kayıt için gerekli belgeler 

 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
 • *Onaylı Lisans Diploması Örneği (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi)
 • *Onaylı Yüksek Lisans Diploması Örneği (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi)
 • Lisans Transkripti
 • **Yüksek Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi
 • **Yüksek Lisans Transkripti
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi (Tezli Programlar için)
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi
 • ***İngilizce programlar için KPDS/ÜDS veya web sitemizde ilan edilen yabancı dil sınavlarına ait veya İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi fotokopisi  
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf
 • İkametgâh beyanı (Forma ulaşmak için (tıklayınız)
 • Erkek adaylar için Askerlik durum beyanı

*    Sadece Yurtdışındaki bir eğitim kurumundan mezun adaylar

**  Sadece Yüksek Lisans Mezunu Adaylar

***Sadece İngilizce program tercihinde bulunacak adaylar